Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:seznam_publikaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:user:seznam_publikaci [2019/03/03 12:53]
kofranek [Jiří Kofránek - List of Publication:]
wiki:user:seznam_publikaci [2021/10/30 13:44] (aktuální)
kofranek
Řádek 445: Řádek 445:
   - Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/​ecp17132367. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​041/​ecp17132367.pdf.   - Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/​ecp17132367. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​041/​ecp17132367.pdf.
   - Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/​ecp17132589. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​066/​ecp17132589.pdf   - Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/​ecp17132589. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​066/​ecp17132589.pdf
-  - Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz +  - Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz 
-  -  Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  ​**MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 58-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz +  - Kofránek, J. a JežekF.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​ 
-  - Kofránek, J. a JežekF.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek3.pdf|Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  **MEDSOFT**, ​ ročník 30, str. 71-98. dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​+  - Kofránek, J. a Ježek, F.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek5_print.pdf|Acid-base equilibrium modeling based on the balance concept]].  ​**MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 26-43, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
 +  - Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek3.pdf|Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  ​
   - Kofránek, J. a Papík, R.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek4.pdf|Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?​]], ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​     - Kofránek, J. a Papík, R.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek4.pdf|Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?​]], ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
   - Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base.** Theoretical Biology and Medical Modelling** [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://​doi.org/​10.1186/​s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://​tbiomed.biomedcentral.com/​articles/​10.1186/​s12976-018-0086-9   - Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base.** Theoretical Biology and Medical Modelling** [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://​doi.org/​10.1186/​s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://​tbiomed.biomedcentral.com/​articles/​10.1186/​s12976-018-0086-9
   - Šilar, J., Ježek, F. a Kofránek, J.: PDEModelica1:​ a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. **International Journal of Modelling and Simulation** [online]. 2017, 38(2), 128-137 [cit. 2018-10-18]. DOI: 10.1080/​02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203. Dostupné z: https://​www.tandfonline.com/​doi/​full/​10.1080/​02286203.2017.1404417   - Šilar, J., Ježek, F. a Kofránek, J.: PDEModelica1:​ a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. **International Journal of Modelling and Simulation** [online]. 2017, 38(2), 128-137 [cit. 2018-10-18]. DOI: 10.1080/​02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203. Dostupné z: https://​www.tandfonline.com/​doi/​full/​10.1080/​02286203.2017.1404417
-  - Kurtz, Theodore W; DiCarlo, Stephen E; Pravenec, Michal; Ježek, Filip; Šilar, Jan; Kofránek, Jiří; Curtis MorrisJr, R Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt Sensitive Hypertension. **Hypertension**,​ AHA/ASA Journals+  - Kurtz, Theodore W; DiCarlo, Stephen E; Pravenec, Michal; Ježek, Filip; Šilar, Jan; Kofránek, Jiří; Curtis MorrisJr, R: [[https://​www.ahajournals.org/​doi/​pdf/​10.1161/​HYPERTENSIONAHA.118.11552|Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt Sensitive Hypertension.]] **Hypertension**,​ AHA/ASA Journals ​
   - Kofránek, Jiří: {{::​pocitacove_a_matematicke_modely_kardiovaskularniho_systemu.pdf|Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému.}} In **Kardiologie I. a II**. Miloš Táborský, Josef Kautzner a Aleš Linhart (Editoři), Mladá Fronta, 2. vydání, 2018, str. 55-83, ISBN 978802044900.   - Kofránek, Jiří: {{::​pocitacove_a_matematicke_modely_kardiovaskularniho_systemu.pdf|Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému.}} In **Kardiologie I. a II**. Miloš Táborský, Josef Kautzner a Aleš Linhart (Editoři), Mladá Fronta, 2. vydání, 2018, str. 55-83, ISBN 978802044900.
   - Kofránek, Jiří, Filip Ježek, Marek Mateják: Modelica language – a promising tool for publishing and sharing biomedical models. **Proceedings of The American Modelica Conference 2018**, 196-205. Online: https://​www.modelica.org/​events/​modelica2018Americas/​preliminary-program/​166522_Modelica_Proceedings_v2.pdf.   - Kofránek, Jiří, Filip Ježek, Marek Mateják: Modelica language – a promising tool for publishing and sharing biomedical models. **Proceedings of The American Modelica Conference 2018**, 196-205. Online: https://​www.modelica.org/​events/​modelica2018Americas/​preliminary-program/​166522_Modelica_Proceedings_v2.pdf.
-  - Šilar, J., Ježek, F. a Kofránek, J.: PDEModelica1: a Modelica ​language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. **International Journal of Modelling and Simulation** [online]. 201738(2), 128-137 [cit2018-10-18]DOI: 10.1080/02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203Dostupné ​z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02286203.2017.1404417+  - Šilar, ​Jan, Filip Ježek, Arnošt Mládek, David Polák, Jiří Kofránek: Model visualization for e-learning, Kidney simulator for medical students. **Proceedings of the 13th International Modelica Conference, Regensburg, Germany, March 4--6, 2019**, 393-402. Online: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​157/​040/​ecp19157040.pdf. 
 +  -  Šilar J, Polák D, Mládek A, Ježek F, Kurtz TW, DiCarlo SE, Živný J, Kofranek ​J. Development of In-Browser Simulators for Medical Education: Introduction of a Novel Software Toolchain [[https://​www.jmir.org/​2019/​7/​e14160/​]].**J Med Internet Res. 2019 Jul 3;​21(6)**:​e14160. doi: 10.2196/​14160. 
 +  -  Kofránek, J. Berger, J., Štěpánek,​ P., Vrubel, F. a Vojtěch, A.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Kofranek.pdf|Modelování procesů e-preskripce]]. ​ **MEDSOFT 2019**, ​ ročník 31, str. 57-66, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
 +  -  Polák, D., Ježek, F. Šilar, J. a Kofránek, J.:[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Polak.pdf|Technologie tvorby webových simulátorů]]. ​ **MEDSOFT 2019**, ​ ročník 31, str. 122-139, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
 +  -  Kofránek, J. Mateják, M.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Matejak.pdf|Modelování tělesných tekutin v jazyce ​Modelica]] **MEDSOFT 2019**,  ročník 31, str. 103-112, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
 +  -  Berger, J. a Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Berger.pdf|Bezpečnost dat a big data v medicíně]].  ​**MEDSOFT 2020** ​ročník 32, str. 5-8, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kulhánek, T. Brož, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kulhanek.pdf|Využití počítačových 3D modelů anatomie člověka]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 30-32, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Mládek, A., Vokurka, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Mladek.pdf|Matematický model regulace železa v organismu]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 47-54, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Mateják, M., Kofránek, J.:​[[hhttp://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Matejak1.pdf|Molární množství vody]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 59-62, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kofránek, J., Polák, D., Šilar, J., Ježek, F:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kofranek.pdf|Nová generace elektronických učebnic se simulačním jádrem]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 63-72, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kulhánek, T., Kofránek, J., Mateják, M., Ježek, F.,  Šilar, J., Mládek, A., Feberová, J., Feber, M., Zazay, A.: [[https://​faseb.onlinelibrary.wiley.com/​doi/​abs/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564|From mathematical model towards educational simulation game of hemodynamics of cardiovascular system]] The **FASEB Journal 2020**;34(S1):1doi:​https://​doi.org/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564 
 +  ​Feberová, J., Kofránek, J., Vokurka, M.:[[http://www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Feberova.pdf|Systém,​ který se osvědčil - jak dál s online výukou po Covidu]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 8-10, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/medsoft_2021_1_33_8 _10 
 +  - Kofránek, J., Kulhánek, T.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kofranek.pdf|Standardizace - cesta k open source technologiím pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 25-34, ​ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_25 _34 
 +  - Kulhánek, T., Mládek, A., Brož, M, Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kulhanek1.pdf|Bodylight.js web components - webové komponenty pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 48-52, ISSN 1803-8115, dostupno ​z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/​2021.html, ​doi: 110.35191/medsoft_2021_1_33_48 _52 
 +  - Bruthans, J., Kofránek, J., Vojtěch, A.:[[http://www.creativeconnections.cz/medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Bruthans.pdf|Concept and practice of electronic prescription]] ​**MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 89-92, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_89_92 
 + 
  
wiki/user/seznam_publikaci.txt · Poslední úprava: 2021/10/30 13:44 autor: kofranek