Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:predavani_dat_mezi_bezicimi_.swf_soubory

Předávání dat mezi běžícími swf soubory

Předávat data mezi dvěma sopučasně běžícími .swf soubory lze nejlépe ve formě parametrů funkce.

Z jednoho .swf souboru lze volat funkci druhého .swf souboru přes lokální propojení (třída LocalConnectiuon).


Definnice třídy pro předávání dat ("vysílaček")

Nejprve ustanovíme dynamickou třídu Vysílacka - jejími instancemi se budou předávat data.

package{
	import flash.net.LocalConnection;
 
	dynamic public class Vysilacka extends LocalConnection {
	}
 
}

Definice přijímací aplikace

Na straně přijímací aplikace si nejprve vytvoříme objekt prijimac jako instanci dynamické třídy Vysilacka.

Pak si „naladíme“ pojmenovaný kanál s názvem „_kanal1“, přes který budeme komunikovat pomocí metody connect, tedy v daném případě zavoláme prijimac.connect(„_kanal1“).

protože instance prijimac je instancí dynamické třídy, můžeme v instanci definovat nové metody. Definujeme tedy metodu „_fubnkce1“ s parametrem „par“ trídy „Number“ (můžeme definovat libovolnou metodu bez parametrů nebo s libovolným počtem parametrů). V daném případě tedy bude kostra přijímací aplikace vypadat následovně:

var prijimac:Vysilacka=new Vysilacka();
 
prijimac.connect("_kanal1");
 
prijimac._funkce1=function(par:Number):void{
    trace("zavolana funkce _funkce1 přes _kanal1 s hodnotou prapmetru par="+par);
    ...
    ...
};

Definice vysílací aplikace

Na straně vysílací aplikace nejprve vytvoříme objekt vysilac jako instanci dynamické třídy Vysilacka.

Pak můžeme volat přes definovaný název kanálu příslušnou funkci (která byla definována na straně přijímací aplikace) pomocí metody send s následujícími parametra parametry

  • název kanálu (String),
  • název funkce (parametr typu String),
  • parametry funkce (počet a typ parametrů je dán tím, jak byla definována funkce na straně přijímací aplikace).

tedy v daném příkladě:

vysilac.send("_kanal1","_funkce1",32);

Prezentace

Příklad:

Přijímací .swf

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.


Vysílací .swf

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.


vyuka/predavani_dat_mezi_bezicimi_.swf_soubory.txt · Poslední úprava: 2008/06/10 19:29 autor: kofranek