Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:jednoduche_flashove_funkce

Drag and drop (chytni a pusť)

NazevMovieClipu.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, Chytni);

function Chytni(event:MouseEvent):void	{
	NazevMovieClipu.startDrag();
	}

NazevMovieClipu.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, Pust);

function Pust(event:MouseEvent):void
	{
	NazevMovieClipu.stopDrag();
	}

Změna kurzoru

stage.addChild(kurzor);
kurzor.mouseEnabled = false;
kurzor.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, novyKurzor);

function novyKurzor(event:Event)
	{
	kurzor.x = stage.mouseX;
	kurzor.y = stage.mouseY;
	}

Mouse.hide();

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Vytvoření tlačítka z Movieclipu

kurzor - název MovieClipu, co se dosadí na místo myši

NazevTlacitka.buttonMode=true;

Tlačítko s funkcí play a stop

animace_mc - MovieClip s animací, který se má spouštět tlačítkem

tlacitko_btn - tlačítko

animace_mc.stop();

tlacitko_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, spust);

function spust(event:Event)
	{
animace_mc.play();
tlacitko_btn.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, spust);
tlacitko_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zastav);
	}

function zastav(event:Event)
	{
animace_mc.stop();
tlacitko_btn.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zastav);
tlacitko_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, spust);
	}
vyuka/jednoduche_flashove_funkce.txt · Poslední úprava: 2011/09/15 15:16 autor: verca