Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:stavovy_automat_ii

Stavový automat II

- umožňuje ovládat průběh projektu pomocí generování událostí - až když se událost vygeneruje (DispatchEvent) - je napsaná až na konci přechodového stavu (animace), reaguje na ni posluchač(EventListener) (na časové ose - prostě na vyšší úrovni než je MovieClip, kde je událost generovaná) této události, který spustí určitou funkci

DispatchEvent vysílač události (generátor), píše se dovnitř movieclipu, na konec animace

import flash.events.Event;
dispatchEvent(new Event("KONEC_zalezly_vylezly"));
 
//Vysvětlení:
import flash.events.Event; //kód pro flash aby byl schopný si vygenerovat novou událost(událost je třída s již stanovenými vlastnostmi, flash si k ní musí napsat cestu), obvykle si tuto část kódu doplní sám
dispatchEvent/*vysílač - vytvoří nový objekt - událost (Event)*/(new Event/*nová událost je typu Event*/("KONEC_prechodoveAnimace")/*název události - to na co pak reaguje posluchač)*/); 

EventListener posluchač události, píše se na hlavní časovou osu (nebo na vyšší úroveň než je Movieclip, ve kterém je poslouchaná událost generovaná)

nazevMovieclipu_mc.addEventListener("KONEC_prechodoveAnimace", dalsiAkce);
 
function dalsiAkce(e:Event) {
	nazevMovieclipu_mc.gotoAndPlay("dalsi_stav");
	}
 
//Vysvětlení:
 
nazevMovieclipu_mc/*název MovieClipu, v kterém je generovaná událost*/.addEventListener/*přidáme posluchače události*/("KONEC_prechodoveAnimace"/*název události, která je poslouchaná*/, dalsiAkce/*funkce, která se spustí*/);
 
//definice funkce dalsiAkce, která je spuštěná posluchačem další události
function dalsiAkce /*název funkce*/(e:Event) {
	nazevMovieclipu_mc.gotoAndPlay("dalsi_stav");
	}

Hra jako stavový automat

Příklad stavového automatu: Samorost

vyuka/stavovy_automat_ii.txt · Poslední úprava: 2011/10/07 14:53 autor: verca