Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:pgs_kurzy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:pgs_kurzy [2018/07/10 17:27]
kofranek [Fyziologické regulační systémy v normě a patologii]
vyuka:pgs_kurzy [2021/11/10 14:56] (aktuální)
kofranek
Řádek 4: Řádek 4:
  
  
-**(Sylabus kurzu normální a patologická fyziologie ​integujícím ​systémovým pohledem vhodným pro inženýry a informatiky,​ přírodovědce,​ ale i lékaře v PGS pro přípravu ke státní zkoušce z fyziologie a patofyziologie)**+**(Sylabus kurzu normální a patologická fyziologie ​integrujícím ​systémovým pohledem vhodným pro inženýry a informatiky,​ přírodovědce,​ ale i lékaře v PGS pro přípravu ke státní zkoušce z fyziologie a patofyziologie)**
  
    
Řádek 19: Řádek 19:
 Kurs je určen pro **postgraduální studenty oboru Biomedicínská informatika s původním technickým nebo matematickým vzděláním**. Kurs je rovněž vhodný pro postgraduální studenty oboru **Normální a patologická fyziologie člověka**,​ kteří si chtějí občerstvit a prohloubit znalosti normální a patologické fyziologie a připravit se na státní rigorózní zkoušku. Cílem kurzu je získání poměrně uceleného přehledu o fungování fyziologického systému člověka v normě a při některých patologických stavech. Kurs je určen pro **postgraduální studenty oboru Biomedicínská informatika s původním technickým nebo matematickým vzděláním**. Kurs je rovněž vhodný pro postgraduální studenty oboru **Normální a patologická fyziologie člověka**,​ kteří si chtějí občerstvit a prohloubit znalosti normální a patologické fyziologie a připravit se na státní rigorózní zkoušku. Cílem kurzu je získání poměrně uceleného přehledu o fungování fyziologického systému člověka v normě a při některých patologických stavech.
  
-**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, 2 semestry letní semestr březen-červen ​2018, říjen - prosinec ​2018+**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, 2 semestry letní semestr březen-červen ​2021, říjen - prosinec ​2021
  
 Kurz zakončen zkouškou Kurz zakončen zkouškou
Řádek 287: Řádek 287:
 ===== Název kurzu: Modelování biomedicínských systémů ===== ===== Název kurzu: Modelování biomedicínských systémů =====
    
-**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, letní semestr ​2018, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs+**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK,  
 +letní semestr ​2021, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs
  
 **Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc. **Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc.
Řádek 305: Řádek 306:
 ---- ----
  
-**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu do 31.3. 2018 na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com+**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu  na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com
  
 ---- ----
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Řádek 367: Řádek 363:
  
 5. J. Keener, J. Sneyd: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3 5. J. Keener, J. Sneyd: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3
 +
 +
 +
 +===== Název kurzu: Modelování systémů v jazyce MODELICA =====
 + 
 +**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, letní semestro 2021 (v současné době probíhá on line formou)
 +zimní semestr 2021, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs
 +
 +**Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc.
 +
 +Kurz určen především pro bioinženýry,​ lékaře, biology i další zájemce v postgraduálním studiu **Biomedicínská informatika**,​ kteří se chtějí seznámit seznámit s uplatněním moderního simulačního jazyka Modelica při simulacích biomedicínských systémů. ​
 +
 +Kurs je zároveň vhodný i pro pro lékaře a biology v postgraduálním studiu **Fyziologie a patofyziologie člověka**,​ kteří se setkávají s problematikou modelování a simulací.
 +
 +Kurs zakončen zkouškou a semestrální prací.
 +
 +
 +**Předpoklady:​** Kurz bude probíhat v počítačové učebně Odddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, předpokládají se základní znalosti práce s výpočetní technikou, dále se předpokládají jisté předběžné základní matematické znalosti.
 +----
 +
 +**Poplatek a způsob jeho úhrady:** bez poplatku /​pořadatelem je veřejná vysoká škola/ ​
 +
 +----
 +
 +**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com
 +
 +----
vyuka/pgs_kurzy.1531236421.txt.gz · Poslední úprava: 2018/07/10 17:27 autor: kofranek