Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:seznam_publikaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:user:seznam_publikaci [2017/08/31 12:38]
kofranek
wiki:user:seznam_publikaci [2021/10/30 13:44] (aktuální)
kofranek
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== Jiří Kofránek - List of Publication:​ ====== ====== Jiří Kofránek - List of Publication:​ ======
  
 +[[https://​scholar.google.cz/​citations?​hl=cs&​user=Qv8pd7MAAAAJ&​view_op=list_works&​gmla=AJsN-F4SEUKC9pc75mut3H1Kc_go-j6sKIQ5EYdzEOBdkG-s0L3ZXEz2UyHFcSy-0ybT_2kRrK9qgTvE_Fh4PKInoPdIVk8WAg|Google Scholar Citations]]
  
  
Řádek 315: Řádek 315:
   - Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří, and Mašek, Jan. Nové postupy v tvorbě simulátorů - inteligentní propojení Matlab Simulink s platformou .NET a tvorba stavových automatů řídících výslednou aplikaci. ​ 177-184. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. **MEDSOFT 2006**. 2006. Ref Type: Conference Proceeding   - Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří, and Mašek, Jan. Nové postupy v tvorbě simulátorů - inteligentní propojení Matlab Simulink s platformou .NET a tvorba stavových automatů řídících výslednou aplikaci. ​ 177-184. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. **MEDSOFT 2006**. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
   - Urbánek, Václav, Cirýn, Josef, Weiss, Petr, Albl, Miroslav, and Kofránek, Jiří. Sexuality of women after treatment of malignant tumour of the breast or genitals. **Sexologies 15**( suppl. 1), S23. 2006. Ref Type: Abstract   - Urbánek, Václav, Cirýn, Josef, Weiss, Petr, Albl, Miroslav, and Kofránek, Jiří. Sexuality of women after treatment of malignant tumour of the breast or genitals. **Sexologies 15**( suppl. 1), S23. 2006. Ref Type: Abstract
-  - Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Modely regulace ve fyziologickém praktiku a biokybernetika.  ​213-218. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. **MEDSOFT 2006**. 2006. Ref Type: Conference Proceeding+  - Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Modely regulace ve fyziologickém praktiku a biokybernetika.  ​225-230. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. **MEDSOFT 2006**. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
   - Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, and Andrlík, Michal. Škola (simulační) hrou - využití simulačních modelů acidobazické rovnováhy v e-learningové aplikaci. Zeithamlová,​ Milena. ​ 83-92. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. **MEDSOFT 2007**. {{clanky:​skola_simulacni_hrou_-_vyuziti_simulacnich_modelu_abr_v_e-learningove_aplikaci.pdf|<​}} Ref Type: Conference Proceeding   - Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, and Andrlík, Michal. Škola (simulační) hrou - využití simulačních modelů acidobazické rovnováhy v e-learningové aplikaci. Zeithamlová,​ Milena. ​ 83-92. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. **MEDSOFT 2007**. {{clanky:​skola_simulacni_hrou_-_vyuziti_simulacnich_modelu_abr_v_e-learningove_aplikaci.pdf|<​}} Ref Type: Conference Proceeding
-  - Kofránek, Jiří, Hermoch, Pavel, and Ehrlich, Jiří. Systém elektronické identifikace pohyblivých objektů. 2001-2978 ​[[http://www.upv.cz/​pls/​portal30/​ptdet?​xprim=379183&​lan=cs|(**Úřad průmyslového vlastnictví ČR, číslo patentu: 297516**). 3-1-2007. Czech Republic. Ref Type: Patent]] ​Ref Type: Patent+  - Kofránek, Jiří, Hermoch, Pavel, and Ehrlich, Jiří. Systém elektronické identifikace pohyblivých objektů. 2001-2978 ​{{:wiki:​user:​vypis_z_databaze_patentu_a_uzitnych_vzoru.pdf|**Úřad průmyslového vlastnictví ČR, číslo patentu: 297516**}} Ref Type: Patent
   - Kofránek, Jiří and Rusz, Jan. Od obrázkových schémat k modelům pro výuku. **Československá fyziologie** 56(2), 69-78. 2007. {{workshopy:​od_obrazkovych_schemat_k_modelum_pro_vyuku_definitivni.pdf|<​}} Ref Type: Journal (Full)   - Kofránek, Jiří and Rusz, Jan. Od obrázkových schémat k modelům pro výuku. **Československá fyziologie** 56(2), 69-78. 2007. {{workshopy:​od_obrazkovych_schemat_k_modelum_pro_vyuku_definitivni.pdf|<​}} Ref Type: Journal (Full)
   - Kofránek, Jiří and Tribula, Martin. Control web pro multimediální interaktivní ledvinu. Zeithamlová,​ Milena. ​ 93-100. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. **MEDSOFT 2007**. {{clanky:​control_web_pro_multimedialni_interaktivni_ledvinu.pdf|<​}} Ref Type: Conference Proceeding   - Kofránek, Jiří and Tribula, Martin. Control web pro multimediální interaktivní ledvinu. Zeithamlová,​ Milena. ​ 93-100. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. **MEDSOFT 2007**. {{clanky:​control_web_pro_multimedialni_interaktivni_ledvinu.pdf|<​}} Ref Type: Conference Proceeding
Řádek 436: Řádek 436:
   - Kofránek, J., Kulhánek, T.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2015.html|Integrativní modely lidské fyziologie - historie, současnost a perspektivy.]] **MEDSOFT 2016**, ​ str. 38-70, ISSN 1803-8115.   - Kofránek, J., Kulhánek, T.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2015.html|Integrativní modely lidské fyziologie - historie, současnost a perspektivy.]] **MEDSOFT 2016**, ​ str. 38-70, ISSN 1803-8115.
   - Mateják, M., Potůček, J., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Matejak.pdf|Nová generácia elektronických zdravotných záznamov.]] ​ **MEDSOFT 2016**, ​ str. 103-112, ISSN 1803-8115.   - Mateják, M., Potůček, J., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Matejak.pdf|Nová generácia elektronických zdravotných záznamov.]] ​ **MEDSOFT 2016**, ​ str. 103-112, ISSN 1803-8115.
-  - Potůček, J., Douša J., Mateják, M., Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Potucek.pdf|Využití simulačních modelů pro optimalizovanou farmakoterapii.]] **MEDSOFT 2016**, ​ str. 120-129, ISSN 1803-8115.+  - Potůček, J., DoušaJ., Mateják, M., Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Potucek.pdf|Využití simulačních modelů pro optimalizovanou farmakoterapii.]] **MEDSOFT 2016**, ​ str. 120-129, ISSN 1803-8115.
   - Štuka, Č., Vejražka M., Kajzar, P., Štípek, S., Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Stuka.pdf|Wikiskripta.]] **MEDSOFT 2016**, str. 168-178, ISSN 1803-8115.   - Štuka, Č., Vejražka M., Kajzar, P., Štípek, S., Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2016/​Medsoft_2016_Stuka.pdf|Wikiskripta.]] **MEDSOFT 2016**, str. 168-178, ISSN 1803-8115.
   - Kofránek, J.:​{{::​kofranek_kapitola_z_knihy_kardiiologie.pdf|Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému.}} In **Kardiologie**,​ Kautzner, J., Linhart, A., Táborský, M., eds., Mladá fronta, Praha 2017, ISBN 978-80-204-4434-9,​ str. 156-176.   - Kofránek, J.:​{{::​kofranek_kapitola_z_knihy_kardiiologie.pdf|Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému.}} In **Kardiologie**,​ Kautzner, J., Linhart, A., Táborský, M., eds., Mladá fronta, Praha 2017, ISBN 978-80-204-4434-9,​ str. 156-176.
   - Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek1.pdf|Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy]] , **MEDSOFT 217**, str. 34-56, ISSN 1803-8115.   - Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek1.pdf|Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy]] , **MEDSOFT 217**, str. 34-56, ISSN 1803-8115.
-  - Kofránek, J., Felix, O., Polák, J., Borej, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek2.pdf|Napojení zdravotnických systémů na základní registry veřejné správy: ochrana a kontrolované sdílení osobních dat]] , **MEDSOFT ​217**, str. 57-63, ISSN 1803-8115. +  - Kofránek, J., Felix, O., Polák, J., Borej, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek2.pdf|Napojení zdravotnických systémů na základní registry veřejné správy: ochrana a kontrolované sdílení osobních dat]] , **MEDSOFT ​2017**, str. 57-63, ISSN 1803-8115. 
-  - Kofránek, J. Tribula, M. Privitzer, P.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek3.pdf|Model cirkulace jako výuková pomůcka]] , **MEDSOFT ​217**, str. 64-69, ISSN 1803-8115.+  - Kofránek, J. Tribula, M. Privitzer, P.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2017/​Medsoft_2017_Kofranek3.pdf|Model cirkulace jako výuková pomůcka]] , **MEDSOFT ​2017**, str. 64-69, ISSN 1803-8115. 
 +  -  Ježek, F., Kulhánek, F., Kalecký, K., Kofránek, J. Lumped models of the cardiovascular system of various complexity, **Biocybernetics and Biomedical Engineering**,​ 37(4), str. 666-678, [online]. [cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1016/​j.bbe.2017.08.001. ISBN 0208-5216. Dostupné z: https://​linkinghub.elsevier.com/​retrieve/​pii/​S0208521617300268 
 +  - Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/​ecp17132367. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​041/​ecp17132367.pdf. 
 +  - Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, **Proceedings of the 12th International Modelica Conference**,​ Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet,​ str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1,​ Linköping Electronic Conference Proceedings,​ ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/​ecp17132589. Dostupné z: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​132/​066/​ecp17132589.pdf 
 +  - Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz 
 +  - Kofránek, J. a Ježek, F.:​[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
 +  - Kofránek, J. a Ježek, F.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek5_print.pdf|Acid-base equilibrium modeling based on the balance concept]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 26-43, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
 +  - Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek3.pdf|Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku]]. ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
 +  - Kofránek, J. a Papík, R.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2018/​Medsoft_2018_Kofranek4.pdf|Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?​]], ​ **MEDSOFT 2018**, ​ ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​   
 +  - Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base.** Theoretical Biology and Medical Modelling** [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://​doi.org/​10.1186/​s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://​tbiomed.biomedcentral.com/​articles/​10.1186/​s12976-018-0086-9 
 +  - Šilar, J., Ježek, F. a Kofránek, J.: PDEModelica1:​ a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. **International Journal of Modelling and Simulation** [online]. 2017, 38(2), 128-137 [cit. 2018-10-18]. DOI: 10.1080/​02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203. Dostupné z: https://​www.tandfonline.com/​doi/​full/​10.1080/​02286203.2017.1404417 
 +  - Kurtz, Theodore W; DiCarlo, Stephen E; Pravenec, Michal; Ježek, Filip; Šilar, Jan; Kofránek, Jiří; Curtis MorrisJr, R: [[https://​www.ahajournals.org/​doi/​pdf/​10.1161/​HYPERTENSIONAHA.118.11552|Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt Sensitive Hypertension.]] **Hypertension**,​ AHA/ASA Journals  
 +  - Kofránek, Jiří: {{::​pocitacove_a_matematicke_modely_kardiovaskularniho_systemu.pdf|Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému.}} In **Kardiologie I. a II**. Miloš Táborský, Josef Kautzner a Aleš Linhart (Editoři), Mladá Fronta, 2. vydání, 2018, str. 55-83, ISBN 978802044900. 
 +  - Kofránek, Jiří, Filip Ježek, Marek Mateják: Modelica language – a promising tool for publishing and sharing biomedical models. **Proceedings of The American Modelica Conference 2018**, 196-205. Online: https://​www.modelica.org/​events/​modelica2018Americas/​preliminary-program/​166522_Modelica_Proceedings_v2.pdf. 
 +  - Šilar, Jan, Filip Ježek, Arnošt Mládek, David Polák, Jiří Kofránek: Model visualization for e-learning, Kidney simulator for medical students. **Proceedings of the 13th International Modelica Conference, Regensburg, Germany, March 4--6, 2019**, 393-402. Online: http://​www.ep.liu.se/​ecp/​157/​040/​ecp19157040.pdf. 
 +  -  Šilar J, Polák D, Mládek A, Ježek F, Kurtz TW, DiCarlo SE, Živný J, Kofranek J. Development of In-Browser Simulators for Medical Education: Introduction of a Novel Software Toolchain [[https://​www.jmir.org/​2019/​7/​e14160/​]].**J Med Internet Res. 2019 Jul 3;​21(6)**:​e14160. doi: 10.2196/​14160. 
 +  -  Kofránek, J. Berger, J., Štěpánek,​ P., Vrubel, F. a Vojtěch, A.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Kofranek.pdf|Modelování procesů e-preskripce]]. ​ **MEDSOFT 2019**, ​ ročník 31, str. 57-66, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
 +  -  Polák, D., Ježek, F. Šilar, J. a Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Polak.pdf|Technologie tvorby webových simulátorů]]. ​ **MEDSOFT 2019**, ​ ročník 31, str. 122-139, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz ​  
 +  -  Kofránek, J. a Mateják, M.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2019/​Medsoft_2019_Matejak.pdf|Modelování tělesných tekutin v jazyce Modelica]]. ​ **MEDSOFT 2019**, ​ ročník 31, str. 103-112, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​medsoft.creativeconnections.cz  
 +  -  Berger, J. a Kofránek, J.: [[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Berger.pdf|Bezpečnost dat a big data v medicíně]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 5-8, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kulhánek, T. Brož, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kulhanek.pdf|Využití počítačových 3D modelů anatomie člověka]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 30-32, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Mládek, A., Vokurka, M., Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Mladek.pdf|Matematický model regulace železa v organismu]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 47-54, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Mateják, M., Kofránek, J.:​[[hhttp://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Matejak1.pdf|Molární množství vody]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 59-62, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kofránek, J., Polák, D., Šilar, J., Ježek, F:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020/​Medsoft_2020_Kofranek.pdf|Nová generace elektronických učebnic se simulačním jádrem]]. ​ **MEDSOFT 2020**, ​ ročník 32, str. 63-72, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2020.html 
 +  - Kulhánek, T., Kofránek, J., Mateják, M., Ježek, F.,  Šilar, J., Mládek, A., Feberová, J., Feber, M., Zazay, A.: [[https://​faseb.onlinelibrary.wiley.com/​doi/​abs/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564|From mathematical model towards educational simulation game of hemodynamics of cardiovascular system]] The **FASEB Journal 2020**;​34(S1):​1,​ doi:​https://​doi.org/​10.1096/​fasebj.2020.34.s1.05564 
 +  - Feberová, J., Kofránek, J., Vokurka, M.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Feberova.pdf|Systém,​ který se osvědčil - jak dál s online výukou po Covidu]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 8-10, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_8 _10 
 +  - Kofránek, J., Kulhánek, T.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kofranek.pdf|Standardizace - cesta k open source technologiím pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 25-34, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_25 _34 
 +  - Kulhánek, T., Mládek, A., Brož, M, Kofránek, J.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Kulhanek1.pdf|Bodylight.js web components - webové komponenty pro webové simulátory]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 48-52, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 110.35191/​medsoft_2021_1_33_48 _52 
 +  - Bruthans, J., Kofránek, J., Vojtěch, A.:​[[http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021/​Medsoft_2021_Bruthans.pdf|Concept and practice of electronic prescription]]. ​ **MEDSOFT 2021**, ​ ročník 33, str. 89-92, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://​www.creativeconnections.cz/​medsoft/​2021.html,​ doi: 10.35191/​medsoft_2021_1_33_89_92 
 + 
  
wiki/user/seznam_publikaci.txt · Poslední úprava: 2021/10/30 13:44 autor: kofranek