Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:zmeny_vnitrniho_prostredi_u_slehani_jater_2009

Změny vnitřního prostředí u selhání jater

Definice: selhání jater je chorobný stav, při kterém dochází k významnému snížení jaterních funkcí. Projevuje se především poruchou proteosyntézy (hypoalbuminémie a koagulopatie), poruchou chromoexkreční funkce (ikterus) a poruchou detoxikace, která se podílí na vzniku jaterní encefalopatie. Selhání jater je polyetiologický a svými projevy nesourodý(heterogeneous) syndrom. Jeho klinická manifestace do značné míry závisí na velikosti portální hypertenze, která provází většinu onemocnění vedoucích k jaternímu selhání. Rozdělení: Klasifikace jaterního selhání není sjednocena. Podle časového vývoje se jaterní selhání většinou rozděluje na hyperakutní (do 7 dnů od počátku onemocnění), akutní (7-28 dní od počátku onemocnění) a subakutní (vzniká do 3, eventuálně až do 6 měsíců od počátku onemocnění). Naproti tomu stav provázející chronická jaterní onemocnění (více než 6 měsíců trvání) se označuje jako chronické jaterní selhání či pouze jako jaterní selhání.

Chronické selhání jater

Stavy provázené chronickou jaterní insuficiencí 1. cirhóza jater 2. poruchy krevní cirkulace játry 3. nádorová infiltrace jater 4. ostatní Etiologie Chronické jaterní selhání vzniká nejčastěji na podkladě jaterní cirhózy (příčiny viz standard „Léčba jaterní cirhózy“). Dalšími etiologickými faktory jsou poruchy cirkulace: uzávěr jaterních žil nebo dolní duté žíly (Buddův -Chiariho syndrom), trombóza portální žíly nebo vzácně chronické městnání ve velkém oběhu (např. konstriktivní perikarditis). Mezi nádory vyvolávající jaterní insuficienci patří metastázy karcinomů trávicího traktu, z primárních tumorů jater pak infiltrace maligním lymfomem a primární hepatom jater. Těžké poruchy nutrice mohou vyvolat jaterní selhání, většinou při těžké steatóze jater (např. syndrom krátkého střeva nebo inadekvátní parenterální nutrice).

Akutni (Fulminantni) selhani jater

Definice fulminantního selhání jater. Fulminantní selhání jater (FSJ) je charakterizováno náhlým nástupem závažné jaterní dysfunkce u jedince bez předchozího onemocnění jater, rozvojem žloutenky, jaterní encefalopatie a koagulopatie. Ztráta jaterní funkce vede rychle k multiorgánovému selhání, které často končí smrtí. S výjimkou otravy paracetamolem a muchomůrkou zelenou neexistuje specifická léčba, stav vyžaduje symptomatickou multidisciplinární intenzívní péči. Přes pokroky v konzervativní léčbě je nejtěžší forma FSJ nadále spojena s vysokou mortalitou, která dosahuje 80%. Závažnost a trvání klinických projevů fulminantního jaterního selhání u jednotlivých pacientů závisí na stupni poškození syntetické, biotransformační a protiendotoxinové aktivity jater, vyplývajícím ze ztráty jejich funkční tkáně, na systémových účincích látek, uvolňovaných z nekrotických jater, a na rozsahu a rychlosti možné regenerace jaterního parenchymu. Příčina selhání jater má přitom vliv na rychlost progrese klinického obrazu a histologický typ jaterního poškození.

   Etiologie fulminantního selhání jater. 

Celosvětově nejčastějším etiologickým agens jsou viry hepatitid. Druhou nejvýznamnější skupinou jsou toxická resp. poléková poškození jater. Ostatní příčiny se uplatňují podstatně méně často. Infekce: virové hepatitidy A, B, C, D, E, G (?), Herpes simplex virus, Epstein - Barr virus, CMV, paramyxovirus, influenza virus B. Léky: acetaminofen (paracetamol), halotan, isoniazid, valproát, rifampicin, phenytoin, amiodaron, disulfiram, 3,4 metylendioxymetamfetamin, nesteroidní antirevmatika, acylpyrin (Reyův syndrom). Toxiny: amanita phalloides, organická rozpouštědla (tetrachlormetan), bakteriální toxiny (Bacillus cereus), žlutý fosfor, aflatoxin, drogy (Ecstasy). Kardiovaskulární příčiny: trombóza portální žíly, srdeční tamponáda, pravostranné srdeční selhání, Budd - Chiari syndrom, venookluzivní nemoc, syndrom přehřátí, šok. Metabolické příčiny: m. Wilson, hereditární tyrosinémie, Alfa-1-antitrypsin deficience, intolerance fruktózy, galaktosémie, neonatální hemochromatóza. Gravidita: akutní steatóza jater v těhotenství, HELLP syndrom. Nádory: lymfomy, metastatické postižení jater při ca prsu, plic, maligním melanomu, aj. Jiné příčiny: autoimunitní hepatitis, primární afunkce štěpu po transplantaci jater. Kryptogenní( Idiopaticke).

vyuka/zmeny_vnitrniho_prostredi_u_slehani_jater_2009.txt · Poslední úprava: 2010/03/11 10:34 autor: kofranek