Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:stanislav_matousek

Další informace / More Information

E-mail: stanislav.matousek@lf1.cuni.cz

Syllaby přednášek a seminářů, zkouškové otázky, další informace ke studiu a studijní materiály jsou na stránkách ústavu patofyziologie

Schedules of lectures and seminars, examination questions, futher study informations and study materials are available on the pages of our institute

1-General information.doc

Zkouškové otázky / Examination questions

Vypracované otázky by mi měly být poslány v označeném týdnu vždy minimálně den před konzultací. Konzultační hodiny jsou každé úterý v 14:00. Prosím, dodržujte formát jména wordovského dokumentu: Číslo otázky, její jméno (s podtržítky místo mezer) a číslo verze. Příklad: 205-hematologicka_vysetreni_1.doc. Vždy je třeba na konci uvést zdroje, ze kterých jste čerpali!!

210 - Vyšetření krevní srážlivosti

214 - Srdeční katetrizace

220 - Obstrukční a restrikční poruchy dýchání

222 - Vyšetření krevních plynů

223 - Spiriometrie celotělová pletysmografie

227 - Laboratorní vyšetření stavu ABR

228 - Proteinurie

229 - Hematurie, hemoglobinurie, hemosiderinurie

231 - Gastroskopie a sekrece

233 - Laboratorní ukazatele cholestázy

234 - Zánětlivé nekrotické ukazatele jaterních chorob

237 - Diagnostika endokrinné podmíněné hypertenze

238 - Vyšetření funkce adenohypofýzy a neurohypofýzy

240 - Imunopatologie SZ

241 - Vyšetření funkce příštítných tělísek a vyšetření fosfokalciového metabolismu

242 - Vyšetření funkce kůry a dřeně nadledvin

246 - Vyšetření motorických drah

The worked up questions should be sent to me by email the due week at least 1 day before the consultation in my office. Consultation hours are each Friday 14:30. Please keep the format of the word document's name: Number of the question, name of it (with underscores instead of spaces) and version. Example: 172-blood_cell_examination_1.doc Always include your references at the end of the document!!

174 & 175 - Iron, Transfusion, Hemolysis

179 - EKG Signs of Disordered Impulse Formation or Conduction

180 - ECG Manifestation of Ischemia

182 - Spirometry

184 - GFR and RBF

186 - Proteinuria, Hematuria, Casts

188 - Gastroscopy, Gastric Secretion, Pancreatic Secretion

189 - Tests for Intestinal Malabsorbtion

190 - Tests for Cholestasis and Liver Injury

191 - Negative Feedback in Endocrinology

192 - Tests for the Secondary Arterial Hypertension

193 - Adeno and Neurohypophysis

199 - Evaluation of consciousness

Prezentace ze seminářů / Seminar presentations

Přednášky / Lecture presentations

Pozn: Pro přehrání Flashových klipů potřebujete do Powerpointu Showroom plugin, volně ke stažení na internetu. Note: For the Flash clips to function properly, you need to download a Showroom plugin for your Powerpoint.

mechanicka_funkce_plic.ppt

mechanical_function_of_the_lung_-_engl.ppt

p-regulace_a_nemoci.ppt

p-regulation_and_disease.ppt

Kruh 3011

Jméno Krátké testy Drobný úkol/Zajímavý problém Zápočet
týden 12týden 2týden 9
:-) :-) :-)
:-):-):-) :-):-):-)
:-):-) :-\ :-|
:-( :-):-)
:-( :-):-)
:-):-) :-):-) :-)
:-):-) :-):-):-) :-):-):-)
:-):-) :-):-):-) :-):-)
:-( :-):-):-) :-):-)
:-( :-):-):-) :-)

English class - Group 3051

Name Short tests Interesting problems Credit
week 12week 8week 5
:-):-) :-):-)
:-) :-):-):-):-):-)
:-):-) :-):-) 8-o
:-( :-|
:-):-):-):-\
:-( :-) :-)
:-):-):-) :-):-) :-\
:-| :-\
:-) :-):-) :-\
:-| :-\
:-) :-| 8-o

Basis of diagnostic procedures

172. Blood cells examination. 173. Clinical and laboratory tests for bleeding disorders. 174. Laboratory tests for iron stores and iron availability. 175. Blood tests preceding blood transfusion. Laboratory indicators of hemolysis. 176. Dysproteinaemia, paraproteinaemia. Acute phase proteins. 177. Heart cathetrization. Blood pressure monitoring. 178. Measurements of the cardiac output. 179. EKG signs of disordered impulse formation or conduction. 180. EKG manifestations of myocardial ischaemia. 181. Examination of blood gases. 182. Spirometry. Whole body plethysmography. 183. Lung diffusion capacity, distribution of the lung ventilation and perfusion. 184. Determination of the glomerular fitration rate and renal blood flow. 185. Tests indicating functioning of the renal tubules. 186. Proteinuria, haematuria, casts. 187. Tests for the acid-base balance status. 188. Gastroscopy. Gastric secretion. Pancreatic secretion. 189. Tests for intestinal malabsorption. 190. Tests for cholestasis and necrotic/inflammatory processes in the liver. 191. Clinical tests in endocrinology based on the negative feedback control of hormone secretion. 192. Tests for the secondary arterial hypertension. 193. Tests regarding the adeno- and neurohypophysis. 194. Tests regarding the thyroid gland functioning. 195. Tests regarding the parathyroid gland functioning. 196. Tests regarding the suprarenal cortex and medulla. 197. Tests regarding sex hormones. 198. Tests for muscle hypotension/paralysis or hyperactivity. 199. Evaluation of the state of consciousness. 200. Neurological test regarding the pyramidal system. 201. Neurological test regarding the extrapyramidal system. 202. Tests regarding functioning of the vestibular system. Audiogram.

Základy diagnostických postupů;

205. Hematologická vyšetření 206. Laboratorní ukazatelé nedostatku nebo nadbytku železa 207. Laboratorní ukazatelé hemolýzy a diagnostika možných příčin 208. Předtransfuzní vyšetření 209. Vyšetření krvácivosti 210. Vyšetření krevní srážlivosti 211. Diagnostika hyperkoagulačních stavů 212. Dysproteinemie. Paraproteinemie 213. Proteiny akutní fáze 214. Srdeční katetrizace 215. Stanovení srdečního výdeje. Srdeční index 216. Monitorování krevního tlaku 217. Projevy poruch tvorby a vedení vzruchu na EKG záznamu 218. Ischemické změny na EKG záznamu 219. Zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému 220. Vyšetření obstrukčních a restrikčních poruch dýchání 221. Vyšetření plicní difuze a perfuze. 222. Vyšetření krevních plynů 223. Spirometrie. Celotělová pletyzmografie 224. Vyšetření glomerulární filtrace a průtoku krve ledvinami 225. Vyšetření tubulárních funkcí 226. Vyšetření koncentrační a zřeďovací funkce ledvin 227. Laboratorní vyšetření stavu acidobazické rovnováhy 228. Proteinurie 229. Hematurie. Hemoglobinurie. Hemosiderinurie 230. Interpretace nálezů v močovém sedimentu 231. Gastroskopie. Vyšetření žaludeční sekrece. Vyšetření pankreatické sekrece 232. Vyšetření zaměřená na malabsorbci 233. Laboratorní ukazatele cholestázy 234. Zánětově-nekrotické ukazatele u jaterních chorob 235. Vyšetření stavu jaterní proteosyntézy 236. Princip negativní zpětné vazby v endokrinologii 237. Diagnostika endokrinně podmíněné hypertenze 238. Vyšetření funkce adenohypofýzy a neurohypofýzy 239. Vyšetření funkce štítné žlázy 240. Imunopatologie štítné žlázy 241. Vyšetření funkce příštítných tělísek a vyšetření fosfokalciového metabolismu 242. Vyšetření funkce kůry a dřeně nadledvin 243. Vyšetření endokrinní funkce pohlavních orgánů 244. Vyšetření šlacho-svalových reflexů a kožní citlivosti 245. Posouzení stavu vědomí 246. Vyšetření motorických drah, mozečku a vestibulárního systému 247. Vyšetření sluchu. Rozdělení základních poruch podle audiogramu 248. Vyšetření zraku. Rozdělení základních poruch podle perimetru

vyuka/stanislav_matousek.txt · Poslední úprava: 2010/12/02 20:58 autor: standa