Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:stavovy_automat

Stavový automat

Stavový automat s použitím addEventListener, removeEventListener a dispatch Event

Před vytvořením stavového automatu si vždy vytvořte diagram popisující jednotlivé stavy a přechody, u každé části diagramu napiště název odpovídající budoucímu labelu v MovieClipu (např. výchozí stav = stav1, následující stav = stav2, přechodový stav = stav1_stav2

   
   import flash.events.MouseEvent;
   
   // pokud pracujeme s vnořenými MovieClipy, je třeba je oslovit formatem: 
   // nazevVrchnihoMovieclipu.NazevVnorenehoMovieclipu.Fuknce(parametr);
   // např. pro oslovení oslovení prvního semaforu (semafor1_mc), který se nachází uvnitř movieclipu krizovatka_mc, musíme    napsat:
   //	krizovatka_mc.semafor1_mc.play();
   // pro oslovení oslovení druheho semaforu (semafor2_mc), bude zápis:
   //	krizovatka_mc.semafor2_mc.play();
   
   // nastavení semaforů na požadovanou barvu (semafory jsou tři instance stejného symbolu)
   
krizovatka_mc.semafor1_mc.gotoAndStop("semafor_zelene");
krizovatka_mc.semafor2_mc.gotoAndStop("semafor_cervene");
krizovatka_mc.semafor3_mc.gotoAndStop("semafor_zelene");
   
   
   //přidání posluchačů událostí (EventListener) - nad každým autem je neviditelné tlačítko "tlacZlute_mc", "tlacZelene_mc" a "tlacNakladak_mc"
krizovatka_mc.tlacZlute_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zluty_jede1);
krizovatka_mc.tlacZelene_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede1);
krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede1);
   
   function zluty_jede1(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav1_stav2");
       // v případě stavových automatů musíme posluchače událostí po jejich splnění opět odebrat, aby bylo možné 
       // Movieclipu přidat posluchače jiné události, nebo posluchače spouštějícího jinou funkci
    krizovatka_mc.tlacZlute_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zluty_jede1);
    krizovatka_mc.tlacZelene_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede1);
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede1);
}	

   //tento posluchač se přidá až po přehrání přechodové animace stav1_stav
   krizovatka_mc.addEventListener("KONEC_stav1_stav2", funkce_stav2);
   
   // funkce tentokrát nemá v závorkách (e:MouseEvent) - což by znamenalo, že reaguje na fuknce myši, ale (e:Event) 
   // protože uvnitř Movieclipu generujeme novou událost zapsanou takto: dispatchEvent(new Event("KONEC_stav1_stav2"));
   
   function funkce_stav2(e:Event) {
   	krizovatka_mc.tlacZelene_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede2);
   	krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede2);
   	}	
   
   function zeleny_jede1(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav1_zelene");
    krizovatka_mc.tlacZlute_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zluty_jede1);
    krizovatka_mc.tlacZelene_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede1);
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede1);
    }
   
   function nakladak_jede1(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav1_nakladak");
    krizovatka_mc.tlacZlute_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zluty_jede1);
    krizovatka_mc.tlacZelene_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede1);
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede1);
    }	
   	
   function zeleny_jede2(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav2_stav3");
    krizovatka_mc.tlacZelene_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede2);
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede2);
    }
   	
   function nakladak_jede2(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav2_nakladak");
    krizovatka_mc.tlacZelene_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede2);
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede2);
    }	
   
   krizovatka_mc.addEventListener("KONEC_stav2_stav3", zmen_semafory);
   
   function zmen_semafory(e:Event) {
       krizovatka_mc.semafor1_mc.gotoAndStop("semafor_cervene");
       krizovatka_mc.semafor2_mc.gotoAndStop("semafor_zelene");
       krizovatka_mc.semafor3_mc.gotoAndStop("semafor_cervene"); 
       krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede3);
   	}
   	
   function nakladak_jede3(e:MouseEvent) {
    krizovatka_mc.gotoAndPlay("stav3_stav4");
    krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede3);
    }	
   	
   //funkce nabidniZnovu umožňuje kliknout na možnosti "Hrát znovu? ano / ne")	
   krizovatka_mc.addEventListener("KONEC_znovu", nabidniZnovu);
   
function nabidniZnovu(e:Event) {
	krizovatka_mc.tlacAno_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zacniZnovu);
	krizovatka_mc.tlacNe_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ukonci);
}
   
function zacniZnovu(e:MouseEvent) {
	krizovatka_mc.tlacAno_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zacniZnovu);
	krizovatka_mc.tlacNe_mc.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, ukonci);
	krizovatka_mc.gotoAndStop("stav1");
// opět musíme nastavit stejné vlastnosti a metody Movieclipů jako na začátku - barvu semaforů a funkce tlačítek na autech,
// bez toho by se křižovatka sice vrátila do stavu 1, ale nereagovala by na klikání
	krizovatka_mc.semafor1_mc.gotoAndStop("semafor_zelene");
	krizovatka_mc.semafor2_mc.gotoAndStop("semafor_cervene");
	krizovatka_mc.semafor3_mc.gotoAndStop("semafor_zelene");
	krizovatka_mc.tlacZlute_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zluty_jede1);
	krizovatka_mc.tlacZelene_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zeleny_jede1);
	krizovatka_mc.tlacNakladak_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, nakladak_jede1);
	}
   		
   		
   // závěr - obrazovka s nápisem "konec"
function ukonci(e:MouseEvent) {
	krizovatka_mc.gotoAndStop("konec");
}

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin. krizovatka.zip

vyuka/stavovy_automat.txt · Poslední úprava: 2011/09/23 23:35 autor: verca