Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2018/05/23 13:05]
kofranek
vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci [2019/10/22 11:11] (aktuální)
tomaton
Řádek 91: Řádek 91:
 **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)** **9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach)**
 Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​ Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​
-{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt ​přístup k internetovým odkazůmlogin:​ Kofranek, heslo starter}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazům login: Kofranek, heslo starter}} +{{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt}}  ​přístup k internetovým odkazůmlogin: Kofranek, heslo starter
 [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]] [[http://​physiome.lf1.cuni.cz/​SimpleCirculation/​|Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru!]]
-[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno naisntalovat]]+[[http://​www.circadapt.org/​|CircAdapt - model cirkulace - nutno nainstalovat]]
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}}
  
vyuka/poruchy_fyziologickych_regulaci.txt · Poslední úprava: 2019/10/22 11:11 autor: tomaton