Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:vos1_-_ukol_2

Úkol 2

Vytvořte symbol MovieClipu (např. pes_mc), umístěte na scénu jeho 3 instance (např. pes1_mc, pes2_mc, pes3_mc).

Napište 3 funkce - posun x (- doprava/ + doleva), posun y (- nahoru/ + dolu) a rotaci nebo změnu velikosti(scale).

U dvou movieclipů užijte jednu funkci, u třetího dvě současně. (Klidně i víc současně, vyzkoušejte si kombinace funkcí.)

Využijte Actionscript a funkce s parametrem

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Datum odevzdání úkolu: 6.10.2011

vyuka/vos1_-_ukol_2.txt · Poslední úprava: 2011/10/06 10:28 autor: verca