Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:prehravac_videa

Přehrávač videa ve flashi

 
import flash.events.MouseEvent;
import flash.net.navigateToURL;
import flash.net.URLRequest;
 
button_1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, prepniVideo1);
 
function prepniVideo1(event:MouseEvent):void
{
	prehravac.source = "http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv";
}
 
button2_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, prepniVideo2);
 
function prepniVideo2 (e:MouseEvent):void {
	prehravac.source = "video.f4v";	
	}
 
button3_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, prepniOdkaz);
 
function prepniOdkaz (e:MouseEvent) {
	navigateToURL(new URLRequest("http://www.hollarka.cz"), "_blank");
	}
vyuka/prehravac_videa.txt · Poslední úprava: 2012/05/31 09:40 autor: verca