Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:jan_silar_-_diplomova_prace_2010

Diplomová práce Jan Šilar (2009/2010)

ČVUT, FJFI

Identifikace parametrů vybraných subsystémů dynamického modelu fyziologických funkcí "eGolem"

Diplomant: Jan Šilar
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Marek Mateják
Konzultanti:
MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Ing. Petr Pošík, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Růžek CSc.
Ing. Pavel Váchal, Ph.D.

zadani_diplomky_jansilar.doc

Úkoly:
Janek:

Marek:

  • Napsat program pro komunikaci mezi identifikačním algoritmem a modelem.

Pakety
požadavek na server:
model_name \0 p1 p2 …
model_name - 8 bytes
pi - i-tý parametr, 8 bytes

data ze serveru:
pid-return \0 l1 l2 … x1 x2 …
pid - ??????????
li počet prvků pole i-tého vektoru výsledku
xi i-tý vektor výsledku

SimModel2.mo
Pořadí parametrů: R1 R2 Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 V01 V02 V03 V04 CL1 CL2 CL3 CR1 CR2 CR3 BV
Pořadí výsledků: P1 P_THX HR
komunikace-server-klienti.jpg

Nový časový plán:

datumúkoltyp*dní bez neděl
7.4.Úvod, formulace úlohyp1
9.4.Přehled optimalizačních metodp/i2
10.4.Volání modelu přes TCP-IP a čtení dati1
13.4.Odhad počtu lokálních minimp/i2
22.4.Algoritmy z geofyzikyp/i8
1.5.CMA-ESp/i8
5.5.Citlivostní analýzap/i3
7.5.??Hybridní přístupp/i2
8.5.??Paralelizace v gridup1
19.5.Rezerva 12
20.5.Hotovo-tisk 1
21.5.Odevzdání
25.5.Odevzdání indexu
7.-18.6.Státnice

* psaní/implementace
?? tyto úkoly nejou nutné

Jazyky: Algoritmy budou testovány v matlabu, finální verze bude v F#

Komunikace identifikačního algoritmu s modelem:
Identifikační algoritmus poběží na libovolném počítači. Na standardní výstup bude vypisovat požadavky na výpočet modelu, součástí požadavku bude sada parametrů modelu. Standardní výstup bude přesměrován do programu, který požadavky odešle po síti na server. Server bude distribuovat výpočty modelů mezi počítači v gridu a posílat výsledky zpět po síti.

Algoritmy, které chceme vyzkoušet:

  • Algoritmy Matlabu a toolboxů
  • Monte Carlo v kombinaci s gradientní nebo simplexovou metodou
  • CMA-ES - doporučil Petr Pošík
  • Algorirmus od Bohuslava Růžka
vyuka/jan_silar_-_diplomova_prace_2010.txt · Poslední úprava: 2010/04/07 11:45 autor: jansilar