Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:ukol_8_-_2.rocnik_2013zs

Úkol 7 - Balonky

Tento úkol rozšiřuje úlohu, kterou jsme dělali v hodině. Z hodiny by měla úloha:

  • měla obsahovat v knihovně movieclip cil (statický stav, animace rozpadání)
  • měla obsahovat v knihovně kurzor - objekt, který bude zasahovat cíle
  • pohybovat kurzorem pomocí kláves myši
  • ve stejné složce jako tato úloha by měla být uložena i třída Nahoda.as
  • ve stejné složce je také třída Cil.as připojená v knihovně na movieclip Cil.as
  • a třída Balonky.as připojená na scénu
  • movieclip Kurzor je exportovaný pro AS, ale není na něj připojená žádná třída
  • scéna je prázdná, všechny objekty jsou uložené jen v knihovně

Actionscript v Cil.as:

Actioncript v Balonky.as bude ovládat vše ostatní.

V takto jsme skončili s AS ve výuce:

Pozor, je potřeba, aby náš kurzor měl referenční bod ve středu!

Domácí úkol - Balonky.as:

vyuka/ukol_8_-_2.rocnik_2013zs.txt · Poslední úprava: 2014/04/16 17:14 autor: verca