Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:listopad_1989_na_nasem_ustavu

Listopad 1989 na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK

Po páteční demonstraci 17. listopadu v následujícím neklidném víkendu na našem ústavu vzniklo "Provolání k akademické obci a československé veřejnosti", které se začalo šířit v akademické veřejnosti v celé republice. Rozbuškou aktivit byly mimo jiné i zprávy o mrtvém studentovi - vzhledem k brutalitě potlačení demonstrace se to nedalo vyloučit. Důležité bylo tenkrát to, že tehdejší ředitel pražské záchranky MUDr. František Ždichinec nás informoval, že tato zpráva je falešná a že to je nejspíš provokace z nejvyšších míst. Proto jsme se v provolání vyhnuli formulacím o mrtvém studentovi, aby se šíření této naší výzvy nedalo trestně interpretovat jako šíření poplašné zprávy.

A tak ve stejné době, kdy se v Činoherním klubu scházeli zakladatelé Občanského fóra, na koleji 5. května byl divadelní sál plný narychlo svolaných studentů a začala stávka.

Snaha o vytvoření Akademického fóra - těsného sepětí akademických pracovníků a stávkujících studentů - vedlo posléze k vytvoření Akademických senátů, které jsou dodnes páteří samosprávy veřejných vysokých škol v ČR.

Tyto snahy byly monitorovány StB - viz např.: "Hlášení agenta STB (Pramen číslo 2) o podvratné činnosti Jiřího Kofránka" .

Na základě agenturních poznatků Federální ministerstvo vnitra 24.11.1989 vypracovalo písemný materiál s názvem „Snaha o vytvoření 'Akademického fóra'“ pro nejvyšší představitele tehdejšího státu a KSČ (rozdělovník: Jakeš, Adamec, Indra, Fojtík, Hegenbart a vedení Federálního ministerstva vnitra).

Akademické senáty vysokých škol tak vlastně mají svůj prvopočátek v bouřlivém víkendu 18.-19. listopadu 1989 na našem ústavu a na naší fakultě.

Zajímavé jsou materiály o tom, jak v listopadu a prosinci 1989 StB monitorovala tehdejší dění ve společnosti.

Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989, část 1

Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989, část 2

Při čtení těchto materiálů je snadné si uvědomit, že svoboda a demokracie dnešní střední a východní Evropy není samozřejmostí, a že při všech potížích a problémech které ve společnosti dnes máme je dnešní život zásadně rozdílný v porovnání s tím, jak jsme žili před 17. listopadem 1989.

wiki/user/listopad_1989_na_nasem_ustavu.txt · Poslední úprava: 2014/11/16 13:04 autor: kofranek