Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:tridy_staticke_promenne

Třídy

u statické třídy nejde vytvořit instance a nejde ji měnit

Statické proměnné

- je společná pro všechny instance dané třídy nedostáváme se k ní přes jméno instance, ale přes jméno třídy

static var jmeno:Number

nedostáváme se k ní přes jméno instance, ale přes jméno třídy pokud ji chceme vypsat pomocí trace:

trace(strilecka.pocet_zasahu);

Příklad - Střílečka balonků

- využití statických proměnných

- vužití externí třídy strilecka.as pro movieclipy - balonky a motýly

package  {
 
	import flash.display.MovieClip;
	import flash.events.MouseEvent;
 
	public class strilecka extends MovieClip 
		{
			public static var pocet_zasahu:Number = 0;  //statická proměnná - pocet_zasahu
			public static var pocet_minuti:Number = 0;  //statická proměnná - pocet_minuti
 
			public function strilecka() 
				{
				this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, zasah)
				}
 
			private function zasah(e:MouseEvent) //při zásahu hodí movieclip  balonku na první frame a přidá +1 k počtu zásahů
				{
				this.gotoAndPlay(1);
				pocet_zasahu+=1;
				trace("Zasahu"+strilecka.pocet_zasahu); //pokud chceme vypsat v Outputu počet zásahů
				}
		}
 
	}

na konci vnitřní animace MovieClipů (motýli, balonky) je vždy +1 k proměnné počet minutí

strilecka.pocet_minuti+=1;
("Minuti"+strilecka.pocet_minuti); //pokud chceme vypsat v Outlinu počet minutí

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Zdrojové soubory příkladu: strilecka.zip

vyuka/tridy_staticke_promenne.txt · Poslední úprava: 2011/09/30 13:07 autor: verca