Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:vos3l_-_ukol_1

VOŠ 3 Úkol 1

Zadání: Vytvoření webové prezentace v programu Flash builder, která bude načítat Flashový soubor a přesouvat ho mezi stavy pomocí tlačítek


Vytvořte si nový projekt se jménem „Flash ve FlashBuilderu“


Vytvoření flashové komponenty

Budeme vytvářet novou Flashovou komponentu - v „Design módu“ vytáhneme vzor komponenty z panelu „Components“ a umístíme ji na scénu:

V Source módu bude naše komponenta vypadat takto:

Tato komponenta je vlastně jen kontejner zobrazující swf vytvořené ve flashi. V současné chvíli nemá žádný obsah (zobrazuje se jen značka této komponenty).


Tvorba obsahu flashové komponenty

Obsah komponenty vytvoříme kliknutím na tlačítko „Create in Flash professional“ v panelu „Properties“:

Otevře se nám toto okno, zde můžeme nastavit název třídy a jméno SWC komponenty, pro naše účely zatím není nutné soubor pojmenovávat, proto necháme původní nastavení. Klikneme na „Create“

Teď se nám automaticky otevře program Adobe Flash s předpřipraveným souborem (obsahuje jen šedý čtverec)

Vytvoříme si tři stavy „ctverec“, „kruh“ a „trojuhelnik“ přímo na hlavní časové ose:

Schematicky:

Časová osa:

Každý stav bude mít v actionsciptu jen příkaz k zastavení stop();

V tento moment je Flashový soubor připravený, pro ukončení editace stačí zmáčknout tlačítko „Done“ ve vrchní části obrazovky.

Soubor ve flashi se pak automaticky uzavře a aktivuje se Flash Builder, kde je dokončená komponenta načtená i s náhledem:

V source módu vypadá tato komponenta takto:

Při vytváření komponenty jsme zadali, že její jméno třídy je „MyClass1“ - proto se pod tímto popisem zobrazuje v Outline i ve zdrojovém kódu.


Ovládání flashové komponenty

Nejprve Flashovou komponentu pojmenujeme, dodáme jí ID:mujKlip

Pak na scénu přidáme tři tlačítka:

  • změníme jejich ID na tlacitkoCtverec, tlacitkoKruh a tlacitkoTrojuhelnik
  • změníme jejich popisek (Label) na Čtverec, Kruh a Trojúhelník

V Source módu vypadají tyto úpravy takto:

Pro každý button generujeme posluchače události spolu s funkcí:

Připravené posluchače a funkce v sourcemódu:

Teď stačí doplnit funce ovládající Flashovou komponentu (mujKlip) a posouvající ji na jednotlivé stavy:

Export a umístění na web

Hotovou aplikaci exportujte (podle návodu z předchozí lekce) a umístěte na web.

Výsledek

http://hollarka.host22.com/VYUKA/FB_17022012/flashVeFB/release/FlashVeFlashBuilderu.html

vyuka/vos3l_-_ukol_1.txt · Poslední úprava: 2012/02/20 14:57 autor: verca