Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:projekt_akutni_medicina_-_referaty

Projekt akutní medicína - studentské referáty

účastnící projektu: - prosím každého aby u sebe vyplnil kontaktní údaje a v tabulce si vybrali téma, které chtějí redigovat a zapsali tam své jméno

kontakty na účastniky projektu

Kozultace: MUDr. Josef Kolman - email: jkolman@seznam.cz

Téma jméno jméno
Hypovolemický šok Petr Kozlík Andrea Boorová
Kardiogenní šok Elisabetha Borkun Černá Marta
Septický šok Ekaterina Polyak Michaela Kassaiová
Respirační insuficience a respirační selhání Matuš Majerník Katarína Kuťková
Krvácivé stavy u hepatopatií Skanderová Daniela Pražáková Aneta
Edém plic (kardiální, nekardiální) Daniel Štulc Adam Srba
Acidóza - příčina a mechanismy vzniku, kompenzační mechanismy Rita Patakiová Martina Galiková
Alkalóza - příčiny a mechanismy vzniku, kompenzační mechanismy Kateřina Zgodová Lucie Zajícová
Patofyziologické souvislosti regulace krevního tlaku a objemu tělních tekutin Kočí Jan Eva Nováková
Změny vnitřního prostředí u selhání jater Haileloul Kassu jméno
Diabetické ketoacidemické koma Tereza Podolská Helena Hollová
Hyperpyrexie Kristina Honová Štefan Jacák
Poruchy přenosu kyslíku Ahmad Khater Kynzlová Jitka
Patofyziologie oxygenotherapie Veronika Gregorová jméno
Mechanická podpora plicní ventilace Jan Kuffa jméno
Otrava oxidem uhelnatým Jan Štefan Aneta Vereščáková
Hypervolémie Miroslava Lafková
Dehydratace Andrea Markupová Lucie Holá
Poruchy koncentrace a bilance kalia Barbora Přechová Jana Bednářová
Poruchy koncentrace natria a chloridů Kateřina Lovíšková jméno

Poznámka: referát kolegyně Daniely Skanderové obsahuje obrázky z histopatologického altasu 3. LF UK bez uvedení zdroje http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/19/index.htm, proto byla stránka znepřístupněna veřejnosti.

vyuka/projekt_akutni_medicina_-_referaty.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 09:41 autor: kofranek