Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:seznam_publikaci

Jiří Kofránek - List of Publication:

Google Scholar Citations

 1. Jirout, Karel and Kofránek, Jiří. Otrava použitím masa uzeného tuňáka. Československá Hygiena, 19(3), 137-141. 1974. Ref Type: Journal (Full)
 2. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, and Pokorný, Zdeněk. Simulace jako metoda poznání. Lékař a technika 7(3), 74-77. 1976. Ref Type: Journal (Full)
 3. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Srch, Lumír. Model regulace pH krve. 70-78. 1976. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace netechnických dynamických systémů, Neratovice 1976. Ref Type: Conference Proceeding
 4. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, Pokorný, Zdeněk, and Srch, Lumír. A model of blood buffer system. 4, 149-154. 1977. Leipzig, International Federation of Automatic Control. Proceedings of IFAC Symposium on Control Mechanisms in Bio- and Ecosystems, Leipzig, 1977. Ref Type: Conference Proceeding
 5. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, and Pokorný, Zdeněk. Model regulace pH krve II. 69-83. 1977. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace netechnických dynamických systémů, Dobřichovice 1977. Ref Type: Conference Proceeding
 6. Kotva, Milan, Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Hauser, František. A model of blood buffer system. 31-49. 1978. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague, 1978. Ref Type: Conference Proceeding
 7. Kofránek, Jiří and Hauser, František. Kvantifikace modelu pufračního systému plazmy. 48-55. 1979. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1979. Ref Type: Conference Proceeding
 8. Kotva, Milan, Kofránek, Jiří, and Hauser, František. A quasidynamic model of the blood buffer system. E 10-V. 1979. B erlin, Humbolt Univ., Berlin. Proceedings of the symposium Simulation of the Biosystems. Ref Type: Conference Proceeding
 9. Pokorný, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Grafický popis vnitřního prostředí. 56-65. 1979. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1979. Ref Type: Conference Proceeding
 10. Brelidze, Zurab, Kofránek, Jiří, and Gondžilašvili, Jason. Imitacionnaja moděl ustanovlenija ravnovesnych sostojanij pri ostroj giper- i gipokapnii. 123-132. 1980. Moskva, Naučnyj sovět AN SSSR po kompleksnoj probleme „Kibernetika“, Vsesojuznoje fiziologičeskoje obščestvo I. P. Pavlova. Sbornik dokladov 4. vsesojuznoj konferencii po fiziologičeskoj kibernetike, Moskva 1980. Ref Type: Conference Proceeding
 11. Kofránek J. Modelování acidobazické rovnováhy krve. Disertační práce. (Dissertation). Fakulta všeobecného lékařství Univerziy Karlovy v Praze, 1980.
 12. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, and Hauser, František. A model of the blood buffer system. 119-128. 1980. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1980. Ref Type: Conference Proceeding
 13. Kofránek, Jiří and Hauser, František. Kvazidynamický model pufračního systému krve. Zpráva o řešení dílčího úkolu resortního plánu výzkumu MZd. 03-05 HPK lékařská kybernetika. 1981. Praha, Katedra patologické fyziologie FVL UK a Oborová hybridní výpočetní laboratoř ÚSLOZ. Ref Type: Report
 14. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Pokorný, Zdeněk. Acidobazická rovnováha v modelu vnitřního prostředí. 125-130. 1981. Praha, Dům techniky ČSVTS. Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1981. Ref Type: Conference Proceeding
 15. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, and Gondžilašvili, Jason. Zpracování výsledků vyšetření acidobazické rovnováhy a některých kardiopulmonálních funkcí. 125-130. 1981. Praha, Dům techniky ČSVTS. Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví - Ostrava 1981. Ref Type: Conference Proceeding
 16. Mathéová, Eva, Kofránek, Jiří, Hendl, Jan, Beňo, Pavol, and Fedorová, Eva. Regulačné mechanizmy acidobazickej homeostázy u dojčat. Záverečna zpráva o riešeni rezortného plánu rešenia technického rozvoja v MZd SSR. HPK Lekárska kybernetika. 1981. Lekarka Fakulta UPJŠ, Košice. Ref Type: Report
 17. Kofránek, Jiří, Gondžilašvili, Jason, Brelidze, Zurab, Kubanějšvili, E, Pokorný, Zdeněk, Frouz, Jan, and Hauser, František. Modělirovanie dinamičeskich biomedicinskich sistěm i obrabotki sognalov. Výzkumná zpráva o řešení společného výzkumného úkolu Oddělení lékařské kybernetiky Ústavu experimentální a klinické chirurgie, Tbilisi, Katedry patologické fyziologie FVL UK, Praha a OHVL ÚSLOZ, Praha. 1982. Praha, Tbilisi. Ref Type: Report
 18. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, and Verigo, Vasilij. Kislotno-ščoločnaja reguljacija vnutrennej sredy organizma. B13-C3. 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 19. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Verigo, Vasilij. Matěmatičeskaja moděl gazoobměna v alveoljach i tkaňach kak časť obščej moděli vnutrenněj sredy organizma. C11-D2 . 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 20. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Verigo, Vasilij. Moděl vodnosolevogo osmotičeskogo i kislotnoščoločnogo gomeostazisa vnutrenněj sredy. C5-C10. 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 21. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, Wunsch, Zdeněk, and Brelidze, Zurab. A model of the regulation of the interior environment of an organism. Journal de Physiologie 78(5), A44. 1982. Ref Type: Abstract
 22. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Wunsch, Zdeněk. Un modele de j'homeostase du milieu intereur. Computes Rendus, 87. 1982. Ref Type: Abstract
 23. Wunsch, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Některé možnosti použití počítačů v medicíně. Špála, Milan. 1982. Praha, Univerzita Karlova. Ověřování a hodnocení znalostí v medicíně. Ref Type: Conference Proceeding
 24. Wunsch, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Některé možnosti použití počítačů v medicíně. Špála, Milan. 1982. Praha, Univerzita Karlova. Ověřování a hodnocení znalostí v medicíně. Ref Type: Conference Proceeding
 25. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Wunsch, Zdeněk. Simulace vnitřního prostředí. 171-183. 1983. Praha, ČSBMI-ČSK JEP. Sborník přednášek 1. celostátního sjezdu biomedicínského inženýrství, Mariánské lázně, 1983. Ref Type: Conference Proceeding
 26. Pokorný, Zdeněk, Neuwit, Jan, Kofránek, Jiří, and Jirásková, Zdena. Použití modelu hemopoezy při studiu patogenezy leukemie. Abstrakta VII celostátního sjezdu čs.hematologické společnosti JEP, Žilina 1983, 114. 1983. Ref Type: Abstract
 27. Brelidze Z, Kofránek J, Pokorný Z and Gondžilašvili J. Kompartmentalnaja moděl obměnnych processov vnutrenněj sredy organizma. In: Fiziologičeskaja kibernetika, edited by Novoselcev Vasilij. Moskva: Institut sistem upravlenija, 1984, p. 88-91.Ref Type: Report
 28. Gondžilašvili, Jason, Kofránek, Jiří, and Brelidze, Zurab. Modělirovanie dinamiki gazoobmena i jego analiz posredstvom imitacionnych eksperimentov na EVM. 115-142. 1984. Tbilisi, Mecniereba. Voprosy biologičeskoj i medicinskoj techniki. Ref Type: Serial (Book,Monograph)
 29. Kofránek, Ji