Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:pole_array_jeho_deklarace_zpusoby_adresovani_jeho_prvku_priklady_vyuziti_napr._pro_adresovani_movieclipu

Pole (Array), jeho deklarace, způsoby adresování jeho prvků, příklady využití např. pro adresování movieclipů.

Pole může uchovávat větší množství proměnných. Action script může uchovávat data různých typů najednou, nestará se o kontrolu typování.

Prvky pole se číslují od 0 (první prvek má index 0, druhý prvek má index 1, třetí má index 2 atd.)

U pole můžeme na počátku určit, kolik prvků bude obsahovat.

var prazdnePole:Array=new Array(); //prazdne pole
 
var pole:Array=new Array(5); //pole o pěti prvcích (číslovaných 0-4), zatím ale jsou všechny prvky //undefined//
 
//naplnění prázdného pole:
pole[0]=3;
pole[1]="a";
pole[2]="slovo";
pole[3]=455;
pole[4]=true;
trace(pole) //vypíše 3,a,slovo,455,true
trace(pole[1]) //vypíše jen hodnotu jednoho prvku - pole[1]
 
 
//definice pole výčtem prvků;
var pole1:Array=[3,45,8];
 
trace(pole1)//vypíše 3,45,8

přidávání prvků na začátek a konec pole

položka length udává délku pole, takže pole1.lenght vátí 3

var pole:Array=["a","b","c"];
pole.push("x"); // přidá "x" na konec pole: "a","b","c","x"
 
pole.unshift("y"); //přidá "y" na začátek pole "y","a","b","c","x"

odebrání prvků na začátku a konci pole

pole.pop();  //odebere prvek z konce pole "y","a","b","c"
 
pole.shift() //odebere provek ze začátku pole "a","b","c"

přidání/odebrání prvků uprostřed pole

metoda splice(indexOdKteréhoChcemeVkládat, početPrvkůKteréBudouSmazány, přidávané provky)

ktyž je druhý argument rovný nule, žádné provky se nemažou

var pole:Array=["a","b","c","d"];
 
pole.splice(1,0,"x","y","z"); //vklaádáme od prvku s indexem 1 (číslování je od nuly), žádný oprvek se nemaže
 
//["a","x","y","z","b","c","d"]
 
pole.splice(2,3,"w","v"); //mažeme od prvku z indexem 2 tři provky, počínaje indexem 2 vložíme dva nové provky
 
//["a","x","w","v","c","d"]

asociativní pole

využívá se typ, objekt, k němuž můžeme libovolně přidávat položky, které jsou využívány jako klíče

var kurzy=new Object();
 
kurzy.AUD=15.444;
kurzy.EUR=25.230;
kurzy.USD=16.117;
kurzy.NZD=12.65;
kurzy.GBP=31.819;
...

můžeme pak vyhledávat hodnoty, např.

hodnota=kurzy["AUD"];
 
var mena:String="USD";
hodnota=kurzy[mena];

Adresování movieclipů - poli můžeme přiřadit názvy movieclipů a pracovat s nimi (pexeso, pas v galerii)

vyuka/pole_array_jeho_deklarace_zpusoby_adresovani_jeho_prvku_priklady_vyuziti_napr._pro_adresovani_movieclipu.txt · Poslední úprava: 2012/05/18 10:30 autor: verca