Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:nahravani_obrazku_a_swf_obsahu_loader

Nahrávání obrázků a SWF obsahu (Loader)

- můžeme nahrát SWF a obrázky ve formátu .jpg, .png, .gif

využití:

 • když chceme nahrát swf na web a to je příliš velké

swf(hra, film) se dá rozdělit do jednotlivých scének a ty se postupně nahrávají externím loaderem

např. nejprve intro, když se načte, první level, po skončení druhý level

to swf, které se má načíst jako první musí být co nejmenší - obsah, menu a uvnitř preloader (počet procent, kolik je načteno)

Třída Loader

- je v balíčku flash display, je dostupná od ActionScript 9, podporuje ji Flash Player 9 a vyšší

Základní metody:
 • load(request:URLRequest) - nahrávání
 • unload() - odstranění z paměti
 • close() - přerušení nahrávání
Vlastnosti Loaderu:

* ontent - vlastnost načtení, obsahuje objekt, který byl načten, zde jsou uloženy i jeho parametry (výška, šířka)

 • contentLoaderInfo - v ní jsou uloženy informace, které jsou o objektu známé v průběhu jeho načítání (velikost objektu, počet načtených dat)

Třída Loader Info

nese informace:

 • kolik bytů je načteno
 • kolik bytů má objekt celkem
 • jeho výška
 • šířka
 • frame rate (swf)
 • počet framů (swf)
 • verzi swf
 • actionscript (swf)
Události LoaderInfo
 • complete - zpráva o dokončeném načtení objektu (pak teprve je možné přistoupit k jeho vlastnostem)
 • open - generuje se když začne načítání (existuje soubor, správná cesta, dostupnost
 • unload
 • progress - vykonává se v průběhu načítání

Práce s Loaderem

Vytvoření loaderu

jako proměnná

import flash.display.Loader;
 
var loader:Loader = new Loader;//vytvoření proměnné loader a inicializace nového loaderu
Vytvoření parametru URLRequest
import flash.net.URLRequest;
loader.load(new URLRequest("soubor.swf"));
Vložení loaderu na scénu
addChild(loader);

pozadí sfw se bere jako průhledné pokud má objekt v swf start drag a stop drag, dá se tahat po celé scéně

Načítání obrázku
import flash.display.Loader;
import flash.net.URLRequest;
 
var loader:Loader = new Loader;
 
loader.load(new URLRequest("jpg.jpg"));
 
addChild(loader);
umístění loaderu na scéně + načtení obsahu z webu

automaticky se loader načítá do levého horního rohu

Pokud chceme, aby byl obrázek na středu scény, je nejlepší si vytvoři nový symbol - prázdný MovieClip ten se umístí na scénu tam, kde má být levý horní roh objektu

import flash.display.Loader;
import flash.net.URLRequest;
 
var loader:Loader = new Loader;
 
loader.load(new URLRequest("http://files.myopera.com/nikolabgd/albums/9456392/428553.jpg"));
 
naloader_mc.addChild(loader);
contentLoader complete

spuštění funkce obsahNačten po dokončení nahrávání souboru

loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, obsahNacten);
 
function obsahNacten(e:Event){
trace("Obsah načten");
loader.scaleY=1/loader.height*200;
}
změna velikosti loaderu
loader.scaleY=1/loader.height*200;
loader.scaleX=loader.scaleY;
vyuka/nahravani_obrazku_a_swf_obsahu_loader.txt · Poslední úprava: 2011/12/01 16:19 autor: verca