Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:movieclipy_-_nastaveni_vlastnosti

Rybičky s využitím Classic tweenu a Shape tweenu a použitím metod

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin. rybicky3.zip

MovieClipy - Nastavení vlastností

MovieClipy na scéně (instance symbolu) je třeba pojmenovat - jméno by mělo začínat malým písmenem a končit příponou _mc

   jmenoMovieClipu_mc

Jméno naopak nesmí začínat číslem, obsahovat speciální znaky a mezery!

Vlastnosti MovieClipu

jméno instance MovieClipu - _mc - Flash nabídne seznam příkazů, které se týkají MovieClipu - jmenoMovieClipu_mc

 • .width (Number)
 • .height (Number)
 • .x (Number)
 • .y (Number)
 • .alpha (Number), (0 průhledná - 1 plná)
 • .rotation (Number), (ve stupních, výchozí pozice je ta kterou má objekt v knihovně)
 • .scaleX (Number) zadaným číslem se násobí, vznikne konečná velikost (0.5 - poloviční)
 • .scaleY (Number)
 • .buttonMode(True/False)

hodnota = přiřazení, += přičtení, -= odečtení, /= vydělení, *= vynásobení

Metody MovieClipu

 • .stop()

zastaví Movieclip

 • .play()

spustí Movieclip

 • .gotoAndStop(cisloFramu)

zastaví Movieclip na určitém framu (nastavujeme číslo)

 • .gotoAndPlay(„nazevLabelu“)

spustí MovieClip na určitém framu (nastavujeme jméno do uvozovek)

 • .addEventListener(typUdalosti,jmenoFunkce)

přidá funkci

 • .removeEventListener(typUdalosti,jmenoFunkce)

odebere movieclip

 • .addChild(jmenoMovieClipu_mc)

Způsoby zapisování

   JmenoMovieClipu_mc.jmenoVlastnosti = 10;
   
   JmenoMovieClipu_mc.jmenoVlastnosti();
vyuka/movieclipy_-_nastaveni_vlastnosti.txt · Poslední úprava: 2011/09/22 10:29 autor: verca