Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:prace_se_zvuky

Práce se zvukem

- můžeme používat jen zvuk ve formátu mp3

Zvuk se dá nahrát přímo na časovou osu:

přetažením z knihovny

nebo v nastavení snímku - záložka zvuk

Nevýhody

 • swf se zvětší o velikost zvuku
 • nemůžeme zvuk nijak ovládat - vypínat, zapínat, zastavit
 • na vícesnímkové časové ose - při přehrání prvního časového snímku se pustí mp3 znovu a hrají současně

takto lze zvuk ovlivnit - pokud ho označíme na časové ose - vlastnosti

upravit obálku zvuku - umožňuje zvuk oříznout, nastavit jeho hlasitost, ztišení, zvyšování hlasitosti aj.

- zvuk se dá zastavit, pokud na časovou osu vložíme další snímek se stejným zvukem a v synchronizaci se nastaví „zastavit“;

Ovládání zvuku pomocí AS:

- proměnná třídy soud:

import flash.media.Sound;

var sound:Sound = new Sound();

- k importu zvuku potřebujeme Sound Channel:

import flash.media.SoundChannel;
var schan:SoundChannel = new SoundChannel;

třída sound má metodu load (načtení)

import flash.net.URLRequest;
sound.load(new URLRequest("zvuk.mp3"));

přehrávání zvuku - play

sound.play();

proměnná sound - nemá stop, může ji jen spustit, proto je třeba její zvukový kanál uložit do proměnné SoundChannel:

schan=sound.play();

pomocí SoundChannel je možné nastavit:

 • - odkud se má přehrávat
 • - kam se má přehrávat
 • - hlasitost

metody:

 • stop

vlastnosti:

 • position - aktuální čas v milisekundách
 • leftpeak
 • rightpeak
 • soundtransform (nastavení síly vstupu jednotlivých kanálů)
 • volume

události:

 • soundcomplete

Zvuk v kanálu můžeme ovládat pomocí AS, zatavit (přes tlačítko):

tlac_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, vypniZvuk);

function vypniZvuk(e:MouseEvent) {
	schan.stop();
	}

Pro ovládání hlasitosti zvuku a přepínání levého a pravého kanálu slouží třída SoundTransform

import flash.media.SoundTransform;
var st:SoundTransform = new SoundTransform();
schan.soundTransform = st;

Ten můžeme ovládat např. pomocí slideru:

Slider - tick interval - čárky (vzhled) - snap interval - počet kroků nastavení

slider.addEventListener(Event.CHANGE, nastavHlasitost);

function nastavHlasitost(e:Event) {
	//trace(slider.value);
	st.volume=slider.value;
	schan.soundTransform = st;
	}
vyuka/prace_se_zvuky.txt · Poslední úprava: 2013/04/11 10:53 autor: verca