Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:user:cv

Doc MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Vzdělání:

 • 1973 MUDr. Fakulta všeobecného lékařství UK
 • 1982 CSc. Univerzita Karlova v Praze
 • 2011 doc. (technická kybernetika), ČVUT, FEL, katedra kybernetiky

Relevantní praxe

Od roku 1996 koordinoval řadu výzkumných grantů a rozvojových projektů (viz seznam projektů od roku 1996), na Oddělení biokybernetiky ÚPF 1. LF UK, vytvořil multidisciplinární tým lékařů, matematiků, informatiků a výtvarníků (vytvářejících uživatelské rozhraní simulačních modelů).

Zabývá se problematikou eHealth, kde koordinoval projekty zabývající se bezpečným ukládáním zdravotnických dat, využíváním matematického modelování pro optimální farmakoterapii a tvorbou lékařských simulátorů. Výzkumně se zabývá problematikou matematického modelování fyziologických systémů. Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných publikací (viz: seznam publikací, profil na Google Scholar)

Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

 1. MSM 11110008 Výzkumný záměr: “Modelování biomedicínských systémů a jeho využití pro interpretaci experimentálních výsledků základního výzkumu, klinickou praxi a moderní lékařskou výuku” (1999-2004) – odp. řešitel (výzkumný záměr umožnil vytvořit řadu pracovišť zabývajících se problematikou modelování v medicíně a nastartoval směr výzkumu v této oblasti v ČR).
 2. MZd. (2004) „Registr zdravotnických pracovníků, způsobilých k výkonu zdravotnických povolání bez odborného dohledu“ – vytvoření aplikačního software“zdravotnických dat (odpovědný. řešitel, praktická aplikace - registr dodnes funguje)
 3. MSMT 2C06031 e-Golem: lékařský výukový simulátor fyziologických funkcí člověka jako podklad pro e-learningovou výuku medicíny akutních stavů. (2006-2009), odpovědný řešitel
 4. MPO FR-TI3/869 „Virtuální pacient - trenažér pro lékařskou výuku“ (2011-2014), řešený firmou Com-Sys TRADE ve spolupráci s UK a s Creative Connections s.r.o.), odpovědný řešitel za UK
 5. Centralizované rozvojové projekty MŠMT (2008-2014), UK+ČVUT, týkající se využití simulátorů pro výuku biomedicíny - odp. řešitel

Seznam nejvýznamnějších výsledků

 1. SIMULÁTOR GOLEM (1980-2006): výukový lékařský trenažér (http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/projekty/golem)
 2. INTERNETOVÝ ATLAS FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE (2006-13) internetové výukové simulátory (www.physiome.cz/atlas)
 3. PHYSIOLOGY BLOCKSET (2000-6) – knihovna pro modelování fyziologických systémů v prostředí Simulink/Matlab (www.physiome.cz/PhysiologyBlockset).
 4. PHYSIOLIBRARY (2014) CHEMICAL (2015) knihovna pro modelování fyziologických a biochemických systémů v jazyce Modelica (www.physiolibrary.org)

SIMULÁTOR HUMMOD (2006-15) v jazyce Modelica – www.physiome.cz/hummod, www.physiomodel.org . implementace nejrozsáhlejšího modelu fyziologie lidského organismu (cca 4000 proměnných) jako teoretického základu pro tvorbu lékařských simulátorů.

wiki/user/cv.txt · Poslední úprava: 2015/12/12 22:14 autor: kofranek