Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:prace_s_kurzorem_tweeny

Práce s kurzorem

Tvorba vlastního kurzoru myši

vlastní kurzor myši se dá vytvořit z jakéhokoliv Movieclipu - může mít i svou vlastní časovou osu. Reakční bod tohoto kurzoru je jeho osa (křížek, který se zobrazí, jakmile jsme uvnitř Movieclipu:

kurzor_1.jpg

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, posunKurzor);
 
function posunKurzor(event:MouseEvent)
{
	kurzor_mc.x = stage.mouseX; //stage.mouseX - ukazuje na aktuální X souřadnici myši
	kurzor_mc.y = stage.mouseY; //stage.mouseX - ukazuje na aktuální Y souřadnici myši
	e.updateAfterEvent(); // tato metoda funguje pouze u událostí myši - ihned po události překreslí scénu
}
Mouse.hide(); //tento příkaz schová původní kurzor myši
//Pokud by jsme chtěli tento příkaz zobrazit, užije se příkaz Mouse.show();

Příklad: Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Další tipy:

Kurzor se posunuje jen po ploše swf - nemůže ji překročit a pokud kurzorem vyjedeme z této oblasti, zůstane „přilepený“ na okraji swf.


Objekt sledující kurzor

V helpu najdeme jako: fl.transition tween class

pro vytváření pohybu pomocí actionscriptu slouží třída Tween.

Aby bylo možné třídu načíst, musíme ji přidat do knihoven našeho projektu jako:

import fl.transitions.easing.*;

Tween musíme vytvořit jako proměnnou:

jméno objektu, vlastnost, typ animace, počáteční hodnota, koncová hodnota,délka animace (v počtu vteřin, nebo počtu snímků), jednotky - true=vteřiny, false=snímky

var pohybX:Tween = new Tween(kurzor_mc, "x", Easing, kurzor_mc.x, stage.MouseX, 10, true

Jedním Tweenem můžeme animovat jen jednu vlastnost.

Easing:

 • základní fuknce:
 • None.easeNone - bez zrychlení
 • Elastic.easeIn - rozkmitání na začátku, pak zpomaluje
 • Elastic.easeOut - na začátku klidné, kmitání se zrychluje na konci
 • Elastic.easeInOut - rozkmitání na začátku, pak uvolnění, nakonec přidání na konci
 • Bounce.easeIn - odrážení se - na začátku, pak zpomaluje
 • Bounce.easeOut - nejprve pomalé, pak se zvyšuje
 • Bounce.easeInOut
 • Back.easeIn
 • Reigular.easeOut - pomalé zrychlení
 • Strong,easeIn - rychlé zrychlení
 • Back.easeIn - vrací se zpátky do cílového stavu

- určuje se rozkmitání pohybu - jestli je na začátku, nebo na konci

-Tweenu můžeme nastavit neustálé opakování - looping == Příklad: ==¨ Ovál sleduje kurzor - mění se jeho x a y.

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Kód:

Příklad 2:

První kolečko se na kliknutí začne otáčet, druhé spadne a odrazí se, třetí spadne při inicializaci swf, na kliknutí se vrátí na původní pozici.

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Kód:

vyuka/prace_s_kurzorem_tweeny.txt · Poslední úprava: 2013/03/01 11:45 autor: verca