Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:objekt_pronasledujici_kurzor

Objekt pronásledující kurzor

Řekněmě, že chceme vytvořit program, který dokáže nastavit směr šipky směrem ke kurzoru a rozpohybovat šipkou ke kurzoru. Výsledek chceme aby vypadal např. takto:

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Napíšeme skript do 1. políčka. Označíme instanci šipky jako sipka_mc a vlastní kód dáme do funkce onEnterFrame - ta se bude volat pokaždé před vykreslením snímku. Hodnoty budou předávány pomocí objektu o.

var o:Object = new Object();
onEnterFrame = function() {
	o.x = sipka_mc._x;
	o.y = sipka_mc._y;
	o.xCil = _xmouse;
	o.yCil = _ymouse;
	o.krok=4;
	Kutil.nastavCilObj(o);
	sipka_mc._rotation = o.rotace;
	sipka_mc._x=o.x;
	sipka_mc._y=o.y;
};

zdrojový kód aplikace

vyuka/objekt_pronasledujici_kurzor.txt · Poslední úprava: 2007/06/06 05:07 autor: kofranek