Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:prace_s_videem

Práce s videem

klasické video - musí být v počítači stažené celé, aby se mohlo přehrát (umí obejít vlc přehrávač)

streamované video - lze přehrávat zatímco se stahuje

flv - formát videa pro přehrávání ve flashi

adobe media encoder - převede video do formátu flv (i do dalších formátů)

V encoderu se dají pro flv nastavit Cue pointy (Kotevní body) - ty se musí vygenerovat spolu s flv, nejde je vytvářet dodatečně - mohou nám určit místo, kde video začne/nastaví se/vygeneruje událost

Cue point - můžeme nastavit čas - typ - událost nebo navigace

Videu můžeme nastavit: - formát - přednastavení - výstupní název - filtry - rozostření (gaussovo rozostření) - alfa kanál - pokud má zachovat průhlednost - kvalita videa (datový tok, nedobuzení) - kvalita audia (datový tok)

po nastavení videa se provede převod příkazem „Spustit frontu“

Po přetažení videa do flashe se objeví nastavení přehrávače flvplayer: - je možná změna vzhledu a nastavení funkcí - jméno instance (je možné ji ovládat pomocí AS3) - zarovnání videa, které načte (pokud je video menší než komponenta) - autoplay - načítá cuepointy - skin - vzhled ovládacích prvků (dva základní typy - skinOver(přes video), skinUnder (pod videem))

14_prace_s_videem.zip

vyuka/prace_s_videem.txt · Poslední úprava: 2013/04/04 10:43 autor: verca