Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:classic_tween_a_shape_tween

Classic tween a Shape tween

Rozdíl v použití Classic tweenu a Shape tweenu

Classic tween Shape tween
pracuje s knihovními objekty (grafika, movieClip) pracuje se surovou grafikou
Slouží k animaci:
změny polohy: a) jednoduchá (posun, rotace) změny tvaru
b) po křivce (guide line)
změny měřítka
barevné transformace (tint, alpha, tint+alpha) barvy (výplň, obrys, téměř cokoliv :))Zásady používání shape tweenů

  1. optimalizování ( vyhlazení(smooth), vyrovnání (straighten) )
  2. obrys tužkou a výplň plechovkou (NE štětec)
  3. pokud možno obrys jedním tahem
  4. v objektu se nesmí křivky křížit
  5. na jeden shape pouze jeden objekt
  6. používat shape hints (hinty zadávat postupně)

Příklady tweenů

Classic tween (Rybičky)

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

rybicky.zip

Shape tween

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

shape_tween_priklady.zip

vyuka/classic_tween_a_shape_tween.txt · Poslední úprava: 2011/09/15 13:48 autor: verca