Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:flash_builder_vi

Flash Builder VI

Popis této lekce pokryje i lekci Flash Builder IV, na kterou navazuje.


Vytvoříme si nový projekt se jménem Semafory (ve výuce to byly Závory). Uvnitř něj budeme mít tři flashové komponenty - kočičku a semafory (semafory budou dvě instance jednoho objektu). Pomocí tlačítek budeme ovládat pohyb kočičky a světla semaforů.


Nejprve vytvoříme komponentu kočička:

Editujeme ji ve Flashi. Tato komponenta má dva stavy - „vpravo“ a „vlevo“. Časová osa bude vypadat takto:

Jako druhou vytvoříme komponentu semafor:

Tato komponenta má dva stavy - „cervena“ a „zelena“. Časová osa bude vypadat takto:


Vrátíme se zpět na scénu

Zkopírujeme semafor - buď označením objektu v design módu a pomocí zkopírování CTRL+C a vložení CLTRL+V (semafor se zkopíruje na stejné místo jako je původní objekt, i se stejnými atributy) nebo můžeme zkopírovat řádky kódu semaforu v source módu.

Pojmenujeme oba semafory - přiřadíme jim ID „semaforLevy“ a „semaforPravy“. Naše komponenta s kočkou se bude jmenovat „kocicka“:


Vytvoříme tlačítka pro ovládání semaforů a kočičky

Pro všechna tlačítka vygenerujeme posluchače na kliknutí myši(On click:Generate Event Handler) + funkce

V Source módu bude vypadat náš kód takto:

Dopíšeme funkce pro tlačítka "Levý" a "Pravý"

Dopíšeme funkce pro komponentu "kocicka"

Kočička se bude pohybovat jen v případě, když je na semaforu u ní zelená. To ošetříme těmito podmínkami:

Nastavení vlastností a generování posluchačů událostí při spuštění projektu

Pokud chceme nastavit nějaké vlastnosti nebo hodnoty komponentám uvnitř aplikace, je potřeba, aby se to stalo v momentě, kdy se již aplikace načetla do prohlížeče. Hodnoty a nastavení vlastností vložíme do další funkce, která se spustí při načtení aplikace. Nejprve si vygenerujeme tuto funkci:

Do funkce dopíšeme

Hotový projekt k vyzkoušení najdete zde:

http://hollarka.host22.com/VYUKA/FB_09032012/kocicka/Semafory.html

vyuka/flash_builder_vi.txt · Poslední úprava: 2012/03/09 16:25 autor: verca