Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2018/02/16 03:59]
kofranek
vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2019/10/22 11:11] (aktuální)
tomaton
Řádek 7: Řádek 7:
 **ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY** klasifikovaného zápočtu - //(ústní zkoušení, zároveň proberu s vámi i výsledky testů) // **ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY** klasifikovaného zápočtu - //(ústní zkoušení, zároveň proberu s vámi i výsledky testů) //
  
 +12.6. v 9:00
 +22.6. v 9:00
 +26.6. v 9:00
 +pro opakování:​
 +29.6. v 9:00
 +vypíšu ještě termíny v září ​
  
 +Zkouška bude sestávat a) z testu z druhých sedmi kapitol
 +Ústní zkouška (dvě otázky - odpovídajícím kapitolám) ​
 +
 +[[vyuka:​PFR|seznam studentů]]
  
  
 Vypíšu ještě zářijový termín (pro opakování):​ Vypíšu ještě zářijový termín (pro opakování):​
-  ​+ 
 +**Přdnáškosemiář - každou středu od 11 hodin! (11-12:​30)**  ​
  
 //​(základní učebnice **Dee: Human Physiology - An Integrated Approach**, __podmínkou absolvování tohoto předmětu budou znalosti z příslušných čtrnácti kapitol__ (1-6,​12,​14-20) této učebnice, kterou máte v elektronické podobě)// //​(základní učebnice **Dee: Human Physiology - An Integrated Approach**, __podmínkou absolvování tohoto předmětu budou znalosti z příslušných čtrnácti kapitol__ (1-6,​12,​14-20) této učebnice, kterou máte v elektronické podobě)//
Řádek 22: Řádek 33:
 **1. Úvod do fyziologie (kapitola 1 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **1. Úvod do fyziologie (kapitola 1 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}} Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}}
-{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}}+{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}} 
  
 **2. Atomy, ionty a molekuly (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **2. Atomy, ionty a molekuly (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}}, ​ {{:​vyuka:​stavebnikamenyastavebnizakony.ppt|Stavební kameny a stavební zákonitosti}},​ {{:​vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}},​{{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|Kovalentní vazby}}, {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|iontové vazby}}, ​ {{:​vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|vodíkové můstky}}, {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|van der Waalsovy síly}}, {{vyuka:​cukry.ppt|cukry}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|lipidy a mastné kyseliíny}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|aminokyseliny a bílkovony}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|nukleotidy a nukleové kyseliny}}. Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}}, ​ {{:​vyuka:​stavebnikamenyastavebnizakony.ppt|Stavební kameny a stavební zákonitosti}},​ {{:​vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}},​{{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|Kovalentní vazby}}, {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|iontové vazby}}, ​ {{:​vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|vodíkové můstky}}, {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|van der Waalsovy síly}}, {{vyuka:​cukry.ppt|cukry}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|lipidy a mastné kyseliíny}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|aminokyseliny a bílkovony}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|nukleotidy a nukleové kyseliny}}.
-{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_2.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2}}+{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_2.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2}} 
  
 **3. Buňky a tkáně ​ (kapitola 3 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **3. Buňky a tkáně ​ (kapitola 3 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
Řádek 51: Řádek 62:
 [[http://​www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/​|Nernst - Goldman-Sachs simulator]] [[http://​www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/​|Nernst - Goldman-Sachs simulator]]
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_5.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_5.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5}}
 +{{:​vyuka:​odvozeni_nernstovy_rovnice.pptx|Odvození Nernstovy rovnice}}
 +
  
 **6. Komunikace, integrace a homeostáza ​ (kapitola 6 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **6. Komunikace, integrace a homeostáza ​ (kapitola 6 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
Řádek 65: Řádek 78:
   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IOkn1ldFO60&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=2|Svalová kontrakce: 2.:​Uvolňování kalcia (animace)]]   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IOkn1ldFO60&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=2|Svalová kontrakce: 2.:​Uvolňování kalcia (animace)]]
   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=sIH8uOg8ddw&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=3|Svalová kontrakce: 3.:​Aktinomiosinové můstky (animace)]]   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=sIH8uOg8ddw&​list=PLjgSPb9R3v0S0zVU3TyTcFMMQ1PBlaGQR&​index=3|Svalová kontrakce: 3.:​Aktinomiosinové můstky (animace)]]
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=YAJ-9nPSqwA|Molekulární mechanismy svalové kontrakce (animace)]] +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=p8iKzWqUU2s&​t=40s|Molekulární mechanismy svalové kontrakce (animace)]] 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=j82y1mqxuSA|Hladký sval]]+  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=zOI3MWSw3y4&​t=52s|Hladký sval]]
  
  
Řádek 78: Řádek 91:
 **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​ Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​
-{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt ​přístup k internetovým odkazůmlogin:​ Kofranek, heslo starter}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazům login: Kofranek, heslo starter}} +{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt}}  ​přístup k internetovým odkazůmlogin: Kofranek, heslo starter
 [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]] [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]]
-[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno naisntalovat]]+[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno nainstalovat]]
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}}
  
vyuka/poruchy_fyziologickych_regulaci.txt · Poslední úprava: 2019/10/22 11:11 autor: tomaton