Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:tridy

Třídy

- mají vlastní dokument - soubor Actionscript File .as

Třídy dědí vlastnosti od dalších tříd.

Movieclip ← Shape ← Display object ← Object

Jméno souboru musí být stejné jako jméno třídy.

   package Jméno_Balíčku(nepovinné - označuje v jakém podadresáři vůči. fla se třída nachází)
   
   {
   
   public class Jméno_Třídy extends Jméno_Základní_Třídy
   (třída od které se dědí základní vlastnosti, např. Movieclip)
   {
   public function Název_Funkce(){
   Konstruktor (funkce, která má stejný název jako je název třídy)
   } }
   }

Třída se nastaví v vlastnostech Movieclipu(Properties - Base Class) u kterého ji chceme použít.

Použití třídy pro metody Drag and Drop (chycení myší)
package {	
	//sekce importu pouzitych trid
	import flash.display.MovieClip;	
	import flash.events.MouseEvent;	

	public class DragDrop extends MovieClip{
		//definice vlastnosti

	public function DragDrop() {
		// constructor code
		this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, chyt)
		this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, pust)
		this.buttonMode = true;
		}
	
	private function chyt(e:MouseEvent){
		this.startDrag();
		stage.addChild(this)
	}
	
	private function pust(e:MouseEvent){
		this.stopDrag();
	}
	
	//definice metod
	}}

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Použití třídy pro metody Play and Stop (najetí myší)
package {	
	import flash.display.MovieClip;	
	import flash.events.MouseEvent;	

	public class MouseOverOut extends MovieClip{

		public function MouseOverOut() {
		// constructor code
		this.stop();
		this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, prehravej)
		this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, stuj)
		this.buttonMode = true;
	}
	
	private function prehravej(e:MouseEvent){
		this.play();
	}
	
	private function stuj(e:MouseEvent){
		this.stop();
	}}}

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

vyuka/tridy.txt · Poslední úprava: 2014/02/28 10:44 autor: verca