Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:javascript_iv

Window open (vyskakovací okno)

  • otevře nové okno

window.open(„adresa stránky“, „jméno stránky“, „další parametry“)

další parametry:

  • sirka
  • vyska
  • vzdálenost od okrajů (right, left, top…)
  • fullscreen
<script>
//vyskakovací okno při spuštění prohlížeče 
window.open("http://www.seznam.cz", "nove", "fullscreen");
 
</script>
//vyskakovací okno po kliknutí na odkaz
<a href="http://www.seznam.cz" onclick="window.open(this.href, 'nove', 'hight=600')">zde</a>
<a onclick="promenna.close()">zavři</a>
</body>

Automatické zavření otevřeného okna:

<body>

<script>
 
 	var promenna = window.open("http://www.seznam.cz", "nove");
 
</script>
<a href="http://www.seznam.cz" onclick="window.open(this.href, 'nove', 'hight=600')">zde</a>
<a onclick="promenna.close()">zavři</a>
</body>

Automatické zavření okna:

- zavře aktuálně otevřené okno

window.close

Zmenšení okna:

funguje jen na aktuální okno

window.resizeTo(500,500);

Zmenšení okna:

funguje jen na aktuální okno

==== Tisk okna: ====

<code>
<p onclick="window.print()">tiskni</p>

Časování

* spuštění akce po nějakém čase * některé prohlížeče upozorní na své zavření (explorer), jiné ne a okno zavřou automaticky (chrome)

var casovat = setTimeout ("co se má stát/jméno funkce", čas v milisekundách)

příklad - vyskakovací okno po 5s:

function naCas(){
	window.open("http://www.seznam.cz", "nove", "hight=200, width=300, left=50");
}
var casovat = setTimeout ("naCas()", 5000)

Adresování objektů

Obrázky * pomocí indexu, jejich index určuje podle pořadí ve zdrojovém kódu

Výměna dvou obrázků:

<script>

function naStisk(){
    var pom = document.images[0].src;
	
	document.images[0].src = document.images[1].src;
	document.images[1].src = pom;
}

</script>
</head>

<body>

<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Niobe050905-Siamese_Cat.jpeg" alt="1" width="200px">
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Turkish_Van_Cat.jpg" alt="2" width="200px">
<input type="button" value="Stiskni" onclick="naStisk()">

</body>

Objektům lze nastavit id - s textovým řetězcem

např:

<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Niobe050905-Siamese_Cat.jpeg" id="prvni">

k takovému objektu se přistoupí:

	document.images["prvni¨"].src = ...

Takto lze upravovat i styly:

<script>
function vypniStyly(){
	document.styleSheets[0].disabled = true;
}

/script>
</head>

<body>

<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Niobe050905-Siamese_Cat.jpeg" id="prvni" alt="1" width="200px">
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Turkish_Van_Cat.jpg" alt="2"  width="200px">
<input type="button" value="styl" onclick="vypniStyly()">
</body>

Vypínání a zapínání stylu:

function vypniStyly(){
	document.styleSheets[0].disabled = !document.styleSheets[0].disabled;
}
vyuka/javascript_iv.txt · Poslední úprava: 2013/11/07 10:34 autor: verca