Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:html_a_swf

Html a swf

AS

import flash.events.MouseEvent;

var adresa:String;
adresa = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.myURL;

ctverec.addEventListener(MouseEvent.CLICK, klikNaCtverec);

function klikNaCtverec(e:MouseEvent) {
	if (adresa!=null) {
	navigateToURL(new URLRequest(adresa), "_blank");
	}
}
//"_self"
//"_parent"
//"_top"

HTML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
	<head>
		<title>urlRequest</title> //název webu
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<style type="text/css" media="screen">
		html, body { height:100%; background-color: #ffffff;} //zarovnání, barva pozadí
		body { margin:0; padding:0; overflow:hidden; } 
		#flashContent { width:100%; height:100%; }
		</style>
	</head>
	<body> //tělo
		<div id="flashContent"> //má se otevírat ve flashplayeru
			<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="urlRequest" align="middle">
				<param name="movie" value="urlRequest.swf?myURL=http://www.physiome.cz/wiki/" /> //jméno swf, které se má otevřít + url na které má urlRequest odkázat
				<param name="quality" value="high" /> //kvalita zobrazení
				<param name="bgcolor" value="#ffffff" /> //barva pozadí
				<param name="play" value="true" /> //má se začít přehrávat hned od začátku
				<param name="loop" value="true" /> //opakování - looping
				<param name="wmode" value="window" /> //zobrazení v okně
				<param name="scale" value="showall" /> //scale - zobrazení
				<param name="menu" value="true" /> //zobrazení menu
				<param name="devicefont" value="false" /> //užití fontu
				<param name="salign" value="" />
				<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
				<!--[if !IE]>--> //znovu sepsány vlastnosti - co se má spustit pokud se swf otevírá v jiném prohlížeči než Internet exploreru
				<object type="application/x-shockwave-flash" data="urlRequest.swf?myURL=http://www.physiome.cz/wiki/" width="550" height="400"> //sem se opět přidává urlRequest
					<param name="movie" value="urlRequest.swf" />
					<param name="quality" value="high" />
					<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
					<param name="play" value="true" />
					<param name="loop" value="true" />
					<param name="wmode" value="window" />
					<param name="scale" value="showall" />
					<param name="menu" value="true" />
					<param name="devicefont" value="false" />
					<param name="salign" value="" />
					<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
				<!--<![endif]-->
					<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
						<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> //zobrazení "get flash" pokud uživatel nemá nainstalovaný přehrávač flashe
					</a>
				<!--[if !IE]>-->
				</object>
				<!--<![endif]-->
			</object>
		</div>
	</body>
</html>
vyuka/html_a_swf.txt · Poslední úprava: 2011/11/25 10:01 autor: verca