Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:vlastnosti_movieclipu

Vlastnosti Movieclipu

Jméno instance

Symbol v knihovně je určitá matrice. Pokud jej přesuneme na scénu, vytváříme tím jednotlivé instance (kopie). Každá instance může mít své jméno.

Jméno slouží k tomu, abychom instanci mohli adresovat - ovládat Action Scriptem.

Jméno instance nesmí:

 • obsahovat mezery
 • začínat číslem
 • obsahovat speciální znaky

Je dobré dodržovat:

 • Jméno by mělo začínat malým písmenem
 • Dávejte pojmenování příponu podle typu souboru (movieclip _mc, button _btn, text _txt)
//Příklad:
 
jmenoMovieClipu_mc

Přidání posluchače události a vytvoření funkce:

Umožňuje nám vytvořit „posluchače“ (Event Listener), který čeká připojený k instanci na určitou událost a pokud se událost stane, spustí k němu připojenou funkci.

//Příklad:
//objektu se jménem "jmenoMovieClipu_mc" přidáváme posluchače "addEventListener", který reaguje na kliknutí myši "MouseEvent.CLICK" a po kliknutí spustí funkci "udelejNeco"
jmenoMovieClipu_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, udelejNeco);
 
//funkce, která spustí kliknutí - se jménem udelejNeco, máme určeno, že ji spouští událost myši. Uvnitř funkce se píše, co se má vykonat.
function udelejNeco (e:MouseEvent) {
//co se má vykonat
}

Pomocí funkce můžeme nastavovat např. Vlastnosti MovieClipu

Vlastnosti MovieClipu

K vlastnosti přistoupíme (nastavíme ji) napsáním jména instance a přidáním tečky:

//Příklad:
 
jmenoMovieClipu_mc.y=50; 
 
//posune Movieclip na souřadnici y 50

Pak stačí dopsat jakou vlastnost chceme nastavit na jakou hodnotu:

jméno instance MovieClipu - _mc - Flash nabídne seznam příkazů, které se týkají MovieClipu - jmenoMovieClipu_mc
 * .width (Number) - šířka
 * .height (Number) - výška
 * rotation (Number) - úhel otočení po směru hodinových ručiček
 * .x (Number) - pozice podle osy x (horizontální, z leva do prava)
 * .y (Number)- pozice podle osy y (vertikální, odshora dolu)
 * .alpha (Number) - průhlednost (0 průhledná - 1 plná)
 * .rotation (Number), (ve stupních, výchozí pozice je ta kterou má objekt v knihovně)
 * .scaleX (Number) - zvětšení podle osy X, zadaným číslem se násobí, vznikne konečná velikost (0.5 - poloviční, 1 - aktuální velikost)
 * .scaleY (Number) - zvětšení podle osy Y
 * .buttonMode(True/False) - zobrazí nad MovieClipem "pacičku", která označuje objekt, na který lze klikat

hodnota = přiřazení, += přičtení, -= odečtení, /= vydělení, *= vynásobení

Metody MovieClipu

Obsluhy chování instance MovieClipu.

 • .stop() - zastaví Movieclip
 • .play() - spustí Movieclip
 • .gotoAndStop(cisloFramu) - zastaví Movieclip na určitém framu (nastavujeme číslo snímku, kde se má zastavit)
 • .gotoAndPlay(„nazevLabelu“) - spustí MovieClip na určitém framu (nastavujeme jméno do uvozovek)

Trace

Příkaz Trace vypíše obsah vlastnosti (např. current frame - aktuální snímek Movieclipu) do Outputového okna flashe.

//Příklad:
 
trace(currentFrame);
vyuka/vlastnosti_movieclipu.txt · Poslední úprava: 2012/09/21 14:51 autor: verca