Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:target_a_currenttarget

Target a currentTarget

TARGET A CUTRRENT TARGET:

Vlastnost target uchovává odkaz na objekt, který je cílem události. V některých případech je toto přímočaré, například když se aktivuje mikrofon, je cílem objektu události objekt Microphone. Pokud je cíl na seznamu zobrazení, musíte vzít v úvahu hierarchii seznamu zobrazení. Pokud například uživatel klepne myší na důležité místo, které obsahuje překrývající se objekty seznamu zobrazení, aplikace Flash Player jako cíl události vždy zvolí objekt, který je nejdále od plochy.

V případě složitých souborů SWF, obzvláště těch, jejichž tlačítka jsou běžně zdobena malými podřízenými objekty, nemusí být vlastnost target použita často, protože může obvykle ukazovat na podřízený objekt tlačítka, namísto na samotné tlačítko. V této situaci je běžným postupem přidání posluchačů událostí k tlačítku a použití vlastnosti currentTarget, protože ukazuje na tlačítko, zatímco vlastnost target může ukazovat na podřízený objekt tlačítka.

Vlastnost currentTarget obsahuje odkaz na objekt, který právě zpracovává objekt události. I když se může zdát neobvyklé nevědět, který uzel právě zpracovává objekt události, který prověřujete, mějte na paměti, že můžete přidat funkci objektu události ke kterémukoliv objektu zobrazení, v daném toku události tohoto objektu a funkci posluchače lze umístit do libovolného umístění. Kromě toho lze přidat stejnou funkci posluchače k jiným objektům zobrazení. Se zvětšování velikosti projektu a jeho složitosti se vlastnost currentTarget stává stále více užitečnější.

target_a_current_target.ppt

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

zdrojový text

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin. Nová verze - dvojklikem lze panenku svlékat

panenka0-pocatecni_faze.zip

panenka0_druha_faze.zip

panenka0-konecne_reseni.zip

vyuka/target_a_currenttarget.txt · Poslední úprava: 2012/05/18 10:41 autor: verca