vyuka:prace_s_tridami_a_objekty_vazba_na_symboly_v_knihovne_ukladani_trid_do_souboru_balicky_package_._definice_a_deklarace_tridy_prace_s_konstruktory._definice_vlastnosti_pomoci_set_a_get

5. Práce s třídami a objekty, vazba na symboly v knihovně, ukládání tříd do souborů, definice a deklarace třídy, práce s konstruktory, definice vlastností pomocí set a get funkcí, třída object jako základní prapředek všech tříd.. Využití třídy objekt pro předávání výstupních hodnot z funkce.

UKLÁDÁNÍ TŘÍD DO SOUBORŮ

- třídy se ukládají do souboru s příponou as, do adresáře který je shodný se jménem balíčku, ve flashi se dá nastavit adresář, kde jsou uložené třídy, jeden adresářkde můžeme mít uložené všechny třídy, zadáme flashi ať používá tento adresář jako zdroj tříd

VAZBA NA SYMBOLY V KNIHOVNĚ

- pravým myšítkem na symbol v knihovně, na linkage, zaškrtneme export for ActionScript, do políčka napíšeme název naší třídy, pak se instence bude chovat podle naší třídy

DEFINICE A DEKLARACE TŘÍDY

package jménoBalíčku { //jméno balíčku odpovídá adresáři, kde máme uložené třídy 
 
import flash.display.MovieClip; //místo pro importování tříd, cesta ke třídám - zjistíme v helpu
public class Jmeno_tridy extends MovieClip { //naše třída zdědí všechny vlatnosti a metody movie clipu - DĚDIČNOST
var jmeno: String // místo pro atributy - proměnné - ATRIBUTY - chování třídy
var prijmeni: String 
public function Jmeno_tridy() {
//KONSTRUKTOR má stejné jméno jako je jméno třídy, funkce která se vykoná vždy když vytváříme instanci dané třídy, slouží k inicializaci
}
místo pro vlastní metody
}
}

PRÁCE S KONSTRUKTORY

- pro jistotu napište vlastní příklad, než vám ho někdo stihne zadat, je to velice pravděpodobné máme třídu člověk, ten má vlastnosti jméno, příjmení a věk, nemůže existovat instance objektu člověk, která by neměla definované tyhle vlastnosti, aby se tohle zabezpečilo, dá se to ošetřit v konstruktoru:

Clovek.as
package {
public class Clovek {
public var jmeno: String;
public var prijmeni: String;
public var vek: Number;
public function Clovek (jm:String, pr:String, vk:Number){
jmeno=jm;
prijmeni=pr;
vek=vk;
}
}
}

když budeme vytvářet instanci člověka

projekt.fla
var anicka:Clovek=new Clovek(„Anna“,“Novakova“, 20);

DEFINICE VLASTNOSTI POMOCI SET A GET FUNKCÍ

- speciální funkce, které umožní zapisovat a číst privátní atributy (vlastnosti, proměnné třídy)

private var _cislo:Number=1; //privátní proměnná, nejde upravovat nebo číst zvenčí
 
public function set cislo(value:Number){ //veřejná funkce set, v podstatě funguje jako vlastnost privátní proměnné číslo.
_cislo=value; //hodnota promenne cislo se rovna hodnotě value 
}
</code actionscript>
 
 
 
**TŘÍDA OBJECT JAKO ZÁKLADNÍ PRAPŘEDEK VŠECH TŘÍD** 
 
- všechny ostatní třídy jsou odvozeny od předka object, praprapradědeček všech tříd doplnit základní schéma!!! 
 
**VYUŽITÍ TŘÍDY PRO PŘEDÁVÁNÍ VÝSTUPNÍCH HODNOT Z FUNKCE** 
 
- používá se to proto, že funkce může mít jen jednu výstupní hodnotu, když chceme aby výstupní hodnotou z funkce bylo více hodnot tak ty hodnoty můžeme zabalit do objectu a jako tu výstupní hodnotu dát ten object
 
<code actionscript>
function jmenoFunkce():Object{
var obj: Object
obj.hodnota1=100;
obj.hodnota2=200;
return obj;
vyuka/prace_s_tridami_a_objekty_vazba_na_symboly_v_knihovne_ukladani_trid_do_souboru_balicky_package_._definice_a_deklarace_tridy_prace_s_konstruktory._definice_vlastnosti_pomoci_set_a_get.txt · Poslední úprava: 2012/05/18 09:09 autor: verca