Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:preloader_-_flash

Preloader - flash

typy událostí, na které můžeme reagovat při práci s Loaderem:

preloader_1.jpg

import flash.display.Loader;
import flash.net.URLRequest;
import flash.events.ProgressEvent;
 
loaderSlide.gotoAndStop(1);
 
var ldr:Loader = new Loader();
 
ldr.load(new URLRequest("http://hollarka.host22.com/VYUKA/schema.swf"));
 
addChild(ldr); 
 
ldr.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, nacita); 
 
function nacita(e:ProgressEvent)  {
	trace(Math.round(e.bytesLoaded/e.bytesTotal*100));
	loaderSlide.gotoAndStop(Math.round(e.bytesLoaded/e.bytesTotal*100)+1);
	loaderTxt.procenta_txt.text = Math.round(e.bytesLoaded/e.bytesTotal*100).toString() + "%";
	}
 
ldr.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, nacteno);
 
function nacteno(e:Event){
	removeChild(loaderSlide);
	removeChild(loaderTxt);
	}
vyuka/preloader_-_flash.txt · Poslední úprava: 2011/12/08 16:46 autor: verca