Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:sylabus_vikendoveho_kurzu_jako_zdrojovy_text_vyuzivajici_xml

Sylabus víkendového kurzu jako zdrojový text využívající XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute">
 
  <mx:Script>
    <![CDATA[
 
      [Bindable]
      public var selectedNode:XML;
 
      // Event handler for the Tree control change event.
      public function treeChanged(event:Event):void {
        selectedNode=Tree(event.target).selectedItem as XML;
      }
    ]]>
  </mx:Script>
 
 
  <mx:XMLList id="dataStromu">
	  <node label="Sylabus víkendového kursu">
	    <node label="CO JE FLEX">
	      <node label="Co to je Web a HTML"/>
	      <node label="PClient server architektura a webová archtitektura"/>
	      <node label="Jak pracuje Flex"/>
	 	    <node label="XML a MXML">
	 	    	<node label="ukázka sylabu víkendového kurzu v XML"/>
	        <node label="příklad dvou způsobů deklarace tlačítka"/>
	      </node> 
	      <node label="Textový režim a design režim"/>
	      	<node label="Okna">
	      	  <node label="Navigator"/>
	      	  <node label="Components"/>
	      	  <node label="Outline"/>
	      	  <node label="Source"/>
	      	  <node label="Design"/>
	      	  <node label="Properties"/>  
	      	</node>    	  	      
	      <node label="styly">
	      	<node label="vysvětlení stylů"/>
 
	      	<node label="příklad - style plain"/>
	      </node> 
	      <node label="aplikace label"/>
	      <node label="history"/>
	      <node label="dynamic help"/>    
	    </node>
			<node label="POUŽÍVÁNÍ INTERFACE">
				<none label="Kontejnery">
					<node label="VBox"/>
					<node label="HBox"/>
					<node label="Canvas"/>
					<node label="Application"/>
					<node label="Title"/>
					<node label="Panel"/>
					<node label="TitleWindow"/>
					<node label="ControlBar (v kontejnerech Panel a TitleWindow)"/>
					<node label="ApplicationControlBar (v kontejneru Application)"/>					
				</none>
				<node label="Nejzákladnější ovladače (Controls)">
				<node label="VBox"/>
					<node label="Label"/>
					<node label="Button"/>
					<node label="LinkButton"/>
					<node label="Text"/>
					<node label="TextArea"/>
					<node label="TextInput"/>
					<node label="RichTextEditor"/>
					<node label="SWFLoader"/>		
				</node>
				<node label="Návrh vzhledu aplikace">
				  <node label="tlačítko show surrounding containers"/>
					<node label="panel Outlline"/>
					<node label="Constrains"/>
					<node label="základní vlastnosti">
						<node label="visible"/>
						<node label="containers"/>
					</node>
					<node label="ApplicationControlBar, Buttons a LinkButtons"/>						
				</node>
			</node>
			<node label="VAZBA">
				<node label="vazba přes {} pro zobrazení textu"/>
				<node label="XML – model"/>				
				<node label="formulář"/>
				<node label="ListBox"/>				
				<node label=" ComboBox"/>
				<node label="CheckBox"/>				
				<node label="skupina radiobutonů"/>
				<node label="Tree"/>				
			</node>	
			<node label="SLOŽITĚJŠÍ INTERFACE">
        <node label="harmonika -Accordion"/>
				<node label="stavy - States">
					<node label="příklad s RichTextEditor onClick (Editor.textArea.editable=false… )"/>
					<node label="přepínání mezi stavy pomocí LinkButtons (vysvětlení this.currentState='xxx')"/>
				</node>
				<node label="zásobník">
					<node label="ViewStack - návrh"/>
					<node label="přepínání mezi položksmi pomocí ToggleButtonBar"/>
					<node label="přepínání mezi položksmi pomocí TabBar"/>
			  </node>				
			</node>	
		</node>	
  </mx:XMLList>
  <mx:Tree x="0" y="10" dataProvider="{dataStromu}" labelField="@label" width="100%" height="100%"></mx:Tree>
</mx:Application>
vyuka/sylabus_vikendoveho_kurzu_jako_zdrojovy_text_vyuzivajici_xml.txt · Poslední úprava: 2008/07/22 21:30 autor: kofranek