Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2017/03/29 03:45]
kofranek
vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2019/10/22 11:11] (aktuální)
tomaton
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Poruchy fyziologických regulací ====== ====== Poruchy fyziologických regulací ======
 +
 +**!!!POZOR půlsemestrální TEST - (z prvních sedmi kapitol/​přednášek) ​ (před přednáškou)!!!**
 +
 +**!!!POZOR TEST semestrální TEST- (z druhých sedmi kapitol/​přednášek) ​ !!!**
 +
 +**ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY** klasifikovaného zápočtu - //(ústní zkoušení, zároveň proberu s vámi i výsledky testů) //
 +
 +12.6. v 9:00
 +22.6. v 9:00
 +26.6. v 9:00
 +pro opakování:​
 +29.6. v 9:00
 +vypíšu ještě termíny v září ​
 +
 +Zkouška bude sestávat a) z testu z druhých sedmi kapitol
 +Ústní zkouška (dvě otázky - odpovídajícím kapitolám) ​
 +
 +[[vyuka:​PFR|seznam studentů]]
 +
 +
 +Vypíšu ještě zářijový termín (pro opakování):​
 +
 +**Přdnáškosemiář - každou středu od 11 hodin! (11-12:​30)**  ​
  
 //​(základní učebnice **Dee: Human Physiology - An Integrated Approach**, __podmínkou absolvování tohoto předmětu budou znalosti z příslušných čtrnácti kapitol__ (1-6,​12,​14-20) této učebnice, kterou máte v elektronické podobě)// //​(základní učebnice **Dee: Human Physiology - An Integrated Approach**, __podmínkou absolvování tohoto předmětu budou znalosti z příslušných čtrnácti kapitol__ (1-6,​12,​14-20) této učebnice, kterou máte v elektronické podobě)//
Řádek 10: Řádek 33:
 **1. Úvod do fyziologie (kapitola 1 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **1. Úvod do fyziologie (kapitola 1 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}} Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}}
-{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}}+{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}} 
  
 **2. Atomy, ionty a molekuly (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **2. Atomy, ionty a molekuly (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
-Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}}, ​ {{:​vyuka:​stavebnikamenyastavebnizakony.ppt|Stavební ​kamany ​a stavební zákonitosti}},​ {{:​vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}},​{{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|Kovalentní vazby}}, {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|iontové vazby}}, ​ {{:​vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|vodíkové můstky}}, {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|van der Waalsovy síly}}, {{vyuka:​cukry.ppt|cukry}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|lipidy a mastné kyseliíny}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|aminokyseliny a bílkovony}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|nukleotidy a nukleové kyseliny}}. +Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}}, ​ {{:​vyuka:​stavebnikamenyastavebnizakony.ppt|Stavební ​kameny ​a stavební zákonitosti}},​ {{:​vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}},​{{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|Kovalentní vazby}}, {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|iontové vazby}}, ​ {{:​vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|vodíkové můstky}}, {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|van der Waalsovy síly}}, {{vyuka:​cukry.ppt|cukry}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|lipidy a mastné kyseliíny}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|aminokyseliny a bílkovony}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|nukleotidy a nukleové kyseliny}}. 
-{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_2.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2}}+{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_2.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2}} 
  
 **3. Buňky a tkáně ​ (kapitola 3 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **3. Buňky a tkáně ​ (kapitola 3 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
Řádek 39: Řádek 62:
 [[http://​www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/​|Nernst - Goldman-Sachs simulator]] [[http://​www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/​|Nernst - Goldman-Sachs simulator]]
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_5.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_5.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5}}
 +{{:​vyuka:​odvozeni_nernstovy_rovnice.pptx|Odvození Nernstovy rovnice}}
 +
  
 **6. Komunikace, integrace a homeostáza ​ (kapitola 6 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **6. Komunikace, integrace a homeostáza ​ (kapitola 6 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
Řádek 53: Řádek 78:
   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IOkn1ldFO60&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=2|Svalová kontrakce: 2.:​Uvolňování kalcia (animace)]]   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IOkn1ldFO60&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=2|Svalová kontrakce: 2.:​Uvolňování kalcia (animace)]]
   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=sIH8uOg8ddw&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=3|Svalová kontrakce: 3.:​Aktinomiosinové můstky (animace)]]   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=sIH8uOg8ddw&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=3|Svalová kontrakce: 3.:​Aktinomiosinové můstky (animace)]]
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=YAJ-9nPSqwA|Molekulární mechanismy svalové kontrakce (animace)]]+  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=p8iKzWqUU2s&​t=40s|Molekulární mechanismy svalové kontrakce (animace)]] 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=zOI3MWSw3y4&​t=52s|Hladký sval]]
  
  
Řádek 61: Řádek 87:
 Přehled kardiovaskulárního systému (anatomie a základní funkce kardiovaskulárního systému). Tlak, objem, průtok a odpor (biofyzika proudění v kardiovaskulárním systému). Srdeční sval a srdce (funkční anatomie srdce, srdeční automacie, molekulární podstata kontrakce myokardu, vliv kalcia a vegetativní stimulace, akční potenciál v různých typech myokardiálních buněk, myokardiální autorytmické buňky a převodní systém, vliv autonomních neurotransmiterů). Srdce jako pumpa (vznik a vedení vzruchu, fyziologická podstata EKG, srdeční revoluce, PV diagram, řízení srdečního výdeje, projevy Starlingova zákona, preload a afterload). Selhávající srdce a jeho adaptace.{{vyuka:​14_labeledpresent_a.ppt|}} {{vyuka:​14_labeledpresent_b.ppt|}} Přehled kardiovaskulárního systému (anatomie a základní funkce kardiovaskulárního systému). Tlak, objem, průtok a odpor (biofyzika proudění v kardiovaskulárním systému). Srdeční sval a srdce (funkční anatomie srdce, srdeční automacie, molekulární podstata kontrakce myokardu, vliv kalcia a vegetativní stimulace, akční potenciál v různých typech myokardiálních buněk, myokardiální autorytmické buňky a převodní systém, vliv autonomních neurotransmiterů). Srdce jako pumpa (vznik a vedení vzruchu, fyziologická podstata EKG, srdeční revoluce, PV diagram, řízení srdečního výdeje, projevy Starlingova zákona, preload a afterload). Selhávající srdce a jeho adaptace.{{vyuka:​14_labeledpresent_a.ppt|}} {{vyuka:​14_labeledpresent_b.ppt|}}
 [[http://​www.ecgsim.org/​|Simulátor vzniku EKG - nutno nainstalovat!]] [[http://​www.ecgsim.org/​|Simulátor vzniku EKG - nutno nainstalovat!]]
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_14.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 14}}
  
 **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​ Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​
-{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt ​přístup k internetovým odkazůmlogin:​ Kofranek, heslo starter}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazům login: Kofranek, heslo starter}} +{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt}}  ​přístup k internetovým odkazůmlogin: Kofranek, heslo starter
 [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]] [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]]
-[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno naisntalovat]]+[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno nainstalovat]] 
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}}
  
  
 **10. Krev (kapitola 16 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **10. Krev (kapitola 16 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Plazma a buněčné elementy krve (složení krevní plazmy, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Produkce krevních buněk (kostní dřeň, kmenové buňky, řízení hemopoezy protřednictvím cytokinů, růstových faktorů a interleukinů,​ kolonystimulační faktory v řízení leukopoezy, trombopoetin v řízení tvorby destiček, erytropoetin v řízení erytropoezy). Erytrocyty (maturace erytroblastů,​ syntéza hemoglobinu,​ životní cyklus erytrocytů,​ odobourávání erytrocytů,​ erytrocytv a přenos kyslíku, disociační krivka hemoglobinu,​ Bohrův efekt). Poruchy erytropoezy. Anémie. Destičky a koagulace (agregace destiček, koagulační kaskáda, tvorba fibrinu, fibrinolýza,​ řízení koagulace, antikoagulační látky). Poruchy koagulace.{{vyuka:​sil4_mm_ch16.ppt|}} {{:​vyuka:​model_anemie.ppt|}} {{:​vyuka:​koagulace.ppt|}} Plazma a buněčné elementy krve (složení krevní plazmy, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Produkce krevních buněk (kostní dřeň, kmenové buňky, řízení hemopoezy protřednictvím cytokinů, růstových faktorů a interleukinů,​ kolonystimulační faktory v řízení leukopoezy, trombopoetin v řízení tvorby destiček, erytropoetin v řízení erytropoezy). Erytrocyty (maturace erytroblastů,​ syntéza hemoglobinu,​ životní cyklus erytrocytů,​ odobourávání erytrocytů,​ erytrocytv a přenos kyslíku, disociační krivka hemoglobinu,​ Bohrův efekt). Poruchy erytropoezy. Anémie. Destičky a koagulace (agregace destiček, koagulační kaskáda, tvorba fibrinu, fibrinolýza,​ řízení koagulace, antikoagulační látky). Poruchy koagulace.{{vyuka:​sil4_mm_ch16.ppt|}} {{:​vyuka:​model_anemie.ppt|}} {{:​vyuka:​koagulace.ppt|}}
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_16.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 16}}
  
  
Řádek 76: Řádek 105:
 Respirační systém (anatomie respiračního systému, bronchiální větvení, alveoly, pulmonární cirkulace). Biofyzika plynů (Boylův zákon, rozpustnost plynů, parciální tlak plynů). Ventilace (zvlhčování a filtrace inspirovaného vzduchu v dýchacích cestách, pohyb plynů podle tlakových gradientů, inspirace, pokles alveolárního tlaku při inspiraci, expirace – vzestup alveolárního tlaku při expiraci, změny intrapleurálního tlaku při ventilaci, poddajnost plic – statická a dynamická, vliv surfaktantu,​ průsvit dechových cest a rezistence, vyšetřování ventilace, celková a alveolární ventilace, ventilace mrtvého prostoru, vztah ventilace-perfúze plic) . Obstrukční a restrikční poruchy ventilace. Emfysém. Plicní difúze a její poruchy. Plicní perfúze a její ovlivnění. Plicní hypertenze. Nerovnoměrnost ventilace-perfúze. Regulace ventilace. Globální a parciální respirační selhání. {{vyuka:​sil4_mm_ch17.ppt|}} Respirační systém (anatomie respiračního systému, bronchiální větvení, alveoly, pulmonární cirkulace). Biofyzika plynů (Boylův zákon, rozpustnost plynů, parciální tlak plynů). Ventilace (zvlhčování a filtrace inspirovaného vzduchu v dýchacích cestách, pohyb plynů podle tlakových gradientů, inspirace, pokles alveolárního tlaku při inspiraci, expirace – vzestup alveolárního tlaku při expiraci, změny intrapleurálního tlaku při ventilaci, poddajnost plic – statická a dynamická, vliv surfaktantu,​ průsvit dechových cest a rezistence, vyšetřování ventilace, celková a alveolární ventilace, ventilace mrtvého prostoru, vztah ventilace-perfúze plic) . Obstrukční a restrikční poruchy ventilace. Emfysém. Plicní difúze a její poruchy. Plicní perfúze a její ovlivnění. Plicní hypertenze. Nerovnoměrnost ventilace-perfúze. Regulace ventilace. Globální a parciální respirační selhání. {{vyuka:​sil4_mm_ch17.ppt|}}
 {{:​vyuka:​poruchy_respirace_respiracni_insuficience_ards_2015.ppt|Poruchy respirace, respirační insuficience,​ ARDS}} {{:​vyuka:​poruchy_respirace_respiracni_insuficience_ards_2015.ppt|Poruchy respirace, respirační insuficience,​ ARDS}}
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_17.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 17}}
  
 **12. Výměna a trasport krevních plynů (kapitola 18 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **12. Výměna a trasport krevních plynů (kapitola 18 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
Řádek 82: Řádek 111:
 [[http://​physiome.cz/​atlas/​krevniplyny/​01/​|Mitochondriální energetické nanogenerátory]] [[http://​physiome.cz/​atlas/​krevniplyny/​01/​|Mitochondriální energetické nanogenerátory]]
 [[http://​physiome.cz/​atlas/​sim/​BloodyMary_cs/​|Model přenosu krevních plynů]] [[http://​physiome.cz/​atlas/​sim/​BloodyMary_cs/​|Model přenosu krevních plynů]]
- 
 {{:​vyuka:​bloody_mary_game.ppt|Systémový pohled na přenos krevních plynů (hry s modelem přenosu krevních plynů)}} {{:​vyuka:​bloody_mary_game.ppt|Systémový pohled na přenos krevních plynů (hry s modelem přenosu krevních plynů)}}
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_18.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 18}}
  
 **13. Ledviny (kapitola 19 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **13. Ledviny (kapitola 19 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Funkční anatomie ledvin. Nefron jako funkční jednotka. Přehled funkce ledvin (filtrace, reabsorbce a sekrece v nefronu, změny objemu a osmolarity v průběhu nefronu). Filtrace (glomerulus,​ autoregulace v glomerulu, myogenní reflex, vliv autonomního nervového systému, ​ tubuloglomerulární vazba, aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron).Hormonální a nervové ovlivnění filtrace. Poruchy filtrace. nefrotický syndrom. Proximální tubulus. Henleho klička. Distální tubulus. Sběrné kanálky. Vliv aldosteronu a ADH. Vliv atriálního natriuretického hormonu. Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. {{:​vyuka:​19_labeledpresent.ppt|}} ​   Funkční anatomie ledvin. Nefron jako funkční jednotka. Přehled funkce ledvin (filtrace, reabsorbce a sekrece v nefronu, změny objemu a osmolarity v průběhu nefronu). Filtrace (glomerulus,​ autoregulace v glomerulu, myogenní reflex, vliv autonomního nervového systému, ​ tubuloglomerulární vazba, aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron).Hormonální a nervové ovlivnění filtrace. Poruchy filtrace. nefrotický syndrom. Proximální tubulus. Henleho klička. Distální tubulus. Sběrné kanálky. Vliv aldosteronu a ADH. Vliv atriálního natriuretického hormonu. Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. {{:​vyuka:​19_labeledpresent.ppt|}} ​  
 {{:​vyuka:​poruchy_ledvin.ppt|}} {{:​vyuka:​poruchy_ledvin.ppt|}}
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_19.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 19}}
  
 **14. Integrativní fyziologie: ​ homeostáza tělních tekutin a elektrolytů (kapitola 20 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **14. Integrativní fyziologie: ​ homeostáza tělních tekutin a elektrolytů (kapitola 20 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Objemová a elektrolytová homeostáza (osmolarita ECT a objem buněk, regulační mechanismy zajištění objemové a elektrolytové homeostázy). Bilance vody a regulace osmolarity moči (vyrovnání příjmu a exkrece vody, vliv Henleho kličky a sběracích kanálků na osmolaritu a objem moči, regulační smyčka ADH). Bilance sodíku a regulace objemu ECT (aldosteronová regulace bilance sodíku, krevní tlak, osmolarita a hladina draslíku – vliv na sekreci aldosteronu,​ smyčka renin-angiotenzin-aldosteron,​ vliv angiotenzinu II na krevní tlak, atriální natriuretický peptid podporující exkreci sodíku a vody). Bilance draslíku. Behaviorální mechanismy udržení vodní a solutové bilance (žízeň, stimulace chuti na slané nízkou hladinou sodíku). Integrovaná regulace objemu a osmolarity (objem a osmolarita se mohou měnit nezávisle, dehydratace spouští renální a kardiovaskulární odpovědi). Acidobazická rovnováha (pufry, otevřený a uzavřený bikarbonátový systém, propojené bilance oxidu uhličitého a bilance tvorby a vylučováníé silných kyselin, respirační a renální regulační odpověď, respirační acidóza a alkalóza, metabolická acidóza a alkalóza, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy). Poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy (zvracení, průjmy, konstrikční alkalémie a diluční acidémie). {{:​vyuka:​20_labeledpresent.ppt|}}{{:​vyuka:​poruchy_homeostazy_vnitrniho_prostredi_pro_cvut.ppt|poruchy homeostázy vnitřního prostredi}} Objemová a elektrolytová homeostáza (osmolarita ECT a objem buněk, regulační mechanismy zajištění objemové a elektrolytové homeostázy). Bilance vody a regulace osmolarity moči (vyrovnání příjmu a exkrece vody, vliv Henleho kličky a sběracích kanálků na osmolaritu a objem moči, regulační smyčka ADH). Bilance sodíku a regulace objemu ECT (aldosteronová regulace bilance sodíku, krevní tlak, osmolarita a hladina draslíku – vliv na sekreci aldosteronu,​ smyčka renin-angiotenzin-aldosteron,​ vliv angiotenzinu II na krevní tlak, atriální natriuretický peptid podporující exkreci sodíku a vody). Bilance draslíku. Behaviorální mechanismy udržení vodní a solutové bilance (žízeň, stimulace chuti na slané nízkou hladinou sodíku). Integrovaná regulace objemu a osmolarity (objem a osmolarita se mohou měnit nezávisle, dehydratace spouští renální a kardiovaskulární odpovědi). Acidobazická rovnováha (pufry, otevřený a uzavřený bikarbonátový systém, propojené bilance oxidu uhličitého a bilance tvorby a vylučováníé silných kyselin, respirační a renální regulační odpověď, respirační acidóza a alkalóza, metabolická acidóza a alkalóza, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy). Poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy (zvracení, průjmy, konstrikční alkalémie a diluční acidémie). {{:​vyuka:​20_labeledpresent.ppt|}}{{:​vyuka:​poruchy_homeostazy_vnitrniho_prostredi_pro_cvut.ppt|poruchy homeostázy vnitřního prostredi}}
- +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_20.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 20}}
  
  
vyuka/poruchy_fyziologickych_regulaci.1490751951.txt.gz · Poslední úprava: 2017/03/29 03:45 autor: kofranek