Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:pgs_kurzy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:pgs_kurzy [2018/05/11 14:32]
kofranek
vyuka:pgs_kurzy [2021/11/10 14:56] (aktuální)
kofranek
Řádek 4: Řádek 4:
  
  
-**(Sylabus kurzu normální a patologická fyziologie ​integujícím ​systémovým pohledem vhodným pro inženýry a informatiky,​ přírodovědce,​ ale i lékaře v PGS pro přípravu ke státní zkoušce z fyziologie a patofyziologie)**+**(Sylabus kurzu normální a patologická fyziologie ​integrujícím ​systémovým pohledem vhodným pro inženýry a informatiky,​ přírodovědce,​ ale i lékaře v PGS pro přípravu ke státní zkoušce z fyziologie a patofyziologie)**
  
    
Řádek 19: Řádek 19:
 Kurs je určen pro **postgraduální studenty oboru Biomedicínská informatika s původním technickým nebo matematickým vzděláním**. Kurs je rovněž vhodný pro postgraduální studenty oboru **Normální a patologická fyziologie člověka**,​ kteří si chtějí občerstvit a prohloubit znalosti normální a patologické fyziologie a připravit se na státní rigorózní zkoušku. Cílem kurzu je získání poměrně uceleného přehledu o fungování fyziologického systému člověka v normě a při některých patologických stavech. Kurs je určen pro **postgraduální studenty oboru Biomedicínská informatika s původním technickým nebo matematickým vzděláním**. Kurs je rovněž vhodný pro postgraduální studenty oboru **Normální a patologická fyziologie člověka**,​ kteří si chtějí občerstvit a prohloubit znalosti normální a patologické fyziologie a připravit se na státní rigorózní zkoušku. Cílem kurzu je získání poměrně uceleného přehledu o fungování fyziologického systému člověka v normě a při některých patologických stavech.
  
-**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, 2 semestry letní semestr březen-červen ​2018, říjen - prosinec ​2018+**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, 2 semestry letní semestr březen-červen ​2021, říjen - prosinec ​2021
  
 Kurz zakončen zkouškou Kurz zakončen zkouškou
Řádek 47: Řádek 47:
  
  
----+---
- +
  
 +Letní semestr 2018
  
 +ing. Anna Holubová
 +MUDr. Jan Pudil
 +Mgr. Kateřina Čechová
 +10-7-2018
  
 ====   ​Sylabus kurzu ==== ====   ​Sylabus kurzu ====
Řádek 59: Řádek 62:
  
 **Část 1 Základní buněčné procesy: integrace a koordinace** **Část 1 Základní buněčné procesy: integrace a koordinace**
 +----
 1. Úvod do fyziologie 1. Úvod do fyziologie
 Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}} Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.{{vyuka:​sil4_mm_ch01.ppt|}}
 +
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_1.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1}}
 +----
  
 2. Atomy, ionty a molekuly 2. Atomy, ionty a molekuly
 Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}},​ {{vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}}. {{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|}},​ {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​cukry.ppt|}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|}}. Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny,​ nukleotidy). {{vyuka:​sil4_mm_ch02.ppt|}},​ {{vyuka:​stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt|}}. {{vyuka:​kovalentni_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​iontove_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​vodikove_vazby_vodikove_mustky_.ppt|}},​ {{{vyuka:​van_der_waalsovy_vazby.ppt|}},​ {{vyuka:​cukry.ppt|}},​ {{vyuka:​lipidy_a_mastne_kyseliny.ppt|}},​ {{vyuka:​aminokyseliny_a_bilkoviny.ppt|}},​ {{vyuka:​nukleotidy_a_nukleove_kyseliny.ppt|}}.
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_2.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2}}
 +
 +----
  
 3. Buňky a tkáně 3. Buňky a tkáně
 Studium buněk a tkání. Buněčná anatomie (membrána, cytoplasma – cytosol a organely, nemembranózní organely s přímým přístupem k cytosolu, membranózní organely vytvářející kompartmenty pro specializované funkce, jádro jako řídící centrála buňky). Tělesné tkáně (funkce extracelulární matrix, propojení buněk tvořících tkáně, epitelová tkáň zajišťuje ochranu a reguluje výměnu látek, pojivová tkáň zajišťuje oporu a bariéry, vzrušivá svalová a nervová tkáň). Remodelace tkání (apoptóza, kmenové buňky a diferenciace). Orgány.{{vyuka:​sil4_mm_ch03a.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch03b.ppt|}},​{{vyuka:​sil4_mm_ch03c.ppt|}} Studium buněk a tkání. Buněčná anatomie (membrána, cytoplasma – cytosol a organely, nemembranózní organely s přímým přístupem k cytosolu, membranózní organely vytvářející kompartmenty pro specializované funkce, jádro jako řídící centrála buňky). Tělesné tkáně (funkce extracelulární matrix, propojení buněk tvořících tkáně, epitelová tkáň zajišťuje ochranu a reguluje výměnu látek, pojivová tkáň zajišťuje oporu a bariéry, vzrušivá svalová a nervová tkáň). Remodelace tkání (apoptóza, kmenové buňky a diferenciace). Orgány.{{vyuka:​sil4_mm_ch03a.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch03b.ppt|}},​{{vyuka:​sil4_mm_ch03c.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_3.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 3}}
 +----
  
 4. Buněčný metabolismus 4. Buněčný metabolismus
Řádek 87: Řádek 99:
 {{:​vyuka:​07.9-ribosome_ratchet.mov|}} {{:​vyuka:​07.9-ribosome_ratchet.mov|}}
  
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_4.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 4}}
  
- +----
- +
- +
- +
  
 5. Dynamika membrán 5. Dynamika membrán
 Membrány v organismu. Buněčné membrány (lipoproteinová struktura membrány, membránové lipidy tvořící bariéru mezi cytoplasmou a ECT, membránové proteiny mohou být pevně nebo volněji vázány na membránu, funkce membránových proteinů – strukturální proteiny, enzymy, receptory a transportéry,​ cukerné složky membrány). Kompartmenty organismu (rozdělení tělních tekutin ICT, ECT, transcelulární tekutina). Přenos přes membrány (difúze, lipofilní a lipofobní molekuly, přenašečový transport – saturace, specificita,​ kompetice, membránové proteiny zasjišťující facilitovanou difúzi, aktivní transport spotřebující ATP, vesikuly pro přenos velkých molekul přes membrány, transport molekul z/do organismu přes epitel). Distribuce vody a solutů v organismu (zastoupení vody v tělesných tekutinách,​ osmotický tlak, tonocita tělesných tekutin, elektrické a chemické disekvilibrium,​ vznik  a změny klidového potenciálu,​ změny permeability vedoucí ke změně klidového potenciálu,​ udržování objemu a tonicity buňky). Integrované membranózní procesy (na příkladě sekrece inzulínu). Poruchy membranózních procesů – cystická fibróza. {{vyuka:​sil4_mm_ch05a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch05b.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch05c.ppt|}},​ {{vyuka:​05_ppt_lect.zip|<​- zazipované prezentace i s animacemi}} ​ Membrány v organismu. Buněčné membrány (lipoproteinová struktura membrány, membránové lipidy tvořící bariéru mezi cytoplasmou a ECT, membránové proteiny mohou být pevně nebo volněji vázány na membránu, funkce membránových proteinů – strukturální proteiny, enzymy, receptory a transportéry,​ cukerné složky membrány). Kompartmenty organismu (rozdělení tělních tekutin ICT, ECT, transcelulární tekutina). Přenos přes membrány (difúze, lipofilní a lipofobní molekuly, přenašečový transport – saturace, specificita,​ kompetice, membránové proteiny zasjišťující facilitovanou difúzi, aktivní transport spotřebující ATP, vesikuly pro přenos velkých molekul přes membrány, transport molekul z/do organismu přes epitel). Distribuce vody a solutů v organismu (zastoupení vody v tělesných tekutinách,​ osmotický tlak, tonocita tělesných tekutin, elektrické a chemické disekvilibrium,​ vznik  a změny klidového potenciálu,​ změny permeability vedoucí ke změně klidového potenciálu,​ udržování objemu a tonicity buňky). Integrované membranózní procesy (na příkladě sekrece inzulínu). Poruchy membranózních procesů – cystická fibróza. {{vyuka:​sil4_mm_ch05a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch05b.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch05c.ppt|}},​ {{vyuka:​05_ppt_lect.zip|<​- zazipované prezentace i s animacemi}} ​
 {{:​vyuka:​odvozeni_nernstovy_rovnice.pptx|Odvození Nernstovy rovnice}} {{:​vyuka:​odvozeni_nernstovy_rovnice.pptx|Odvození Nernstovy rovnice}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_5.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5}}
 +----
  
 6. Komunikace, integrace a homeostáza 6. Komunikace, integrace a homeostáza
 Mezibuněčná komunikace ("Gap Junction"​ a mezibuněčný přenos chemických a elektrických signálů, na kontaktu závislé signály, parakrinní a autokrinní distribuce chemických signálů, elektrické signály, hormony a neurohormony přenášející signály na velkou vzdálenost,​ cytokiny působící jako lokální i distanční signály). Cesty signálů (receptory na membráně buněk i uvnitř buňky, membránové proteiny usnadnňující transdukci signálu, receptorové enzymy s protein-kinázovou nebo guanyl cyklázovou aktivitou, adenyl cykláza a cAMP – transdukční systém pro řadu lipofóbních hormonů, G-proteinové ​ receptory působící jako druhý posel, integrinové receptory pro přenos informace z extracelulární matrix, nejrychlejší přenos signálu přes iontové kanálky). Další signální molekuly (kalcium – důležitý intracelulární signál, oxid dusnatý, kaskáda kyseliny arachidonové,​ leukotrieny a prostaglandiny). Modulace signálové cesty (receptorová saturace, specificita a kompetice, modulace buněčné odpovědi regulací množstvím vystavených receptorů, ukončení signálové cesty v buňkách, poruchy signálové transdukce při různých onemocněních,​ farmakologické ovlivnění buněčné transdukce signálů). Homeostáza (definice pojmu, Cannonovy postuláty). Regulační cesty a zpětnovazebné smyčky (udržování homeostázy lokálními a distančně působícími cestami, zpětnovazebné smyčky modulující odpověď na stimulus, dopředné regulace umožňující anticipovat změny a udržovat stabilitu, biorytmy, změny rychlosti a specificity fyziologických regulací, složité reflexy mohou mít několik integračních center). Příklad regulační poruchy: diabetes mellitus. [[http://​www.physiome.cz/​atlas/​bunka/​01/​|Buněčná signalizace]],​ {{vyuka:​sil4_mm_ch06a.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch06b.ppt|}} Mezibuněčná komunikace ("Gap Junction"​ a mezibuněčný přenos chemických a elektrických signálů, na kontaktu závislé signály, parakrinní a autokrinní distribuce chemických signálů, elektrické signály, hormony a neurohormony přenášející signály na velkou vzdálenost,​ cytokiny působící jako lokální i distanční signály). Cesty signálů (receptory na membráně buněk i uvnitř buňky, membránové proteiny usnadnňující transdukci signálu, receptorové enzymy s protein-kinázovou nebo guanyl cyklázovou aktivitou, adenyl cykláza a cAMP – transdukční systém pro řadu lipofóbních hormonů, G-proteinové ​ receptory působící jako druhý posel, integrinové receptory pro přenos informace z extracelulární matrix, nejrychlejší přenos signálu přes iontové kanálky). Další signální molekuly (kalcium – důležitý intracelulární signál, oxid dusnatý, kaskáda kyseliny arachidonové,​ leukotrieny a prostaglandiny). Modulace signálové cesty (receptorová saturace, specificita a kompetice, modulace buněčné odpovědi regulací množstvím vystavených receptorů, ukončení signálové cesty v buňkách, poruchy signálové transdukce při různých onemocněních,​ farmakologické ovlivnění buněčné transdukce signálů). Homeostáza (definice pojmu, Cannonovy postuláty). Regulační cesty a zpětnovazebné smyčky (udržování homeostázy lokálními a distančně působícími cestami, zpětnovazebné smyčky modulující odpověď na stimulus, dopředné regulace umožňující anticipovat změny a udržovat stabilitu, biorytmy, změny rychlosti a specificity fyziologických regulací, složité reflexy mohou mít několik integračních center). Příklad regulační poruchy: diabetes mellitus. [[http://​www.physiome.cz/​atlas/​bunka/​01/​|Buněčná signalizace]],​ {{vyuka:​sil4_mm_ch06a.ppt|}},​ {{vyuka:​sil4_mm_ch06b.ppt|}}
  
-**Část 2Homeostáza a regulace**+{{:vyuka:​human_physiology_-_kapitola_6.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 6}} 
 +----
  
 +**Část 2: Homeostáza a regulace**
 +----
 7. Úvod do endokrinního systému 7. Úvod do endokrinního systému
 Hormony (chemická struktura, účinek vazbou na receptory, ukončení působení hormonu). Klasifikace hormonů (peptidy a proteiny, steroidní hormony, aminohormony). Řízení uvolňování hormonů (klasifikace hormonů podle jejich zpětnovazebných smyček, endokrinní buňky jako sensor nejjednoduššího endokrinního reflexu, vztah řady hormonů k nervovému systému, neurohormony,​ hypofýza, zadní lalok hypofýzy a uvolňování dvou neurohormonů,​ přední lalok hypofýzy - sekrece šesti hormonů, hypotalomo-hypofysární zpětnovazebné smyčky, hypotalamo-hypofyzární portální systém pro dodávku trofních hormonů, hormony předního laloku hypofýzy řídící růst, metabolismus a reprodukci). Interakce hormonů ​ (synergismus,​ permisivní účinek, antagonistický účinek). Endokrinní poruchy (hypersekrece,​ hyposekrece,​ receptorové poruchy, diagnostika endokrinních poruch). Evoluce hormonů.{{vyuka:​sil4_mm_ch07a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch07b.ppt|}} Hormony (chemická struktura, účinek vazbou na receptory, ukončení působení hormonu). Klasifikace hormonů (peptidy a proteiny, steroidní hormony, aminohormony). Řízení uvolňování hormonů (klasifikace hormonů podle jejich zpětnovazebných smyček, endokrinní buňky jako sensor nejjednoduššího endokrinního reflexu, vztah řady hormonů k nervovému systému, neurohormony,​ hypofýza, zadní lalok hypofýzy a uvolňování dvou neurohormonů,​ přední lalok hypofýzy - sekrece šesti hormonů, hypotalomo-hypofysární zpětnovazebné smyčky, hypotalamo-hypofyzární portální systém pro dodávku trofních hormonů, hormony předního laloku hypofýzy řídící růst, metabolismus a reprodukci). Interakce hormonů ​ (synergismus,​ permisivní účinek, antagonistický účinek). Endokrinní poruchy (hypersekrece,​ hyposekrece,​ receptorové poruchy, diagnostika endokrinních poruch). Evoluce hormonů.{{vyuka:​sil4_mm_ch07a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch07b.ppt|}}
 +
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_7.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 7}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_7.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 7}}
 +----
  
 8. Neurony: buněčné a síťové vlastnosti 8. Neurony: buněčné a síťové vlastnosti
 Organizace nervového systému. Buňky nervového systému (neurony, gliové buňky). Elektrické signály v neuronech (Nernstova rovnice, elektrochemický potenciál, Goldman-Hodkin_Katzova rovnice, pohyby iontů přes membránu a vznik potenciálu,​ stupňování potenciálu,​ akční potenciál, pohyby iontů přes membránu při akčním potenciálu,​ sodíkové kanálky v axonu, vznik a vliv refrakterní fáze, frekvenční kódování intenzity stimulu, vedení vzruchu, ovlivnění rychlosti vedení vzruchu – velké neurony, myelinizace,​ ovlivnění elektrické aktivity různými chemickými vlivy). Mezibuněčná komunikace v nervové tkáni (šíření informací přes synapse, kalcium a neurotransmitery,​ neurokrinní zprostředkování informace od neuronů jiným buňkám, sekrece neurotransmiterů,​ zesílení účinku neurotransmiterů díky více receptorovým typům, rychlost postsynaptiické odpovědi, ukončení aktivity neurotransmiterů). Integrace neuronálního informačního přenosu (mnohaneuronové nervové dráhy, modulace synaptické aktivity v axonovém zakončení,​ dlouhodobá potenciace ovlivňující synaptickou komunikaci, poruchy synaptického přenosu, chemické signály ovlivňující vývoj nervového systému, následky poškození neuronů). {{vyuka:​08_labeledpresent.zip|}} Organizace nervového systému. Buňky nervového systému (neurony, gliové buňky). Elektrické signály v neuronech (Nernstova rovnice, elektrochemický potenciál, Goldman-Hodkin_Katzova rovnice, pohyby iontů přes membránu a vznik potenciálu,​ stupňování potenciálu,​ akční potenciál, pohyby iontů přes membránu při akčním potenciálu,​ sodíkové kanálky v axonu, vznik a vliv refrakterní fáze, frekvenční kódování intenzity stimulu, vedení vzruchu, ovlivnění rychlosti vedení vzruchu – velké neurony, myelinizace,​ ovlivnění elektrické aktivity různými chemickými vlivy). Mezibuněčná komunikace v nervové tkáni (šíření informací přes synapse, kalcium a neurotransmitery,​ neurokrinní zprostředkování informace od neuronů jiným buňkám, sekrece neurotransmiterů,​ zesílení účinku neurotransmiterů díky více receptorovým typům, rychlost postsynaptiické odpovědi, ukončení aktivity neurotransmiterů). Integrace neuronálního informačního přenosu (mnohaneuronové nervové dráhy, modulace synaptické aktivity v axonovém zakončení,​ dlouhodobá potenciace ovlivňující synaptickou komunikaci, poruchy synaptického přenosu, chemické signály ovlivňující vývoj nervového systému, následky poškození neuronů). {{vyuka:​08_labeledpresent.zip|}}
 +
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_8.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 8}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_8.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 8}}
  
 +{{:​vyuka:​odvozeni_nernstovy_rovnice.pptx|Odvození Nernstovy rovnice}} ​
 +[[http://​www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/​|Nernst - Goldman-Sachs simulator]]
 +
 +----
  
  
 9. Centrální nervový systém 9. Centrální nervový systém
 Vlastnosti neuronálních sítí. Evoluce nervového systému. Anatomie centrálního nervového systému (embryonální vývoj nervového systému, šedá a bílá hmota, kostní a pojivová opora nervového systému, cerebrospinální tekutina, protekční role hematoencefalické bariéry, metabolické požadavky nervové tkáně). Mícha. Mozek (šest základních částí mozku, mozkový kmen, mozeček, most a mezimozek, mozeček a koordinace pohybů, diencephalon a homeostatická centra, mozek a vyšší nervová činnost, chemické ovlivnění nervových drah). Mozkové funkce (organizace mozkové kůry do funkčních oblastí, integrace sensorické informace mezi mozkem a míchou, percepce sensorické informace ​ motorický systém, ovlivnění motorického systému, ​ aktivační role retikulární formace, spánek a probouzení,​ cirkadiální rytmy, emoční a motivační komplex, dlouhodobé emoční stavy, mechanismus učení a paměti, řeč a kognitivní chování). Poruchy aferentního nervového systému (poruchy čití, periferní poruchy, centrální poruchy). Poruchy somatického eferentního systému (poruchy kortikobulbární a kortikospinální,​ poruchy extrapyramidového systému, poruchy mozečku). Poruchy vědomí. Poruchy spánku. Poruchy kognitivních funkcí.{{vyuka:​sil4_mm_ch09a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch09b.ppt|}} Vlastnosti neuronálních sítí. Evoluce nervového systému. Anatomie centrálního nervového systému (embryonální vývoj nervového systému, šedá a bílá hmota, kostní a pojivová opora nervového systému, cerebrospinální tekutina, protekční role hematoencefalické bariéry, metabolické požadavky nervové tkáně). Mícha. Mozek (šest základních částí mozku, mozkový kmen, mozeček, most a mezimozek, mozeček a koordinace pohybů, diencephalon a homeostatická centra, mozek a vyšší nervová činnost, chemické ovlivnění nervových drah). Mozkové funkce (organizace mozkové kůry do funkčních oblastí, integrace sensorické informace mezi mozkem a míchou, percepce sensorické informace ​ motorický systém, ovlivnění motorického systému, ​ aktivační role retikulární formace, spánek a probouzení,​ cirkadiální rytmy, emoční a motivační komplex, dlouhodobé emoční stavy, mechanismus učení a paměti, řeč a kognitivní chování). Poruchy aferentního nervového systému (poruchy čití, periferní poruchy, centrální poruchy). Poruchy somatického eferentního systému (poruchy kortikobulbární a kortikospinální,​ poruchy extrapyramidového systému, poruchy mozečku). Poruchy vědomí. Poruchy spánku. Poruchy kognitivních funkcí.{{vyuka:​sil4_mm_ch09a.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch09b.ppt|}}
 +
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_9.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 9}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_9.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 9}}
 +----
  
 10. Fyziologie smyslů 10. Fyziologie smyslů
 Základní vlastnosti sensorického systému (specializované receptory, přeměna sensorického stimulu na elektrický potenciál, integrace sensorické informace centrálním nervovým systémem, neurokódování a rozlišování modality, lokalizace, intenzity a délky trvání stimulu). Hmatové čití (receptory a nervové dráhy ​ somatické percepce, dotekové receptory, teplotní receptory, detekce bolesti a svědění mediované přes nociceptory). Poruchy čití. Chemoreceptory pro vůni a chuť (olfaktorické buňky a čichové dráhy, chuťové buňky a dráhy). Poruchy percepce vůně a chutě. Ucho: slyšení (transdukce zvuku ve vnitřním uchu a v hlemýždi, sluchová dráha, neurokódování,​ rozpoznání výšek a směru zvuku, zpracování zvuku v kůře). Poruchy sluchu (převodní poruchy, percepční poruchy, ušní šelesty). Ucho:  rovnováha (vestibulární aparát, endolymfa, semicirkulární kanálky a percepce rotačního zrychlení, otolithový orgán a percepce lineárního zrychlení a pozice hlavy, vestibulární dráhy a úloha mozečku. Poruchy vestibulárního ústrojí. Oko a vidění (anatomie oka, zornice, čočka, fotoreceptory a fotoransdukce v sítnici, zpracování signálů v sítnici, zraková dráha). Poruchy zraku (poruchy pohybu očí, poruchy vytvoření a analýzy zrakového vjemu). ​  ​{{vyuka:​sil4_mm_ch10a.ppt|}}{{vyuka:​sil4_mm_ch10b.ppt|}}{{vyuka:​sil4_mm_ch10c.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch10.ppt|}} {{vyuka:​10_labeledpresent.ppt|}} [[http://​www.unmc.edu/​Physiology/​Mann/​mann4b.html]][[https://​www.youtube.com/​watch?​v=46aNGGNPm7s|video - ucho]] Základní vlastnosti sensorického systému (specializované receptory, přeměna sensorického stimulu na elektrický potenciál, integrace sensorické informace centrálním nervovým systémem, neurokódování a rozlišování modality, lokalizace, intenzity a délky trvání stimulu). Hmatové čití (receptory a nervové dráhy ​ somatické percepce, dotekové receptory, teplotní receptory, detekce bolesti a svědění mediované přes nociceptory). Poruchy čití. Chemoreceptory pro vůni a chuť (olfaktorické buňky a čichové dráhy, chuťové buňky a dráhy). Poruchy percepce vůně a chutě. Ucho: slyšení (transdukce zvuku ve vnitřním uchu a v hlemýždi, sluchová dráha, neurokódování,​ rozpoznání výšek a směru zvuku, zpracování zvuku v kůře). Poruchy sluchu (převodní poruchy, percepční poruchy, ušní šelesty). Ucho:  rovnováha (vestibulární aparát, endolymfa, semicirkulární kanálky a percepce rotačního zrychlení, otolithový orgán a percepce lineárního zrychlení a pozice hlavy, vestibulární dráhy a úloha mozečku. Poruchy vestibulárního ústrojí. Oko a vidění (anatomie oka, zornice, čočka, fotoreceptory a fotoransdukce v sítnici, zpracování signálů v sítnici, zraková dráha). Poruchy zraku (poruchy pohybu očí, poruchy vytvoření a analýzy zrakového vjemu). ​  ​{{vyuka:​sil4_mm_ch10a.ppt|}}{{vyuka:​sil4_mm_ch10b.ppt|}}{{vyuka:​sil4_mm_ch10c.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch10.ppt|}} {{vyuka:​10_labeledpresent.ppt|}} [[http://​www.unmc.edu/​Physiology/​Mann/​mann4b.html]][[https://​www.youtube.com/​watch?​v=46aNGGNPm7s|video - ucho]]
-{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_10.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 10}} 
  
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_10.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 10}}
 +----
  
 11. Eferentní část: Autonomní a somatická regulace pohybu 11. Eferentní část: Autonomní a somatická regulace pohybu
 Autonomní nervový systém (autonomní reflexy, antagonistická regulace, autonomní nervové dráhy, sympatická a parasympatická větev autonomního systému, neuratransmitery a modulátory autonomního nervového systému, autonomní řízení hladkých svalů, srdce a žlaz, časová limitace neurotransmiterové aktivity, dřeň nadledvin a sekrece katecholaminů,​ sekrece noradrenalinu k adrenergním receptorům v sympatickém nervovém systému, sekrece acetylcholinu k muskarinovým receptorům v parasympatickém systému, autonomní agonisté a antagonisté a jejich farmakologické uplatnění). Poruchy autonomního nervového systému. Somatický nervový systém (motoneurony a motorické nervové dráhy, neuromuskulární propojení na nikotinové receptory). Poruchy motorických nervových drah.{{vyuka:​11_labeledpresent.ppt|}} Autonomní nervový systém (autonomní reflexy, antagonistická regulace, autonomní nervové dráhy, sympatická a parasympatická větev autonomního systému, neuratransmitery a modulátory autonomního nervového systému, autonomní řízení hladkých svalů, srdce a žlaz, časová limitace neurotransmiterové aktivity, dřeň nadledvin a sekrece katecholaminů,​ sekrece noradrenalinu k adrenergním receptorům v sympatickém nervovém systému, sekrece acetylcholinu k muskarinovým receptorům v parasympatickém systému, autonomní agonisté a antagonisté a jejich farmakologické uplatnění). Poruchy autonomního nervového systému. Somatický nervový systém (motoneurony a motorické nervové dráhy, neuromuskulární propojení na nikotinové receptory). Poruchy motorických nervových drah.{{vyuka:​11_labeledpresent.ppt|}}
 +
 {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_11.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 11}} {{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_11.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 11}}
 +----
  
 12 Svaly 12 Svaly
 Kosterní sval (anatomie a molekulární struktura svalu: myofibrily, myosin, titin, troponin a tropomysin, molekulární báze svalové kontrakce, regulační úloha troponinu a tropomyosinu,​ vliv acetylcholinu a kalcia, svalová únava, dělení svalových vláken podle rychlosti kontrakce a rezistence k únavě, vliv protažení svalového vlákna na tensi při kontrakci, Hillova křivka, sumace svalových "​škubnutí",​ motorická jednotka, závislost kontrakce svalu na počtu a typu motorických jednotek). ​ Mechanika pohybu (izotonická a izometrická kontrakce, kosti, kloub a svaly jako páka). Poruchy kosterního svalu (svalová slabost, svalové křeče, tetanie, myotonie, svalová bolest, myodystrofie). Hladký sval (anatomie hladkého svalu, rozdíl od kosterního svalu, význam fosforylace proteinů v kontrakci hladkého svalu, relaxace hladkého svalu, vstup kalcia jako signál pro zahájení kontrakce hladkého svalu, protažení svalu otevírá kanálky pro kalcium – myogenní kontrakce, nestabilní membránový potenciál u některých hladkých svalů, regulace svalové aktivity hladkých svalů: autonomní neurotranspmitery,​ hormóny a parakrinní látky, oxid dusný). Srdeční sval (anatomie srdečního svalu, rozdíl vlastností srdečního svalu a kosterního svalu).{{vyuka:​12_labeledpresent.ppt|}} Kosterní sval (anatomie a molekulární struktura svalu: myofibrily, myosin, titin, troponin a tropomysin, molekulární báze svalové kontrakce, regulační úloha troponinu a tropomyosinu,​ vliv acetylcholinu a kalcia, svalová únava, dělení svalových vláken podle rychlosti kontrakce a rezistence k únavě, vliv protažení svalového vlákna na tensi při kontrakci, Hillova křivka, sumace svalových "​škubnutí",​ motorická jednotka, závislost kontrakce svalu na počtu a typu motorických jednotek). ​ Mechanika pohybu (izotonická a izometrická kontrakce, kosti, kloub a svaly jako páka). Poruchy kosterního svalu (svalová slabost, svalové křeče, tetanie, myotonie, svalová bolest, myodystrofie). Hladký sval (anatomie hladkého svalu, rozdíl od kosterního svalu, význam fosforylace proteinů v kontrakci hladkého svalu, relaxace hladkého svalu, vstup kalcia jako signál pro zahájení kontrakce hladkého svalu, protažení svalu otevírá kanálky pro kalcium – myogenní kontrakce, nestabilní membránový potenciál u některých hladkých svalů, regulace svalové aktivity hladkých svalů: autonomní neurotranspmitery,​ hormóny a parakrinní látky, oxid dusný). Srdeční sval (anatomie srdečního svalu, rozdíl vlastností srdečního svalu a kosterního svalu).{{vyuka:​12_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_12.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 12}}
 +----
  
 13. Integrativní fyziologie: řízení pohybu 13. Integrativní fyziologie: řízení pohybu
 Nervové reflexy (klasifikace nervových reflexů). Autonomní reflexy. Reflexy kosterních svalů (odpověď svalových vřetének na protažení svalu, Golgiho orgán – odpověď na svalovou tenzi, flekční a extensorové reflexy). Integrace řízení tělesného pohybu (reflexní, volné a rytmické pohyby, integrace pohybů v centrálním nervovém systému, Parkinsonismus). Řízení pohybů viscerálních svalů.{{vyuka:​13_labeledpresent.ppt|}} ​ Nervové reflexy (klasifikace nervových reflexů). Autonomní reflexy. Reflexy kosterních svalů (odpověď svalových vřetének na protažení svalu, Golgiho orgán – odpověď na svalovou tenzi, flekční a extensorové reflexy). Integrace řízení tělesného pohybu (reflexní, volné a rytmické pohyby, integrace pohybů v centrálním nervovém systému, Parkinsonismus). Řízení pohybů viscerálních svalů.{{vyuka:​13_labeledpresent.ppt|}} ​
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_13.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 13}}
 +----
  
 **Část 3. Integrace funkcí** **Část 3. Integrace funkcí**
 +----
  
 14. Kardiovaskulární fyziologie 14. Kardiovaskulární fyziologie
 Přehled kardiovaskulárního systému (anatomie a základní funkce kardiovaskulárního systému). Tlak, objem, průtok a odpor (biofyzika proudění v kardiovaskulárním systému). Srdeční sval a srdce (funkční anatomie srdce, srdeční automacie, molekulární podstata kontrakce myokardu, vliv kalcia a vegetativní stimulace, akční potenciál v různých typech myokardiálních buněk, myokardiální autorytmické buňky a převodní systém, vliv autonomních neurotransmiterů). Srdce jako pumpa (vznik a vedení vzruchu, fyziologická podstata EKG, srdeční revoluce, PV diagram, řízení srdečního výdeje, projevy Starlingova zákona, preload a afterload). Selhávající srdce a jeho adaptace.{{vyuka:​14_labeledpresent_a.ppt|}} {{vyuka:​14_labeledpresent_b.ppt|}} Přehled kardiovaskulárního systému (anatomie a základní funkce kardiovaskulárního systému). Tlak, objem, průtok a odpor (biofyzika proudění v kardiovaskulárním systému). Srdeční sval a srdce (funkční anatomie srdce, srdeční automacie, molekulární podstata kontrakce myokardu, vliv kalcia a vegetativní stimulace, akční potenciál v různých typech myokardiálních buněk, myokardiální autorytmické buňky a převodní systém, vliv autonomních neurotransmiterů). Srdce jako pumpa (vznik a vedení vzruchu, fyziologická podstata EKG, srdeční revoluce, PV diagram, řízení srdečního výdeje, projevy Starlingova zákona, preload a afterload). Selhávající srdce a jeho adaptace.{{vyuka:​14_labeledpresent_a.ppt|}} {{vyuka:​14_labeledpresent_b.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_14.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 14}}
 +----
  
 15. Krevní průtok a řízení krevního tlaku 15. Krevní průtok a řízení krevního tlaku
 Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​ Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/​poddajnosti,​ objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. ​
 {{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt přístup k internetovým odkazůmlogin:​ Kofranek, heslo starter}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazům login: Kofranek, heslo starter}} ​ {{vyuka:​cirkulace-bioin.ppt|}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15a.ppt|sil4_mm_ch15a.ppt přístup k internetovým odkazůmlogin:​ Kofranek, heslo starter}} {{vyuka:​sil4_mm_ch15b.ppt|sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazům login: Kofranek, heslo starter}} ​
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_15.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15}}
 +----
  
 16. Krev 16. Krev
 Plazma a buněčné elementy krve (složení krevní plazmy, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Produkce krevních buněk (kostní dřeň, kmenové buňky, řízení hemopoezy protřednictvím cytokinů, růstových faktorů a interleukinů,​ kolonystimulační faktory v řízení leukopoezy, trombopoetin v řízení tvorby destiček, erytropoetin v řízení erytropoezy). Erytrocyty (maturace erytroblastů,​ syntéza hemoglobinu,​ životní cyklus erytrocytů,​ odobourávání erytrocytů,​ erytrocytv a přenos kyslíku, disociační krivka hemoglobinu,​ Bohrův efekt). Poruchy erytropoezy. Anémie. Destičky a koagulace (agregace destiček, koagulační kaskáda, tvorba fibrinu, fibrinolýza,​ řízení koagulace, antikoagulační látky). Poruchy koagulace.{{vyuka:​sil4_mm_ch16.ppt|}} Plazma a buněčné elementy krve (složení krevní plazmy, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Produkce krevních buněk (kostní dřeň, kmenové buňky, řízení hemopoezy protřednictvím cytokinů, růstových faktorů a interleukinů,​ kolonystimulační faktory v řízení leukopoezy, trombopoetin v řízení tvorby destiček, erytropoetin v řízení erytropoezy). Erytrocyty (maturace erytroblastů,​ syntéza hemoglobinu,​ životní cyklus erytrocytů,​ odobourávání erytrocytů,​ erytrocytv a přenos kyslíku, disociační krivka hemoglobinu,​ Bohrův efekt). Poruchy erytropoezy. Anémie. Destičky a koagulace (agregace destiček, koagulační kaskáda, tvorba fibrinu, fibrinolýza,​ řízení koagulace, antikoagulační látky). Poruchy koagulace.{{vyuka:​sil4_mm_ch16.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_16.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 16}}
 +----
  
 17. Respirace 17. Respirace
 Respirační systém (anatomie respiračního systému, bronchiální větvení, alveoly, pulmonární cirkulace). Biofyzika plynů (Boylův zákon, rozpustnost plynů, parciální tlak plynů). Ventilace (zvlhčování a filtrace inspirovaného vzduchu v dýchacích cestách, pohyb plynů podle tlakových gradientů, inspirace, pokles alveolárního tlaku při inspiraci, expirace – vzestup alveolárního tlaku při expiraci, změny intrapleurálního tlaku při ventilaci, poddajnost plic – statická a dynamická, vliv surfaktantu,​ průsvit dechových cest a rezistence, vyšetřování ventilace, celková a alveolární ventilace, ventilace mrtvého prostoru, vztah ventilace-perfúze plic) . Obstrukční a restrikční poruchy ventilace. Emfysém. Plicní difúze a její poruchy. Plicní perfúze a její ovlivnění. Plicní hypertenze. Nerovnoměrnost ventilace-perfúze. Regulace ventilace. Globální a parciální respirační selhání. {{vyuka:​sil4_mm_ch17.ppt|}} Respirační systém (anatomie respiračního systému, bronchiální větvení, alveoly, pulmonární cirkulace). Biofyzika plynů (Boylův zákon, rozpustnost plynů, parciální tlak plynů). Ventilace (zvlhčování a filtrace inspirovaného vzduchu v dýchacích cestách, pohyb plynů podle tlakových gradientů, inspirace, pokles alveolárního tlaku při inspiraci, expirace – vzestup alveolárního tlaku při expiraci, změny intrapleurálního tlaku při ventilaci, poddajnost plic – statická a dynamická, vliv surfaktantu,​ průsvit dechových cest a rezistence, vyšetřování ventilace, celková a alveolární ventilace, ventilace mrtvého prostoru, vztah ventilace-perfúze plic) . Obstrukční a restrikční poruchy ventilace. Emfysém. Plicní difúze a její poruchy. Plicní perfúze a její ovlivnění. Plicní hypertenze. Nerovnoměrnost ventilace-perfúze. Regulace ventilace. Globální a parciální respirační selhání. {{vyuka:​sil4_mm_ch17.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_17.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 17}}
 +----
  
 18. Výměna a trasport krevních plynů 18. Výměna a trasport krevních plynů
 Difúze a rozpustnost plynů (závislost na tlaku, teplotě a rozpustnosti). Vazba kyslíku v krvi (vliv teplotys a pH na disociační křivku hemoglobinu). Vazba oxidu uhličitého v krvi (rozpuštěný plyn, ve formě bikarbonátů,​ a ve formě karbsminohemoglobinu,​ Haldaneův efekt). Výměna plynů v plicích. Výšková nemoc – hypoxická hypoxie. Respirační hypoxie. Anemická hypoxie. Výměna krevních plynů v tkáních (vliv perfúze tkání, cirkulační hypoxie). Histotoxická hypoxie (otrava kyanidy). {{:​vyuka:​18_labeledpresent.ppt|}} Difúze a rozpustnost plynů (závislost na tlaku, teplotě a rozpustnosti). Vazba kyslíku v krvi (vliv teplotys a pH na disociační křivku hemoglobinu). Vazba oxidu uhličitého v krvi (rozpuštěný plyn, ve formě bikarbonátů,​ a ve formě karbsminohemoglobinu,​ Haldaneův efekt). Výměna plynů v plicích. Výšková nemoc – hypoxická hypoxie. Respirační hypoxie. Anemická hypoxie. Výměna krevních plynů v tkáních (vliv perfúze tkání, cirkulační hypoxie). Histotoxická hypoxie (otrava kyanidy). {{:​vyuka:​18_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_18.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 18}}
 +----
  
 19. Ledviny 19. Ledviny
-Funkční anatomie ledvin. Nefron jako funkční jednotka. Přehled funkce ledvin (filtrace, reabsorbce a sekrece v nefronu, změny objemu a osmolarity v průběhu nefronu). Filtrace (glomerulus,​ autoregulace v glomerulu, myogenní reflex, vliv autonomního nervového systému, ​ tubuloglomerulární vazba, aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron).Hormonální a nervové ovlivnění filtrace. Poruchy filtrace. nefrotický syndrom. Proximální tubulus. Henleho klička. Distální tubulus. Sběrné kanálky. Vliv aldosteronu a ADH. Vliv atriálního natriuretického hormonu. Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. {{:​vyuka:​19_labeledpresent.ppt|}} ​  ​+Funkční anatomie ledvin. Nefron jako funkční jednotka. Přehled funkce ledvin (filtrace, reabsorbce a sekrece v nefronu, změny objemu a osmolarity v průběhu nefronu). Filtrace (glomerulus,​ autoregulace v glomerulu, myogenní reflex, vliv autonomního nervového systému, ​ tubuloglomerulární vazba, aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron).Hormonální a nervové ovlivnění filtrace. Poruchy filtrace. nefrotický syndrom. Proximální tubulus. Henleho klička. Distální tubulus. Sběrné kanálky. Vliv aldosteronu a ADH. Vliv atriálního natriuretického hormonu. Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. {{:​vyuka:​19_labeledpresent.ppt|}}
  
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_19.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 19}}  ​
 +---- 
  
 20. Integrativní fyziologie: ​ homeostáza tělních tekutin a elektrolytů 20. Integrativní fyziologie: ​ homeostáza tělních tekutin a elektrolytů
 Objemová a elektrolytová homeostáza (osmolarita ECT a objem buněk, regulační mechanismy zajištění objemové a elektrolytové homeostázy). Bilance vody a regulace osmolarity moči (vyrovnání příjmu a exkrece vody, vliv Henleho kličky a sběracích kanálků na osmolaritu a objem moči, regulační smyčka ADH). Bilance sodíku a regulace objemu ECT (aldosteronová regulace bilance sodíku, krevní tlak, osmolarita a hladina draslíku – vliv na sekreci aldosteronu,​ smyčka renin-angiotenzin-aldosteron,​ vliv angiotenzinu II na krevní tlak, atriální natriuretický peptid podporující exkreci sodíku a vody). Bilance draslíku. Behaviorální mechanismy udržení vodní a solutové bilance (žízeň, stimulace chuti na slané nízkou hladinou sodíku). Integrovaná regulace objemu a osmolarity (objem a osmolarita se mohou měnit nezávisle, dehydratace spouští renální a kardiovaskulární odpovědi). Acidobazická rovnováha (pufry, otevřený a uzavřený bikarbonátový systém, propojené bilance oxidu uhličitého a bilance tvorby a vylučováníé silných kyselin, respirační a renální regulační odpověď, respirační acidóza a alkalóza, metabolická acidóza a alkalóza, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy). Poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy (zvracení, průjmy, konstrikční alkalémie a diluční acidémie). {{:​vyuka:​20_labeledpresent.ppt|}} Objemová a elektrolytová homeostáza (osmolarita ECT a objem buněk, regulační mechanismy zajištění objemové a elektrolytové homeostázy). Bilance vody a regulace osmolarity moči (vyrovnání příjmu a exkrece vody, vliv Henleho kličky a sběracích kanálků na osmolaritu a objem moči, regulační smyčka ADH). Bilance sodíku a regulace objemu ECT (aldosteronová regulace bilance sodíku, krevní tlak, osmolarita a hladina draslíku – vliv na sekreci aldosteronu,​ smyčka renin-angiotenzin-aldosteron,​ vliv angiotenzinu II na krevní tlak, atriální natriuretický peptid podporující exkreci sodíku a vody). Bilance draslíku. Behaviorální mechanismy udržení vodní a solutové bilance (žízeň, stimulace chuti na slané nízkou hladinou sodíku). Integrovaná regulace objemu a osmolarity (objem a osmolarita se mohou měnit nezávisle, dehydratace spouští renální a kardiovaskulární odpovědi). Acidobazická rovnováha (pufry, otevřený a uzavřený bikarbonátový systém, propojené bilance oxidu uhličitého a bilance tvorby a vylučováníé silných kyselin, respirační a renální regulační odpověď, respirační acidóza a alkalóza, metabolická acidóza a alkalóza, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy). Poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy (zvracení, průjmy, konstrikční alkalémie a diluční acidémie). {{:​vyuka:​20_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_20.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 20}}
 +----
  
 **Část 4. Metabolismus,​ růst a stárnutí** **Část 4. Metabolismus,​ růst a stárnutí**
 +----
  
 21. Trávicí systém 21. Trávicí systém
 Funkční anatomie trávicího systému. Motilita (kontrakce hladké svaloviny v GIT). Sekrece (sekrece zažívacích enzymů v ústech, žaludku, pankreatu a střevě). Zažívání s absorpce (štěpení cukrů na monosacharidy,​ štěpení proteinů na malé peptidy a aminikyseliny,​ vstřebávání tuků je podporováno sekrecí žluče, nukleové kyseliny jsou rozštěpeny na baze a monosacharidy). Funkce jater a pankreatu. Regulace gastrointestinálních funkcí (nervové řízení, hormonální řízení). Cefalická fáze (chemické a mechanické zažívání v ústech a polykání). Gastrická fáze (potrava v žaludku, zažívací a protekční funkce žaludku). Intestinální fáze (většina absorpce probíhá ve střevě, v tenkém střevě probíhá sekrece včetně bikarbonátů,​ absorpce v tlustém střevě koncentruje odpadní produkty). Imunitní funkce gastrointestinálního traktu. Poruchy zažívání (poruchy motility, zvracení, průjmy, malabsorbční syndrom, peptické vředy).{{:​vyuka:​21_labeledpresent.ppt|}} Funkční anatomie trávicího systému. Motilita (kontrakce hladké svaloviny v GIT). Sekrece (sekrece zažívacích enzymů v ústech, žaludku, pankreatu a střevě). Zažívání s absorpce (štěpení cukrů na monosacharidy,​ štěpení proteinů na malé peptidy a aminikyseliny,​ vstřebávání tuků je podporováno sekrecí žluče, nukleové kyseliny jsou rozštěpeny na baze a monosacharidy). Funkce jater a pankreatu. Regulace gastrointestinálních funkcí (nervové řízení, hormonální řízení). Cefalická fáze (chemické a mechanické zažívání v ústech a polykání). Gastrická fáze (potrava v žaludku, zažívací a protekční funkce žaludku). Intestinální fáze (většina absorpce probíhá ve střevě, v tenkém střevě probíhá sekrece včetně bikarbonátů,​ absorpce v tlustém střevě koncentruje odpadní produkty). Imunitní funkce gastrointestinálního traktu. Poruchy zažívání (poruchy motility, zvracení, průjmy, malabsorbční syndrom, peptické vředy).{{:​vyuka:​21_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_21.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 21}}
 +----
  
 22. Metabolismus a energetická bilance 22. Metabolismus a energetická bilance
 Energetická bilance (výdej energie a spotřeba kyslíku, respirační kvocient, tvorba energetických zásob ve formě glykogenu a tuků). Metabolismus (energie živin je okamžitě spotřebována nebo skladována,​ hormonální regulace metabolických cest prostřednictvím aktivity enzymů, anabolismus,​ katabolismus). Homeostatické řízení metabolismu (sekrece inzulínu a glukagonu, hormony štítné žlázy, poruchy - diabetes mellitus 1 a 2. typu ). Regulace tělesné teploty (produkce a ztráty tepla, závislost produkce tepla na metabolismu,​ homeostatická regulace teploty, možnost přenastavení termostatu). {{:​vyuka:​22_labeledpresent.ppt|}} Energetická bilance (výdej energie a spotřeba kyslíku, respirační kvocient, tvorba energetických zásob ve formě glykogenu a tuků). Metabolismus (energie živin je okamžitě spotřebována nebo skladována,​ hormonální regulace metabolických cest prostřednictvím aktivity enzymů, anabolismus,​ katabolismus). Homeostatické řízení metabolismu (sekrece inzulínu a glukagonu, hormony štítné žlázy, poruchy - diabetes mellitus 1 a 2. typu ). Regulace tělesné teploty (produkce a ztráty tepla, závislost produkce tepla na metabolismu,​ homeostatická regulace teploty, možnost přenastavení termostatu). {{:​vyuka:​22_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_22.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 22}}
 +----
  
 23. Endokrinní řízení růstu a metabolismu 23. Endokrinní řízení růstu a metabolismu
 Glukokortikoidy (sekrece steroidů v kůře nadledvin, regulace produkce kortizolu prostřednictvím ACTH, účinky kortizolu, použití kortizolu jako léčiva, patologie – hyposekrece nebo hypersekrece kortizolu, další účinky CRH a ACTH). Hormony štítné žlázy (thyroidální hormony a metabolismus jódu, vliv TSH, účinky thyroidálních hormonů, důsledky hypoprodukce a hyperprodukce). Růstový hormon (anabolická funkce růstového hormonu, účinky růstového hormonu, hyperprodukce růstového hormonu – akromegalie). Růst tkání a růst kostí (tkáně potřebují hormóny s parakrinní látky, růst kosti vyžaduje dostatek kalcia). Bilance kalcia (regulace koncentrace kalcia v krvi, tři hormóny regulující kalciovou bilanci, propojení kalciové a fosfátové homeostáza,​ poruchy – osteoporóza). ​ {{:​vyuka:​23_labeledpresent.ppt|}} Glukokortikoidy (sekrece steroidů v kůře nadledvin, regulace produkce kortizolu prostřednictvím ACTH, účinky kortizolu, použití kortizolu jako léčiva, patologie – hyposekrece nebo hypersekrece kortizolu, další účinky CRH a ACTH). Hormony štítné žlázy (thyroidální hormony a metabolismus jódu, vliv TSH, účinky thyroidálních hormonů, důsledky hypoprodukce a hyperprodukce). Růstový hormon (anabolická funkce růstového hormonu, účinky růstového hormonu, hyperprodukce růstového hormonu – akromegalie). Růst tkání a růst kostí (tkáně potřebují hormóny s parakrinní látky, růst kosti vyžaduje dostatek kalcia). Bilance kalcia (regulace koncentrace kalcia v krvi, tři hormóny regulující kalciovou bilanci, propojení kalciové a fosfátové homeostáza,​ poruchy – osteoporóza). ​ {{:​vyuka:​23_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_23.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 23}}
 +----
  
 24. Imunitní systém 24. Imunitní systém
 Přehled imunitního systému. Patogeny v lidském těle (bakteria a viry vyžadují rozdílné obranné mechanismy, množení virů uvnitř buněk). Imunitní odpověď. Funkční anatomie imunitní odpovědi (lymfoidní tkáň, leukocyty).Přirozená imunita: nespecifické odpovědi (fyzikální a chemická bariéra, fagocytóza – rozpoznání cizorodého materiálu, přirozený ​ "​killer"​ lymfocyt, chemické mediátory a rozvoj zánětové odpovědi). Získaná imunita: antigen-specifická odpověď (lymfocyty jako primární buňky získané imunitní odpovědi, B-buňky – diferenciace na plasmocyty secernující protilátky a na paměťové buňky, T-lymfocyty). Dráhy imunitní odpovědi (zánět jako typická odpověď na bakteriální infekci, intracelulární obranné mechanismy pro boj s virovou infekcí, alergická odpověď – zánětová odopověd spouštěná specifickým antigenem, MHC proteiny umožňující rozpoznání cizích tkání, rozpoznání vlastní tkáně – důležitá funkce imunitního systému, imunitní dozor odstraňující abnormální buňky). Neuroendokrinní imunitní interakce (ovlivnění imunitního systému stresovou reakcí). {{:​vyuka:​24_labeledpresent.ppt|}} Přehled imunitního systému. Patogeny v lidském těle (bakteria a viry vyžadují rozdílné obranné mechanismy, množení virů uvnitř buněk). Imunitní odpověď. Funkční anatomie imunitní odpovědi (lymfoidní tkáň, leukocyty).Přirozená imunita: nespecifické odpovědi (fyzikální a chemická bariéra, fagocytóza – rozpoznání cizorodého materiálu, přirozený ​ "​killer"​ lymfocyt, chemické mediátory a rozvoj zánětové odpovědi). Získaná imunita: antigen-specifická odpověď (lymfocyty jako primární buňky získané imunitní odpovědi, B-buňky – diferenciace na plasmocyty secernující protilátky a na paměťové buňky, T-lymfocyty). Dráhy imunitní odpovědi (zánět jako typická odpověď na bakteriální infekci, intracelulární obranné mechanismy pro boj s virovou infekcí, alergická odpověď – zánětová odopověd spouštěná specifickým antigenem, MHC proteiny umožňující rozpoznání cizích tkání, rozpoznání vlastní tkáně – důležitá funkce imunitního systému, imunitní dozor odstraňující abnormální buňky). Neuroendokrinní imunitní interakce (ovlivnění imunitního systému stresovou reakcí). {{:​vyuka:​24_labeledpresent.ppt|}}
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_24.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 24}}
  
 25. Integrativní fyziologie: tělesná zátěž 25. Integrativní fyziologie: tělesná zátěž
 Metabolismus a tělesný výkon (hormonální regulace během zátěže, spotřeba kyslíku a intenzita zátěže, faktory limitující intenzitu tělesného výkonu). Ventilační odpověď na zátěž. kardiovaskulární odpověď na zátěž (minutový objem srdeční, periferní redistribuce krve do svalů, lehký vzestup krevního tlaku, nastavení baroreceptorového reflexu na zátěž). Dopředná odpověď na tělesnou zátěž. Teplotní regulace při tělesné zátěži. Pravidelné cvičení a zdraví (snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění,​ diabetes typu 2 se může zlepšit při pravidelném cvičení, ovlivnění stresu a imunitní odpovědi).{{:​vyuka:​25_labeledpresent.ppt|}} Metabolismus a tělesný výkon (hormonální regulace během zátěže, spotřeba kyslíku a intenzita zátěže, faktory limitující intenzitu tělesného výkonu). Ventilační odpověď na zátěž. kardiovaskulární odpověď na zátěž (minutový objem srdeční, periferní redistribuce krve do svalů, lehký vzestup krevního tlaku, nastavení baroreceptorového reflexu na zátěž). Dopředná odpověď na tělesnou zátěž. Teplotní regulace při tělesné zátěži. Pravidelné cvičení a zdraví (snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění,​ diabetes typu 2 se může zlepšit při pravidelném cvičení, ovlivnění stresu a imunitní odpovědi).{{:​vyuka:​25_labeledpresent.ppt|}}
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_25.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 25}}
 +----
  
 26. Fyziologie reprodukce a vývoje 26. Fyziologie reprodukce a vývoje
 Pohlavní determinace (sexuální chromosomy určují geneticky pohlaví, sexuální diferenciace začíná v druhém měsíci embryonálního vývoje). Základní šablony reprodukce (gametogeneze,​ vliv centrálního nervového systému). Mužská reprodukce (testes, produkce testosteronu a spermií, spermatogeneze vyžaduje gonadotrofiny a testosteron,​ androgeny – vliv na sekundární pohlavní znaky). Ženská reprodukce (uterus, ovaria - produkce vajíček a hormonů, menstruační cyklus, hormonální řízení menstruačního cyklu, estrogeny a androgeny – vliv na sekundární pohlavní znaky). Oplodnění (čtyři fáze sexuálního styku, mechanismus erekce a ejakulace) Mechanismus působení kontraceptiv,​ Porucha plodnosti – infertilita. Těhotenství a porod (kapacitace hlavičky spermie před oplodněním,​ vývoj zygoty implantované do endometria, placenta secernující hormony během těhotenství,​ ukončení těhotenství,​ fyziologické mechanismy porodu, laktace, význam prolatkinu). Růst a stárnutí (puberta, reprodukční období, menopauza s andropauza, stárnutí). {{:​vyuka:​26_labeledpresent.ppt|}} Pohlavní determinace (sexuální chromosomy určují geneticky pohlaví, sexuální diferenciace začíná v druhém měsíci embryonálního vývoje). Základní šablony reprodukce (gametogeneze,​ vliv centrálního nervového systému). Mužská reprodukce (testes, produkce testosteronu a spermií, spermatogeneze vyžaduje gonadotrofiny a testosteron,​ androgeny – vliv na sekundární pohlavní znaky). Ženská reprodukce (uterus, ovaria - produkce vajíček a hormonů, menstruační cyklus, hormonální řízení menstruačního cyklu, estrogeny a androgeny – vliv na sekundární pohlavní znaky). Oplodnění (čtyři fáze sexuálního styku, mechanismus erekce a ejakulace) Mechanismus působení kontraceptiv,​ Porucha plodnosti – infertilita. Těhotenství a porod (kapacitace hlavičky spermie před oplodněním,​ vývoj zygoty implantované do endometria, placenta secernující hormony během těhotenství,​ ukončení těhotenství,​ fyziologické mechanismy porodu, laktace, význam prolatkinu). Růst a stárnutí (puberta, reprodukční období, menopauza s andropauza, stárnutí). {{:​vyuka:​26_labeledpresent.ppt|}}
----- 
  
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_kapitola_26.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 23}}
  
 +
 +----
 +
 +{{:​vyuka:​human_physiology_-_prilohy_a_rejstrik.pdf|Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Přílohy a rejstřík}}
 +----
  
 ===== Základní učebnice k předmětu: ===== ===== Základní učebnice k předmětu: =====
Řádek 188: Řádek 260:
 ==== multimediální doplněk k základní učebnici: ==== ==== multimediální doplněk k základní učebnici: ====
  
-[[http://​www.physiome.cz/​Interactive%20Physiology%20CD|Interactive Physiology - do prohlížeče musíte nainstalovat plugin AdobeSchockwave Player]]+[[http://​www.physiome.cz/​Interactive%20Physiology%20CD|Interactive Physiology - do prohlížeče ​Microsoft Exlorer ​musíte nainstalovat plugin AdobeSchockwave Player]]
  
 ==== Doporučená literatura: ==== ==== Doporučená literatura: ====
Řádek 215: Řádek 287:
 ===== Název kurzu: Modelování biomedicínských systémů ===== ===== Název kurzu: Modelování biomedicínských systémů =====
    
-**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, letní semestr ​2018, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs+**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK,  
 +letní semestr ​2021, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs
  
 **Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc. **Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc.
Řádek 233: Řádek 306:
 ---- ----
  
-**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu do 31.3. 2018 na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com+**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu  na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com
  
 ---- ----
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Řádek 295: Řádek 363:
  
 5. J. Keener, J. Sneyd: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3 5. J. Keener, J. Sneyd: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3
 +
 +
 +
 +===== Název kurzu: Modelování systémů v jazyce MODELICA =====
 + 
 +**Místo, datum konání:** Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, letní semestro 2021 (v současné době probíhá on line formou)
 +zimní semestr 2021, případne letní škiola - intenzivní dvoutýdenní kurs
 +
 +**Odborný garant kurzu:** Doc. Jiří Kofránek, CSc.
 +
 +Kurz určen především pro bioinženýry,​ lékaře, biology i další zájemce v postgraduálním studiu **Biomedicínská informatika**,​ kteří se chtějí seznámit seznámit s uplatněním moderního simulačního jazyka Modelica při simulacích biomedicínských systémů. ​
 +
 +Kurs je zároveň vhodný i pro pro lékaře a biology v postgraduálním studiu **Fyziologie a patofyziologie člověka**,​ kteří se setkávají s problematikou modelování a simulací.
 +
 +Kurs zakončen zkouškou a semestrální prací.
 +
 +
 +**Předpoklady:​** Kurz bude probíhat v počítačové učebně Odddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, předpokládají se základní znalosti práce s výpočetní technikou, dále se předpokládají jisté předběžné základní matematické znalosti.
 +----
 +
 +**Poplatek a způsob jeho úhrady:** bez poplatku /​pořadatelem je veřejná vysoká škola/ ​
 +
 +----
 +
 +**Adresa a termín přihlášení se do kurzu:** přihlášky do kurzu na adresu: Jiří Kofránek, Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2, e-mail:​kofranek@gmail.com
 +
 +----
vyuka/pgs_kurzy.1526041929.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/11 14:32 autor: kofranek