Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:uprava_textu_ve_flashi

Úprava textu ve flashi I

Ve flashi je možné využívat základní html tagy:

Základní html tagy:

 • <p></p> - paragraf
 • <b></b> - tučně
 • <i></i> - kurzíva
 • <u></u> - podtrženo
 • <a></a> - odkaz
 • href, target (blank)
 • <a href=„adresa odkazu“ target=„blank“>zde</a>
 • <img src=„adresa zdroje“ height=„počet px“ width=„počet px“ align““/>
 • <li></li> seznam položek s odrážkami
 • <br> zalomení řádku
 • <tab> tabulator
 • <font> definice fontu - barvy
 • vlastnosti: color(jen v hexadecimáním tvaru, např. bílá - ffffff, face - , size

Textový input a output

Textové rámce ve flashi můžeme využít i k jinému účelu než jen k zobrazování statického textu. Tzv. text Input umožňuje uživateli vkládat text do swf. Output (vytvořený z nástroje Dynamic Text) naopak text zobrazuje - tento text se může uvnitř swf měnit, nebo generovat. (V závislosti na actionscriptu, nebo akcích uživatele.) Oba typy textového rámce jsou typu Classic Text. (TLF text nám takovou práci s textem neumožňuje.)

Nejprve vytvoříme textový rámec s vlastnostmi Classic Text, Input Text, Show border around text (ukáže rámeček kolem pole - usnadní nám práci s polem (přehlednost, výběr), defaultní a neměnná barva rámce je černá), Behavior: Multiline (aby bylo možné text „odřádkovat“, rozdělit na více řádků).

Vytvoříme další textový rámec jednoduchým zkopírováním prvního (táhnout myší + ALT)

Nastavíme vlastnosti u obou rámců:

horní rámec: jméno instance - vstup_txt, typ - Input Text

dolní rámec: jméno instance - vystup_txt, typ - Dynamic Text

Vytvoříme další vrstvu s názvem AS, která bude sloužit pro zápis ActionScriptu.

Do ní vypíšeme kód, který nám určuje, že kdykoliv se změní obsah (Event.CHANGE) rámce vstup_txt (v tomto případě to znamená jakoukoliv změnu textu - přidání/ubrání znaku), spustí se funkce zmenText, která určuje, že se v ten daný moment obsah rámce vystup_txt rovná obsahu rámce vstup_txt.

Náhled na fungující swf:

Změníme kód - tato úprava nám umožňuje vkládat do horního rámce html text, spodní rámec ho pak automaticky vizualizuje. Takto můžeme vkládat do rámce i obrázky nebo odkazy:

Funkční swf (vyzkoušejte):

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

vyuka/uprava_textu_ve_flashi.txt · Poslední úprava: 2012/09/11 15:03 autor: verca