Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:git

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:user:git [2011/10/04 15:05]
stana
wiki:user:git [2013/03/28 15:52] (aktuální)
kulco
Řádek 1: Řádek 1:
 ^ Typ komponentu ^ Název obrázku ​ ^ FLASH  ^ BLEND     ^ AI ^ verze - PRO TISK ^  animace ^ náhled - PRO PREZENTACE ^ ^ Typ komponentu ^ Název obrázku ​ ^ FLASH  ^ BLEND     ^ AI ^ verze - PRO TISK ^  animace ^ náhled - PRO PREZENTACE ^
-|**GIT**| Střeva| ​ NE  |   ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\STREVA\Streva|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Streva|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Streva|ANO]] ​ |  NE  |  [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​streva.png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​streva.png?​40x55}}]] [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​strevacelek.png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​strevacelek.png?​40x55}}]] ​  | +|**GIT**| Peritoneum| ​ NE  |   ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\PERIPTONEUM|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Peritoneum|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Peritoneum|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\PERIPTONEUM|ANO]] ​ |  [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​peritoneum.png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​peritoneum.png?​35x60}}]] ​  | 
-| | Střeva - celé|  NE  |   ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_MOZEK\MOZEK_ZE_ZADU|ANO]] ​ |  ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\MOZEK\MozekZeZadu|ANO]] ​ ​| ​ [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\MOZEK\MozekZeZadu|ANO]] ​ |  NE  |  [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​........png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​........png?50x50}}]]   ​|+|   | Střeva| ​ NE  |   ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\STREVA\Streva|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Streva|ANO]] ​ |  [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\ILLUSTRATOR\GIT_TRAVICI_SOUSTAVA\Streva|ANO]] ​ |  NE  |  [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​streva.png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​streva.png?​40x55}}]] [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​strevacelek.png|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​strevacelek.png?​40x55}}]] ​  | 
 +  ​Git stěna ​|  NE  |   ​[[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\GitStena\GitStena|ANO]] ​ |  ​NE  ​| ​ [[\\file-server\kofrlab\__KOMPONENTY_GRAFIKA\BLEND\_GIT\GitStena\GitStena|ANO]] ​ |  NE  |  [[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz/​wiki/​_media/​wiki/​user/​komponenty_obrazky/​git.jpg|{{:​wiki:​user:​komponenty_obrazky:​git.jpg?75x55}}]]  |
  
wiki/user/git.1317733553.txt.gz · Poslední úprava: 2011/10/04 15:05 autor: stana