Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:udalosti_casoivace_trida_timer

Události časovače, třída Timer

časovač - instance třídy Timer - v konstruktoru mu zadáme interval v milisekundách za jak dlouho má „odbíjet“, případně i počet opakování (pokud druhý parametr nezadáme - odbíjí pořád, dokud ho nestopneme

var casovac1:Timer=new Timer(3000);//"zvoní" každé tři vteriny
 
var casovac2:Timer=new Timer(3000,5);//"zvoní" každé tři vteriny, ale jen pět krát za sebou

zadané hodnoty jsou uchovány v položkách delay a repeatCount

 
trace(casovac1.delay); // vrátí 3000
trace (casovac2.repeatCount) // vrátí 5

časovač je třeba spustit a také stopnout, případně (případně resetovat)

casovac1.start();
....
casovac1.stop();
....
casovac2.reset(); //vrátí vše na počátek

Odbíjení časovače se děje tak, že časovač vygeneruje událost TimerEvent.TIMER , té je potřeba přiřadit posluchače.

casovac.addEventListener(TimerEvent.TIMER,reagujNaCasovac);
 
function reagujNaCasovac(e:TimerEvent) {
   .....
   .....	 
}
var casovac:Timer = new Timer(3000);
 
casovac.addEventListener(TimerEvent.TIMER,skoc);
 
function skoc(e:TimerEvent) {
	trace("ted mam skocit");
	blecha1_mc.play();
}
 
blecha1_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,spustCasovac);
 
function spustCasovac(e:MouseEvent) {
	casovac.start();
}
 
blecha2_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,chytMys);
blecha2_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,pustMys);
 
function chytMys(e:MouseEvent) {
	blecha2_mc.startDrag();
}
 
function pustMys(e:MouseEvent) {
	blecha2_mc.stopDrag();
	casovac.stop();
}
blecha2_mc.buttonMode=true;
vyuka/udalosti_casoivace_trida_timer.txt · Poslední úprava: 2008/05/30 02:17 autor: kofranek