Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:ukol_7_-_2.rocnik_2013zs

Úkol 6 - Tweeny

Vytvořte úlohu ve které se budou náhodně objevovat příšerky a náhodně klouzat po obrazovce dolu. Při vjetí myší na hru kurzor zmizí a změní se do „pušky“, kterou je možné na příšerku kliknout a tím ji sestřelit.

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Budeme k tomu potřebovat: FLA soubor s movieclipem příšerky, scénou, puškou (stačí jednoduchý movieclip, jen obrázek) AS soubory

  • 1) soubor priserka - s AS pro příšerku
  • 2) soubor priserky - s AS pro celý dokument
  • 3) soubor nahoda - s AS pro generování náhodných čísel

(kód Nahoda.as je stejný jako v předchozím úkolu)

Kód Nahoda.as: - její veřejná funkce je funkce s parametrem - http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/vyuka/promenne_funkce_tlacitka?s[]=funkce tzn. můžeme do ní při jejím volání dosadit hodnoty, které pak bude využívat:

Třída Nahoda.as nemusí být připojena k žádnému objektu, nebo dokumentu, stačí když bude VE STEJNÉ SLOŽCE jako ostatní soubory. Potom na ni .fla nebo ostatní třídy mohou odkazovat.

Pokud bychom ji chtěli využít pro jiný rozsah čísel než 1-6, tak tuto funkci můžeme (díky tomu, že je to funkce se dvěma parametry) zavolat, pokud do závorek dosadíme čísla požadovéného rozsahu:

Nahoda.nahodneCislo() //vytvoří náhodné číslo v rozsahu, v jakém byla funkce definována (1-6)
Nahoda.nahodneCislo(1,2) //vytvoří náhodné číslo v rozsahu 1-2 (protože jde o celá čísla, bude to 1 NEBO 2)
Nahoda.nahodneCislo(2,100) //vytvoří náhodné číslo v rozsahu 2-100
Nahoda.nahodneCislo(3) //vytvoří náhodné číslo v rozsahu 3-původní parametr, který byl definován ve funkci tj. 6

Vrátíme se na scénu FLA a vytvoříme Movieclip priserka:

Movieclip bude mít dva stavy - ZDRAVA a ZASAZENA

  • Ve stavu ZDRAVA - bude jen stojící obrázek
  • ZASAZENA - obsahuje animaci rozprsknutí příšerky

Movieclip priserka bude mít v knihovně připojenou třídu Priserka.as

Kód uvnitř MovieClipu Priserka.as:

Další soubor actionscriptu - Priserky.as bude připojen na SAMOTNÝ dokument FLA

Jak to uděláte? Kliknete mimo plochu scény a podíváte se do panelu vlastnosti. Celému dokumentu jde připojit externí .as soubor, stejně jako to jde udělat pro jednotlivé třídy v knihovně!

Vytvořte si tedy soubor pro celý dokument. Zde je kód z dokumentu připojeného k celému .fla:

vyuka/ukol_7_-_2.rocnik_2013zs.txt · Poslední úprava: 2014/04/08 16:21 autor: verca