Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:seznam_publikaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:user:seznam_publikaci [2020/09/26 17:05]
kofranek
wiki:user:seznam_publikaci [2021/10/30 13:44] (aktuální)
kofranek
Řádek 445: Řádek 445:
   - Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/​ecp17132367. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​041/​ecp17132367.pdf.   - Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/​ecp17132367. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​041/​ecp17132367.pdf.
   - Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/​ecp17132589. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​066/​ecp17132589.pdf   - Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/​ecp17132589. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​066/​ecp17132589.pdf
-  - Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz +  - Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz 
-  - Kofránek, J. a Ježek, F.:  +  - Kofránek, J. a Ježek, F.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
-[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  +  - Kofránek, J. a Ježek, F.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek5_print.pdf|Acid-base equilibrium modeling based on the balance concept]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 26-43, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
-  - Kofránek, J. a Ježek, F.:  +  - Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek3.pdf|Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  ​
-[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek5_print.pdf|Acid-base equilibrium modeling based on the balance concept]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 26-43, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  +
-  - Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.: +
-[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek3.pdf|Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  ​+
   - Kofránek, J. a Papík, R.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek4.pdf|Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?​]], ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​     - Kofránek, J. a Papík, R.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek4.pdf|Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?​]], ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
   - Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base.** Theoretical Biology and Medical Modelling** [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://​doi.org/​10.1186/​s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://​tbiomed.biomedcentral.com/​articles/​10.1186/​s12976-018-0086-9   - Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base.** Theoretical Biology and Medical Modelling** [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://​doi.org/​10.1186/​s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://​tbiomed.biomedcentral.com/​articles/​10.1186/​s12976-018-0086-9
Řádek 466: Řádek 463:
   - Kulhánek, T. Brož, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kulhanek.pdf|Využití počítačových 3D modelů anatomie člověka]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 30-32, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html   - Kulhánek, T. Brož, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kulhanek.pdf|Využití počítačových 3D modelů anatomie člověka]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 30-32, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html
   - Mládek, A., Vokurka, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Mladek.pdf|Matematický model regulace železa v organismu]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 47-54, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html   - Mládek, A., Vokurka, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Mladek.pdf|Matematický model regulace železa v organismu]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 47-54, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html
-  - Mateják, M., Kofránek, J.: +  - Mateják, M., Kofránek, J.:​[[hhttp://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Matejak1.pdf|Molární množství vody]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 59-62, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
-[[hhttp://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Matejak1.pdf|Molární množství vody]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 59-62, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html +  - Kofránek, J., Polák, D., Šilar, J., Ježek, F:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kofranek.pdf|Nová generace elektronických učebnic se simulačním jádrem]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 63-72, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
-  - Kofránek, J., Polák, D., Šilar, J., Ježek, F.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kofranek.pdf|Nová generace elektronických učebnic se simulačním jádrem]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 63-72, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html+  - Kulhánek, T., Kofránek, J., Mateják, M., Ježek, F.,  Šilar, J., Mládek, A., Feberová, J., Feber, M., Zazay, A.: [[https://​faseb.onlinelibrary.wiley.com/​doi/​abs/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564|From mathematical model towards educational simulation game of hemodynamics of cardiovascular system]] The **FASEB Journal 2020**;​34(S1):​1,​ doi:​https://​doi.org/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564 
 +  - Feberová, J., Kofránek, J., Vokurka, M.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Feberova.pdf|Systém,​ který se osvědčil - jak dál s online výukou po Covidu]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 8-10, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_8 _10 
 +  - Kofránek, J., Kulhánek, T.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kofranek.pdf|Standardizace - cesta k open source technologiím pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 25-34, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_25 _34 
 +  - Kulhánek, T., Mládek, A., Brož, M, Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kulhanek1.pdf|Bodylight.js web components - webové komponenty pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 48-52, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 110.35191/​medsoft_2021_1_33_48 _52 
 +  - Bruthans, J., Kofránek, J., Vojtěch, A.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Bruthans.pdf|Concept and practice of electronic prescription]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 89-92, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_89_92
  
  
  
wiki/user/seznam_publikaci.txt · Poslední úprava: 2021/10/30 13:44 autor: kofranek