Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:dedicnost_objektu

Display Object

- předek všech objektů - definuje základní vlastnosti všech objektů na scéně:

x y výška šířka alpha name rotation scaleX scaleY visible

DisplayObjectContainer

- základní třída pro všechny objekty, které mohou sloužit jako kontejnery objektů

Sprite

- movieClip bez časové osy

Kontejnery a práce s nimi - addChild

umožní nám vnořit movieclipy

jmenoMovieClipu.addChild(jmenoDisplayObjectu) je potřeba jejich souřadnice x a y upravit globalToLocal nebo LocalToGlobal

vyuka/dedicnost_objektu.txt · Poslední úprava: 2014/12/12 11:34 autor: verca