Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:otazky_k_absolutoriu_v

9. Dynamika založená na čase, události časovače, třída Timer

Třída Timer:

 • časování - lze nastavit přesně na vteřiny
 • delay - zpoždění - prodleva v milisekundách mezi událostmi časovače (jedna vteřina = 1000)
 • počet tiknutí (repeate count) (60krát)

inicializace:

var casovac:Timer= new Timer(1000, 60)

veřejné metody:

 • reset
 • start
 • stop

např spuštění:

casovac.start();

události:

 • timer - odešle se kdykoliv uplyne daný interval (jedna vteřina)
casovac.addEventListener(TimerEvent.Timer, tikani);

function tikani(e:TimerEvent) {
   vterinovaRucicka_mc.gotoAndStop(currentFrame+1);
   }

casovac.addEventListener(TimerEvent.TimerComplete, casVyprsel);
 • timerComplete - odešle se, když dosáhne počtu požadavků (opakování)
casovac.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, minuty);

function minuty(e:TimerEvent) {
   minutovaRucicka_mc.gotoAndStop(currentFrame+1);
   }

casovac.addEventListener(TimerEvent.TimerComplete, casVyprsel);

10. Třída MovieClip, třída DisplayObject, DisplayList, Kontejnery a práce s nimi

MovieClip

 • def: dynamická třída
 • dodefinováváme vlastnosti a metody u jejích instancí
 • můžeme přidávat vnořené MovieClipy

Vlastnosti:

 • x
 • y
 • alpha
 • tint
 • scaleX
 • scaleY
 • currentFrame
 • name
 • rotation

Metody:

 • play
 • stop
 • gotoAndPlay
 • gotoAndStop
 • addChild
 • addEventListener

Display Object

- předek všech objektů - definuje základní vlastnosti všech objektů na scéně:

 • x
 • y
 • výška
 • šířka
 • alpha
 • name
 • rotation
 • scaleX
 • scaleY
 • visible

DisplayObjectContainer

- základní třída pro všechny objekty, které mohou sloužit jako kontejnery objektů

Sprite

- movieClip bez časové osy

Kontejnery a práce s nimi - addChild

umožní nám vnořit movieclipy

jmenoMovieClipu.addChild(jmenoDisplayObjectu)

je potřeba jejich souřadnice x a y upravit globalToLocal nebo LocalToGlobal

11. Třída Loader - nahrávání multimediálního obsahu(obrázků, zvuku, movieclipů) Práce se zvukem, práce s videem

- odvozený od třídy DisplaObjectConteiner (ukládá se do něj obsah) - slouží k nahrávání obrázků a swf

var ldr:Loaeder = new Loader;
ldr.load(new URLRequest("obsah.swf"));
addChild(ldr)

loader zachycuje událost - eventComplete, tím lze upravovat obsah v momentě, kdy je načten

ldr.contentLoaderInfo.addEventListener(EVENT.COMPLETE, obsahNacten);

function obsahNacten(e:Event) {

}
vyuka/otazky_k_absolutoriu_v.txt · Poslední úprava: 2013/04/11 15:48 autor: verca