Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:javascript_iii

Javascript v html

- objektově orientovaný jazyk - - hierarchická struktura - k objektům přistupujeme takto:

jmenoObjektu.podobjekt
jmenoObjektu.vlastnost
jmenoObjektu.metoda();

např:

window.history.back();
window.document
Math
Date

Document object model - DOM

- jednotný zápis objektů, jak se budou řadit a jmenovat - nezávislé na volbě prohlížeče

Základní objekty

Window

 • nejvyšší objekt v hierarchii objektů
 • všechny ostatní objekty (kromě Math a Date apod.) jsou podobjekty window
 • nepovinný název, nemusí se psát:
window.location //je to samé jako:
location
//adresa načteného dokumentu

alert(location)
//vypíše adresu do alertu

location.href="http://www.physiome.cz/wiki/"
//vlastnost - načte danou stránku - měl by tento krok zařadit do historie

location.replace("http://www.physiome.cz/wiki/")
//metoda - také načte danou stránku - vymění ji za tu stávající - neměl by tento krok zařadit do historie

location.reload(true);
//metoda - automaticky aktualizuje danou stránku

Aktuální čas a datum aktualizované pomocí location.reload:

<body>
<script>
//alert(location)
//location.reload(true);

var datum = new Date();
var rok = datum.getFullYear();
var mesic = datum.getMonth();
var den = datum.getDate();
var denVTydnu = datum.getDay();
var hodina = datum.getHours();
var minuta = datum.getMinutes();
var sekunda = datum.getSeconds();

//alert(denVTydnu);

var jmenoDne;

switch(denVTydnu) {
 case 0:alert("je nedele"); break;
 case 4: jmenoDne = "ctvrtek" ; break;
 }
 
document.write("Dnes je "+jmenoDne+" "+den+". "+mesic+". "+rok+"<br>");
document.write("<br>Právě je <b>"+hodina+":"+minuta+":"+sekunda+".</b>");
</script>
<br>
<a href="javascript:location.reload()"> Obnov. </a>

</body>

Location se skládá z:

protocol://hostname:port/pathname/?search#hash
 • protocol - https nebo http
 • hostname - adresa, např „www.google.cz
 • port - většinou není žádný, některé služby ho vypisují např 80:80
 • path name - za lomítkem, např. /wiki/
 • search - vyhledávání - v search je uložená hodnota proměnné např. ?jmeno=Martin
 • hash - tagy - hodnoty, které jsou nastavené

Window history

 • jednoduchý objekt, má pár metod
 • na složitější práci s historii je potřeba využít cookies
history.back() - vrátí o stránku zpět
history.back(2) - o dvě stránky zpět
history.forward() - posune o stránku vpřed (pokud se uživatel posune zpět, může se vrátit)
history.go() 
history.go(-1) - vrátí stránku o jednu zpět

Window navigator

 • zjišťuje informace o typu a verzi prohlížeče
document.write("<br>"+navigator.appName); //jméno prohlížeče
document.write("<br>"+navigator.appVersion); //verze prohlížeče
document.write("<br>"+navigator.plugins.length); //počet pluginů
document.write("<br>"+navigator.platform); //operační systém
document.write("<br>"+navigator.systemLanguage); //jazyk operačního systému
document.write("<br>"+navigator.userLanguage); //jazyk prostředí
vyuka/javascript_iii.txt · Poslední úprava: 2013/10/24 10:41 autor: verca