Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:podminky_-_procvicovani_iii

Kohoutky - řešení

Vytváříme swf s nádrží a dvěma kohoutky - vrchním kohoutkem voda přitéká, spodním odtéká. Nádrž se může naplnit nebo vyprázdnit, je také možné aby protékala plná nebo prázdná nádrž.

Z actionsriptu využijeme:

{{ :vyuka:hollarka_studenti:procvicovani_kohoutky_cs5_hotovo.swf?200x123 |

Využijeme tedy tyto objekty:

  • kohoutek - 2 instance * : horní kohoutek = kohoutekH_mc, dolní kohoutek kohoutekD_mc
  • nádrž - nadrz_mc
  • vodu, která teče z kohoutků - 2 instance: vodu z horního kohoutku = vodaH_mc, vodu z dolního kohoutku = vodaD_mc

Movieclipy:

Kohoutek

potřebujeme, aby se kohoutek otevíral a zavíral - bude mít tedy dva stavy, otevřený a zavřený. Pro lepší názornost bude jeho vrchní část různě zabarevná (červený zavřený, zelený otevřený).

Mezi oběma stavy potřebujeme „mezi stav“, přechod. Přechody pojmenováváme takto:

jménoStavuZKteréhoVychází_jménoStavuKdeKončí

Schematicky vypadá časová osa našeho movieclipu takto:

Rozdělení stavů a přechodů na časové ose:

Časová osa s vypsaným actionscriptem:

Na každém stavu je stopka, aby se tam časová osa zastavila a zůstala stát, na konci přechodů je vždy gotoAndStop(stav, kde se má děj zastavit)

Voda

vodaH_mc a vodaD_mc jsou proudy vody, které tryskají z jednotlivých kohoutků.

Mají dva stavy - tece, netece a přechody mezi nimi- netece_tece, tece_netece

Časová osa s vypsaným actionscriptem:

Nádrž

nadrz_mc má dva stavy - prazdna a plna, a dva přechody - prazdna_plna, plna_prazdna U nádrže potřebujeme vytvořit vlastní události, abychom věděli, kdy se nádrž naplnila a kdy se vyprázdnila.

Scéna:

Nyní máme na scéně dva kohoutky - instance stejného symbolu - kohoutekH_mc, kohoutekD_mc, dvě vody (na náhledu nejsou vidět, protože jsou kohoutky zavřené) vodaH_mc, vodaD_mc a nádrz nadrz_mc

Actionscript:

kohoutky_as_1.jpg kohoutky_as_2.jpg

Schematicky vypadá funkce kohoutky následovně:

kohoutky_podminky_1.jpg

kohoutky_as_3.jpg kohoutky_as_4.jpg kohoutky_as_5.jpg Schematický nákres funkce nadrz:

vyuka/podminky_-_procvicovani_iii.txt · Poslední úprava: 2011/12/12 13:42 autor: verca