Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:tridy_i

Třídy

Jakýkoliv datový typ je třída. (Movieclip, button…) Každá třída má definované vlastnosti, které jsou všem objektům této třídy podobné. (x, y, šířku, výšku, alphu)

Vytvoření vlastních tříd - v případě, kdy máme na scéně skupinu objektů, které mají stejné vlastnosti a všechny se mají chovat stejně

- mají vlastní dokument - soubor Actionscript File .as

!Jméno souboru musí být stejné jako jméno třídy!

 package Jméno_Balíčku//(nepovinné - označuje v jakém podadresáři vůči. fla se třída nachází)
 //pokud by se nacházel ve více adresářích, byly by jednotlivé úrovně odděleny tečkami
 
    {    
    public class Jméno_Třídy extends Jméno_Základní_Třídy //public nám určuje, jestli je funkce přístupná zvenčí (z fla). Pokud by tam bylo "private", znamenalo by to, že jde o pomocnou třídu používanou jen uvnitř této třídy
    //(třída od které se dědí základní vlastnosti, např. Movieclip)
    //definice vlastnosti (proměnné se píší sem)
    //např. var JmenoPromenne:DatovyTyp=hodnota;
    {
    public function Název_Funkce(){
    //Konstruktor (funkce, která má stejný název jako je název třídy)
    //jakmile se načte swf, vykoná se tělo této funkce - proto se sem vkládá inicializace podmínek, registrace posluchačů událostí, nastavení počátečních hodnost (stavů) aj.
    } }
    }

Např třída drag and drop:

Použití třídy pro metody Drag and Drop (chycení myší)
	package {	
		//sekce importu pouzitych trid
		import flash.display.MovieClip;	
		import flash.events.MouseEvent;	
 
		public class DragDrop extends MovieClip{
 
 
        //následující funkce se nazývá konstruktor:
		public function DragDrop() {
			// kód konstruktoru
			this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, chyt)
			this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, pust)
			this.buttonMode = true;
			}
		//po konstruktoru se píší další funkce = metody
		private function chyt(e:MouseEvent){
			this.startDrag();
			stage.addChild(this)
		}
 
		private function pust(e:MouseEvent){
			this.stopDrag();
		}
 
		//definice metod
		}}

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

vyuka/tridy_i.txt · Poslední úprava: 2012/04/19 14:23 autor: verca